Ile wynosi dodatek osłonowy 2024?

Autor: Switch Energy · Opublikowano: 27.06.2024 r.

To, ile wynosi dodatek osłonowy w 2024 roku, zależy m.in. od wysokości Twojego dochodu lub ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym. Jak uzyskać taki dodatek i kto może się o niego ubiegać? Na te i na kilka innych pytań znajdziesz odpowiedź w artykule. 

Czym jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy został ustanowiony ustawą z 17 grudnia 2021 roku. Był pierwszym świadczeniem wprowadzonym przez rząd Zjednoczonej Prawicy. W 2022 roku wywołał serię kolejnych dodatków, takich jak: dodatek węglowy, gazowy i elektryczny. Ze świadczenia skorzystało ponad 7 milionów rodzin. Budżet państwa przeznaczył na ten cel 5,2 miliarda złotych.

Celem wprowadzenia dodatku jest wsparcie polskich rodzin. Dofinansowanie jest pewnego rodzaju zadośćuczynieniem wysokich kosztów energii, gazu i żywności. W styczniu 2024 roku ponownie przedłużono regulacje w kwestii ustawy.

Kto może dostać dodatek osłonowy?

Zgodnie z regulacją z 1 stycznia 2024 roku, dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Natomiast, jeśli zdarzy się sytuacja, w której Twój dochód przekroczy te kryteria, dodatek będzie przyznany, tylko w pomniejszonej kwocie.

Istnieje możliwość, że dodatek osłonowy otrzyma więcej niż jeden mieszkaniec tego samego budynku. Może on być zamieszkiwany przez kilka gospodarstw domowych, zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych. Według wyjaśnień Ministerstwa Klimatu decyzja o przyznaniu dodatku opiera się na takich kryteriach, jak wspólne zamieszkiwanie, gospodarowanie oraz pozostawanie w faktycznym związku.

Dodatek osłonowy – gdzie złożyć wniosek?

Jeśli planujesz dostać dodatek osłonowy i nie wiesz, od czego zacząć, za chwilę opiszemy cały proces. W pierwszej kolejności ważne jest, aby złożyć odpowiedni wniosek. To niezbędna formalność, bez której uzyskanie dofinansowania się nie uda. Podczas przebiegu formalności ważne jest też okazanie dokumentu tożsamości. W zależności od sytuacji mogą być wymagane też inne dokumenty, takie jak oświadczenia czy sądowe orzeczenia o alimentach.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można było złożyć w urzędzie gminy, w ośrodkach MOPS i GOPS. Powinny one zawierać informacje o liczbie osób w gospodarstwie domowym. Termin składania wniosków upłynął 30 kwietnia 2024 roku, a wypłata dodatku nastąpi do 30 czerwca 2024 roku.

Przyznawanie dodatku osłonowego nie jest zależne od wydania przez wójta, burmistrza ani prezydenta oficjalnej decyzji. Właściwy organ po prostu informuje wnioskodawcę o przyznaniu zasiłku. Jednak wszelkie decyzje dotyczące odmowy przyznania, uchylenia lub zmiany dodatku osłonowego podejmowane są w formie decyzji administracyjnej.

Warto wiedzieć

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy złożyć podpis elektroniczny lub dokonać uwierzytelnienia przez profil zaufany. 

Czy wiesz, że wniosek o dodatek możesz złożyć również przez ePuap?

To proste działanie. Jeżeli jesteś zalogowany/zalogowana w ePuap, wejdź w „katalog spraw”. Będzie on po prawej stronie w okienku „sprawy ogólne”. Tam wybierz sekcję „pisma do urzędu”. Następnie zostaniesz przekierowany/przekierowana do podstrony „sprawy ogólne”. Jeśli już tam jesteś, na dolnej części strony kliknij sekcję „pokaż więcej”. Po lewej stronie pojawi się kolumna, tam należy wybrać „pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Kolejno kliknij przycisk „załatw sprawę”.

Następnie należy wpisać adresata tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości, w której mieszkasz. W pozycji „rodzaj pisma”, wybierz sekcję „wniosek”. Poniżej w sekcji „tytuł pisma” wpisz hasło „dodatek osłonowy”. Poniżej znajdziesz kolejną sekcję „treść pisma”. Tam należy wpisać jedno konkretne zdanie: ”Proszę o przyznanie dodatku osłonowego”. Kolejno należy uzupełnić wszystkie wymagane dane.

Kwestia, o której warto pamiętać, to fakt, że przez ePuap należy składać wnioski tylko w swoim imieniu. Wniosek z wypełnionymi danymi należy dodać jako załącznik np. w formacie Word lub PDF. Na koniec pozostało już tylko podpisać całość profilem zaufanym, albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Ile wynosi dodatek osłonowy w 2024?

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego ma wyglądać następująco:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2,3-osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4,5-osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Natomiast dodatek podwyższony przysługuje osobom, które opalają domy węglem. Wysokość dodatku wynosi:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Ile razy w skali roku można dostać dodatek osłonowy?

Po dodatek osłonowy w 2024 roku można było się zgłosić w okresie od 1 stycznia, do 30 kwietnia tego roku. Wypłata środków może być zrealizowana tylko raz w wyżej określonym czasie.

Ministerstwo Klimatu poinformowało, że jeśli wniosek o wypłatę dodatku osłonowego został złożony przez więcej, niż jedną osobę z wieloosobowego gospodarstwa domowego, dopłatę otrzyma osoba, która jako pierwsza złożyła wniosek to zasady zgodne z art. 2 ust. 2 ustawy.

Jednak to nie jest równoznaczne, że tylko jedna osoba w budynku może otrzymać ten dodatek. Dlaczego? Ponieważ w jednym budynku może mieszkać, ponieważ kilka gospodarstw domowych (wieloosobowe i jednoosobowe). 

Ważna jest też informacja, że jedna osoba może być członkiem tylko jednego gospodarstwa domowego. To oznacza, że ta sama osoba nie może należeć do kilku gospodarstw domowych jednocześnie. Na przykład: jedno dziecko może być zapisane tylko jako członek jednego gospodarstwa domowego.

Podsumowanie


 1. Dodatek osłonowy to forma wsparcia finansowego przyznawana gospodarstwom domowym w celu złagodzenia skutków wzrostu cen energii i innych kosztów związanych z utrzymaniem domu.
 2. Dodatek osłonowy może otrzymać gospodarstwo domowe, które spełnia określone kryteria dochodowe. Przyznawany jest on głównie osobom o niższych dochodach, aby pomóc im w pokryciu rosnących kosztów utrzymania,[li]

  [li]Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć w następujących miejscach: Urzędzie Gminy lub Miasta, Ośrodkach Pomocy Społecznej (MOPS), Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej (GOPS).

 3. Wysokość dodatku osłonowego w 2024 roku zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od dochodu.
 4. Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.


Switch Energy

Switch Energy

Redaktor serwisu

Redakcja Switch Energy to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Naszym celem jest wspieranie czytelników w podejