Cena prądu dla firm w 2023

Autor: Switch Energy · Opublikowano: 07.08.2023 r.
cena prądu dla firm w 2023

Cena prądu sprzedawanego przez wytwórców w kontraktach dwustronnych w czwartym kwartale 2022 roku wzrosła o 210 zł więcej niż w ostatnich 3 miesiącach 2021 roku. Wzrosty cen prowadzą do coraz częstszej rezygnacji przedsiębiorców z prowadzenia swoich działalności. W artykule porównujemy ceny za prąd na przestrzeni lat oraz podpowiadamy rozwiązania na optymalizację kosztów w budżecie firmy.

Cena prądu w Polsce dla firm 2019–2022 

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki można znaleźć analizę cen, która została opublikowana w 2020 roku. Średnia roczna cena prądu w polsce na rynku konkurencyjnym wyniosła 252,69 zł/MWh. To o 7,25 zł więcej niż w roku 2019, kiedy to wysokość stawki zatrzymała się na kwocie 245,44 zł/MWh. 

Natomiast w 2022 roku ceny energii w pierwszym kwartale sięgnęły kwoty 468,35 zł/MWh. 

Zachodzące na przestrzeni lat zmiany ceny prądu w znacznym stopniu odbijają się na przedsiębiorstwach. Poniżej przedstawiamy wykres sporządzony na podstawie danych GUS-u, który obrazuje liczbę zawieszonych działalności od grudnia 2019 roku do grudnia 2021 roku.

liczba zawieszonych działalności 2020-2021
Źródło: https://obserwatorgospodarczy.pl/2022/03/17/rosnie-liczba-zawieszonych-dzialalnosci-gospodarczych-w-polsce/

Kto odpowiada za ceny prądu w Polsce? W 1997 roku powołano prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. To on jest odpowiedzialny za zatwierdzanie stawek proponowanych przez dystrybutorów energii. URE ma również zadanie dbać o infrastrukturę i bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. 

Wzrost cen surowców energetycznych, takich jak: węgiel, ropa naftowa czy gaz, przyczynia się do zwiększenia cen energii. Prawie połowa polskich ciepłowni opiera swoją produkcję na węglu importowanym. W szczytach cenowych jest on kupowany za 70–80 zł/GJ.

Warto wiedzieć

Cire.pl informuje, że udział węgla w produkcji energii w Polsce w 2021 roku wyniósł 76%.

Poniżej przedstawiamy analizę statystyczną GUS-u, która obrazuje bezpośrednie zużycie energii wg nośników w latach 2014–2020.

zużycie bezpośrednie energii wg nośników 2014-2020
źródło: Analiza statystyczna GUS.

W latach 2014-2020 największym nośnikiem w zużyciu bezpośrednim były produkty ropopochodne. Ich udział wynosił aż 32,3%. Następne w kolejności były energia elektryczna (16,8%), gaz ziemny (16,4%), węgiel kamienny (10,8%), ciepło (8,3%), odnawialne źródła energii (6,8%) i jako ostatnie – koks i gazy przemysłowe, których udział wyniósł 8,7%. 

Aby przedstawić, jak wygląda wielkość zużycia węgla z uwzględnieniem sektorów polskiej gospodarki, przedstawiamy analizę statystyczną GUS-u z lat 2014–2020.

zużycie bezpośrednie energii wg sektorów 2014-2020
źródło: Analiza statystyczna GUS.

Sektorem, który wygenerował największe zużycie bezpośrednie energii w latach 2014–2020, był przemysł. Stanowiło ono 34,9%. Kolejnym sektorem był transport (26,9%), następnie gospodarstwa domowe (22,8%), rolnictwo (4,7%), pozostali odbiorcy (8,9%) i budownictwo (1,8%). 

Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w roku 2019 krajowe zużycie energii wynosiło 169 391 GWh. Natomiast w roku 2021 wzrosło o 5011 GWh.

Myślisz o zmianie sprzedawcy energii elektrycznej? Skorzystaj z porównywarki cen energii Switch Energy i obniż miesięczne rachunki nawet o 40%.

Nowe stawki na obrót i dystrybucję energii elektrycznej dla firm na rok 2023 

W 2023 roku, w wyniku wdrożonej ustawy z dnia 7 października o szczególnych rozwiązaniach służących wsparciu niektórych odbiorców energii elektrycznej, stawki prądu zostały zamrożone. Oznacza to, że obecnie cena maksymalna za 1 MWh dla małych i średnich firm wynosi 785 zł/MWh netto

Ważne

W art. 1 ustawy można przeczytać o warunkach przyznawania ceny maksymalnej sprzedaży energii elektrycznej lub o zasadach i trybie przyznawania oraz wypłacania rekompensat dla podmiotów wrażliwych, uprawnionych.

Dokument został podpisany przez Prezydenta Andrzeja Dudę 13 października 2022 roku. Powstał w ramach działania Tarczy Solidarnościowej. Ma zatrzymać stawki drożejącej energii na cały rok 2023. Odbiorcy muszą przestrzegać limitów zużycia energii elektrycznej, aby nie dopłacać do wyznaczonej ceny maksymalnej. 

Jeżeli limit wolumenu zużytej energii zostanie przekroczony, opłata będzie naliczana według aktualnej stawki operatora.

Na stornie gov.pl zawarto informacje, że przedsiębiorcy, którzy zmniejszą swój wolumen zużycia energii elektrycznej o 10%, w stosunku do średniego rocznego zużycia prądu z przedziału czasowego od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r., dostaną dodatkowy upust ceny energii. 

Wysokość tego upustu ma wynieść 10% wartości, którą za rok 2023 nabyło przedsiębiorstwo energii.

Jak skorzystać z maksymalnej ceny prądu w 2023 roku?

Aby skorzystać z maksymalnej ceny energii, należy do 30 czerwca 2023 r. złożyć oświadczenie o zamrożenie cen energii u swojego sprzedawcy prądu.

W przypadku podmiotów użyteczności publicznej maksymalna cena energii elektrycznej będzie wynosić 785 zł/MWh.

Natomiast jeżeli chodzi o odbiorcę uprawnionego, cena maksymalna wyniesie 693 zł/MWh

Poniżej zamieszczamy przykładowe oświadczenie o zamrożeniu cen energii od Taurona.

Oświadczenie uprawnionego odbiorcy końcowego energii w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii - Tauron
Oświadczenie uprawnionego odbiorcy końcowego energii w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii - Tauron2
Oświadczenie uprawnionego odbiorcy końcowego energii w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii - Tauron3

Skąd pobrać oświadczenie?

Aby zamrozić cenę energii elektrycznej, należy złożyć specjalne oświadczenie. Wzór dokumentu można pobrać, wypełnić oraz dostarczyć do swojego sprzedawcy energii. 

Dokument do pobrania znajdziesz na stronie gov.pl. To wiarygodne źródło informacji. Oświadczenie zostało tam opublikowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Dobrą metodą jest również złożenie dokumentu za pośrednictwem strony internetowej sprzedawcy lub przez platformę ePUAP. Możesz to zrobić również mailowo lub listownie, w zależności od preferencji sprzedawcy. 

Jednostki, które mogą ubiegać się o oświadczenie, to: 

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy;
 • producenci rolni;
 • jednostki samorządu terytorialnego i podmioty świadczące usługi na rzecz tych jednostek;
 • inne podmioty określone, mówi o nich art. 2 ust. 2 lit e Ustawy;
 • podmioty, które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia energii w lokalach użytkowych, mówi o nich lit. b–e Ustawy;
 • odbiorcy indywidualni energii z sektora gospodarstw domowych, ale też inni odbiorcy, którzy są objęci ochroną zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii w 2023 r. 

Oświadczenie zawiera ważne informacje, o których powinieneś wiedzieć. Aby zweryfikować, czy pobrany przez Ciebie dokument jest odpowiedni, sprawdź, czy zawiera następujące rubryki:

 • wskazanie wszystkich punktów poboru energii elektrycznej (PPE), które mają zostać objęte mechanizmem zamrożenia cen,
 • szacunkowe wyliczenie energii elektrycznej zużywanej przez przedsiębiorstwo na potrzeby podstawowej działalności.

Zmiany cen na fakturach w roku 2023 

W ramach tarczy antyinflacyjnej 30 listopada 2021 roku rząd przyjął projekt ustawy o obniżce stawek VAT na energię elektryczną, gaz i paliwa silnikowe. Ulga trwała do końca 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 roku stawki powróciły do wcześniejszych kwot. 

Odbiorcy zmianę kwoty mogli zauważyć podczas zakupu gazu, paliwa, ale też prądu dla firm i ciepła systemowego. W przypadku energii stawki VAT z wysokości 5% powróciły do 23%. 

Zmianom uległy także kwoty opłat dodatkowych, które widnieją na rachunku. Opłaty na fakturze za energię dzieli się na

Aby zamrozić cenę energii elektrycznej, należy złożyć specjalne oświadczenie. Wzór dokumentu można pobrać, wypełnić oraz dostarczyć do swojego sprzedawcy energii. 

Dokument do pobrania znajdziesz na stronie gov.pl. To wiarygodne źródło informacji. Oświadczenie zostało tam opublikowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Dobrą metodą jest również złożenie dokumentu za pośrednictwem strony internetowej sprzedawcy lub przez platformę ePUAP. Możesz to zrobić również mailowo lub listownie, w zależności od preferencji sprzedawcy. 

Jednostki, które mogą ubiegać się o oświadczenie, to: 

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy;
 • producenci rolni;
 • jednostki samorządu terytorialnego i podmioty świadczące usługi na rzecz tych jednostek;
 • inne podmioty określone, mówi o nich art. 2 ust. 2 lit e Ustawy;
 • podmioty, które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia energii w lokalach użytkowych, mówi o nich lit. b–e Ustawy;
 • odbiorcy energii z sektora gospodarstw domowych, ale też inni odbiorcy, którzy są objęci ochroną zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii w 2023 r. 

Oświadczenie zawiera ważne informacje, o których powinieneś wiedzieć. Aby zweryfikować, czy pobrany przez Ciebie dokument jest odpowiedni, sprawdź, czy zawiera następujące rubryki:

 • wskazanie wszystkich punktów poboru energii elektrycznej (PPE), które mają zostać objęte mechanizmem zamrożenia cen,
 • szacunkowe wyliczenie energii elektrycznej zużywanej przez przedsiębiorstwo na potrzeby podstawowej działalności.

Chcesz się dowiedzieć co może dać Ci stała cena prądu? Przeczytaj nasz artykuł: Stała cena prądu to sposób na obniżenie rachunków.

Zmiany cen na fakturach w roku 2023 

W ramach tarczy antyinflacyjnej 30 listopada 2021 roku rząd przyjął projekt ustawy o obniżce stawek VAT na energię elektryczną, gaz i paliwa silnikowe. Ulga trwała do końca 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 roku stawki powróciły do wcześniejszych kwot. 

Odbiorcy zmianę kwoty mogli zauważyć podczas zakupu gazu, paliwa, ale też tańszego prądu dla firm i ciepła systemowego. W przypadku energii stawki VAT z wysokości 5% powróciły do 23%. 

Zmianom uległy także kwoty opłat dodatkowych, które widnieją na rachunku. Opłaty na fakturze za energię dzieli się na sprzedażowe i dystrybucyjne.

Co składa się na cenę prądu?

Rachunek za prąd zwykle jest wysyłany co miesiąc lub co dwa miesiące. Posiada on stałe oraz zmienne stawki cenowe. Na ostateczną kwotę energii składają się koszty Operatora Systemu Dystrybucyjnego i sprzedawcy. Poniżej przedstawiamy opłaty, które wchodzą w całkowitą cenę rachunku za prąd:

Zużyta energia:

 • opłata za energię czynną,
 • sprzedaż energii.

Dostarczenie prądu:

 • opłata dystrybucyjna,
 • stała sieciowa/zmienna sieciowa,
 • dystrybucja energii,
 • opłata przesyłowa, 
 • akcyza.

Opłaty państwowe:

 • opłata mocowa,
 • opłata kogeneracyjna,
 • opłata jakościowa,
 • podatek VAT.

Dodatkowe usługi:

 • opłata handlowa

W 2023 zmianie uległy następujące opłaty: 

Rodzaj opłatyCena w 2022 Cena w 2023 
Opłata mocowa2,37–5,68 zł/MWh2,38–13,35 zł/MWh
Opłata kogeneracyjna4,06 zł/MWh4,06–4,96 zł/MWh
Opłata jakościowa0 zł /kWh0,0242 zł /kWh
Opłata OZE0 zł/MWh0,9 zł/MWh

Cena za 1 kWh w 2023 roku

Cena za kWh różni się w zależności od operatora, taryfy i aktualnie panującej oferty. Poniżej przedstawiamy zestawienie dystrybucji i kosztów energii elektrycznej w 2023 (z uwzględnieniem zużycia 2400 kWh rocznie) dla poszczególnych podmiotów:

SprzedawcaKoszt prądu i dystrybucji w 2023
Enea 2253 zł
E.ON2445 zł
Energa 2478 zł
PGE2414 zł
Tauron2298 zł
źródło: rachuneo.pl 

Czy zamrożenie cen w 2023 dotyczy prosumentów?

W 2023 roku prosumentów obowiązują 2 metody rozliczeń. Są nimi net-billing oraz net-metering. System net-billingu w Polsce wszedł 1 kwietnia 2022 roku. W przypadku tej metody energia jest wprowadzana do sieci i przeliczana na wartość pieniężną. 

Taka wartość trafia na wirtualne konto odbiorcy. Jest ono prowadzone przez sprzedawcę energii. Z tej puli prosument płaci za pobraną z sieci energię (depozyt prosumencki). Jeżeli zgromadzone środki nie zostały wykorzystane w całości, prosument odzyska 20% ich wartości.


Cena wprowadzonej do sieci energii od 30 czerwca 2022 r. jest przeliczana względem miesięcznej kwoty rynkowej. Polskie Sieci Energetyczne będą publikowały na swojej stronie wysokość stawek aż do 2024 roku.

Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej 2022
RCEmCena zł/MWhdata publikacji
czerwiec659,2911.07.2022
lipiec799,7911.08.2022
sierpień1023,4211.09.2022
wrzesień577,2411.11.2022
październik703,8111.12.2022
Źródło: https://www.pse.pl/home

Net-metering (system opustów). Jest to usługa, która dotyczy konsumenta oraz wytwórców energii. W tym rozliczeniu odejmowana jest ilość energii zakupionej z sieci od energii wyprodukowanej we własnej instalacji. 

Za sprawą nowelizacji z 2019 roku ustawy o OZE z dnia 14 sierpnia z net-meteringu mogą korzystać nie tylko klienci indywidualni, ale również firmy, których instalacja nie przekracza 50 kWp. Umożliwia ona rozliczanie nadwyżki energii wprowadzonej do sieci w cyklu rocznym. 

Zgodnie z zasadą net-meteringu właściciele mikroinstalacji do 10 kWh za 1 kWh „zielonej energii” oddanej do sieci mogą odebrać 0,8 kWh, czyli 80% zmagazynowanej energii za 

darmo. 

Według informacji opublikowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska stawka za kWh pobraną energię dla odbiorców korzystających z net-meteringu będzie obowiązywać do chwili, gdy bilans energii pobranej i oddanej osiągnie 2000 kWh. Po przekroczeniu tej liczby maksymalna stawka za tani prąd dla firm w 2023 roku wyniesie 693 zł za MWh, czyli 0,693 zł/kWh. 


Natomiast zamrożenie cen energii dla net-billingu ustala próg zużycia prądu. Jego wysokość wynosi 2000 kWh. Odkup energii poza limitem będzie odbywać się na zasadzie ceny gwarantowanej w wysokości 693 zł za MWh.

Jak zacząć korzystać z net-billingu?

Jak informuje gov.pl dotychczasowi prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożyli wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w net-meteringu przez 15 lat. 

Natomiast prosumenci, którzy złożyli wniosek o przyłączenie do sieci 1 kwietnia 2022r., od tego czasu mogą korzystać z net-billingu.

Jaka cena prądu z fotowoltaiki?

Jeżeli posiadasz własne przedsiębiorstwo, optymalizacja budżetu firmy z całą pewnością jest dla Ciebie ważną kwestią. Skutecznym sposobem, aby zaoszczędzić na rachunkach, jest inwestycja w fotowoltaikę. Umożliwia ona uniezależnienie się od sprzedawcy energii. 

Panele pozyskują energię słoneczną i przetwarzają na energię elektryczną. Instalacja działa przez cały rok, również zimą. Produkcja energii jest mniejsza, kiedy natężenie promieni słonecznych jest ograniczone. W nocy produkcja energii równa się zeru. 

Należy pamiętać, że im większa produkcja energii z fotowoltaiki, tym mniejszą ilość prądu musisz pobrać z sieci. Oznacza to, że dzięki takiej metodzie jesteś w stanie zaoszczędzić na rachunkach w swojej firmie. 

Jako prosument, możesz odliczyć VAT od instalacji fotowoltaicznej, ale też odliczyć inwestycję od dochodu. Jeśli płacisz podatek PIT, możesz także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł.

Czy cena prądu w 2024 roku wzrośnie?

O ile rok 2023 r. zwiastuje bezpieczeństwo finansowe w postaci zamrożenia cen energii, o tyle w 2024 r., kończąc korzystanie z przywilejów, możemy zderzyć się z takimi kwestiami jak prąd dla firm, cena może być bardzo wysoka. Cena prądu-giedła – aktualnie giełdowe ceny energii wynoszą powyżej 1000 zł/MWh (1 zł/kWh netto). 

Oznacza to, że jeżeli taka stawka zostanie na obecnym pułapie, to w roku 2024 r. przeciętny rachunek gospodarstw domowych wzrośnie o ponad 2000 zł. Dlatego o bezpieczeństwo energetyczne należy zadbać już dziś, aby zapobiec gigantycznym kwotom za energię elektryczną. 

Warto wykupić ofertę stałej ceny u swojego sprzedawcy na rok, dwa lub pięć lat. Zaletą takiego rozwiązania, jest możliwość uzyskania kwot za prąd na takim samym poziomie, co może być korzystne ze względu na stabilność finansową przedsiębiorstwa.

Jeżeli Twój obecny sprzedawca posiada wysokie stawki, warto sprawdzić inne oferty. Zobacz, jak wygląda obecna sytuacja na rynku energetycznym – skorzystaj z porównywarki cen energii elektrycznej. 

Cena MWh energii a taryfa prądu

Taryfy dzielimy na takie, które dotyczą firm (A,B,C), oraz takie, które są przeznaczone dla klientów indywidualnych (G11, G12, G12w). Jak już wcześniej wspomnieliśmy, stawki taryf zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetycznej. Od tych cen zależy wysokość rachunku za energię elektryczną. 

Każdy sprzedawca ma indywidualne oferty, w których proponuje określone ceny energii w danych taryfach. Dobór taryfy wykonywany jest zależnie od Twojego zapotrzebowania na energię elektryczną. Jeśli jesteś małym, dużym lub średnim przedsiębiorcą, to sprzedawca dobierze dla Ciebie ofertę z grup taryfowych A, B lub C. 

Jeżeli uważasz, że Twoje miesięczne rachunki za energię elektryczną są zbyt wysokie, to zawsze możesz zmienić taryfę bądź sprzedawcę energii elektrycznej, zgodnie z zasadą Third Party Access. Zanim to zrobisz, porównaj ceny energii dla firm, aby dowiedzieć się, jak wyglądają aktualne stawki na rynku energii elektrycznej.

Optymalizacja ceny energii elektrycznej w firmie 

Jak już wspomnieliśmy, drastyczny wzrost cen energii elektrycznej może być spowodowany wieloma czynnikami. Jest to między innymi inflacja, która nieubłaganie zbiera swoje żniwo w postaci kolejnych zawieszonych działalności. Mali, średni i duzi przedsiębiorcy coraz częściej stają przed dylematem dotyczącym tego, czy zawiesić działalność, czy może się wstrzymać. 

Aby zmniejszyć wydatki w swojej firmie oraz uchronić się przed dodatkowymi opłatami, należy pomyśleć o optymalizacji budżetu. 

Optymalizacja energetyczna to nic innego jak dostosowanie zużycia prądu do potrzeb i możliwości finansowych firmy oraz poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań cenowych na rynku energii elektrycznej.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, jednym ze sposobów pozwalających zmniejszyć ceny prądu dla firm w skali roku jest zamrożenie cen energii elektrycznej. Bez mrożenia rachunki w roku 2023 wzrosną o ponad 100%. 

Dobrym rozwiązaniem na optymalizację budżetu firmy jest również zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. 

Aby zmniejszyć koszt prądu w swojej firmie, możesz także skorzystać z innych alternatyw. Jedną z nich jest wyłączanie urządzeń, gdy ich nie używasz albo stosowanie żarówek energooszczędnych. 

Kolejną metodą jest korzystanie z programów oszczędzających energię. Zmniejszenie zużycia prądu poprzez wymianę nieefektywnych urządzeń na nowsze to kolejna metoda, która przynosi zadowalające rezultaty.


Dobrym rozwiązaniem na znaczne oszczędności energetyczne jest również inwestycja w instalację fotowoltaiczną. Decydując się na takie rozwiązanie, zwróć szczególną uwagę na:


 • Wielkość instalacji

Im większa instalacja fotowoltaiczna, tym więcej energii elektrycznej może być wyprodukowane i tym większe mogą być oszczędności.


 • Miejsce instalacji

Oszczędności z instalacji fotowoltaicznej mogą być większe w miejscach o dużym nasłonecznieniu, ponieważ w takich warunkach panele słoneczne wytwarzają więcej energii.

Pamiętaj, że do paneli fotowoltaicznych możesz dokupić magazyn energii. Cena tego sprzętu nie jest niska, ale gwarantuje niezależność energetyczną i komfort użytkowania. 

Polski Komitet Energii Elektrycznej, czyli stowarzyszenie, którego działalność skupia się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej gospodarce, podjął decyzję o stworzeniu kampanii, która ma na celu przygotować Polaków do podwyżek prądu. Będzie ona mieć charakter edukacyjny. 

Odbiorcy mają dowiedzieć się, w jaki sposób mogą się uchronić przed nieuniknionymi podwyżkami cen prądu, jakie są przyczyny kryzysu energetycznego i co robi Polska, aby z nim walczyć.

Jaka cena prądu za 1 MWh w 2022?

Cena za MWh jest uzależniona od dostawcy prądu, rodzaju podpisanej umowy, obowiązujących stawek oraz wolumenu zużycia energii. Różni dostawcy prądu mają różne ceny. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w pierwszym kwartale 2022 r. wynosiła 325,26 zł/MWh. Drugi kwartał to ceny w wysokości 468,35 zł/MWh, trzeci – 471,96 zł/MWh, a czwarty – 566,33 zł/MWh. 

Jaka cena prądu za 1 kWh?

Cena energii za 1 kWh zmienia się z roku na rok. Przedstawiamy, jak kształtowała się średnia cena energii elektrycznej na przestrzeni lat: 

2019 – 61 gr,

2020 – 68 g,

2021 – 74 gr,

2022 – 77 gr,

2023 – 1 zł.

Jaka cena prądu z fotowoltaiki?

Za ilość przekazanej energii do sieci, właściciel fotowoltaiki odbiera: 0,8 kWh (w przypadku instalacji do 10 kW), 0,7 kWh (w przypadku instalacji powyżej 10 kW).

Jeżeli nadwyżka nie pokryje całego zapotrzebowania, za każdą kWh odbiorca będzie musiał zapłacić około 0,62-0,73 zł, czyli tyle, ile wynosi obowiązująca cena energii.

Podsumowanie


 1. Od 2019 cena energii elektrycznej wzrosła aż o 30%.

 2. W roku 2023 cena za kWh ma wynosić nawet 86 groszy.

 3. Aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu w 2023, należy złożyć oświadczenie u swojego sprzedawcy.

 4. Opłata kogeneracyjna w 2023 roku wzrośnie do 4,96 złotych.

 5. Za zatwierdzanie stawek energii odpowiedzialny jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

 6. Zamrożenie cen energii dotyczy również prosumentów. W systemie rozliczeń net-billing limit zużycia energii wynosi 2000 kWh.

 7. Sprawdzonymi sposobami na optymalizację budżetu firmy jest zmiana sprzedawcy energii elektrycznej oraz inwestycja w fotowoltaikę.

Switch Energy

Switch Energy

Redaktor serwisu

Redakcja Switch Energy to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Naszym celem jest wspieranie czytelników w podejmowaniu racjonalnych decyzji dot. obniżenia cen energii elektrycznej. Regularnie dostarczamy rzetelnych, aktualnych treści dotyczących branży energetycznej i OZE.

Wiedza

Skorzystaj z naszej
bazy wiedzy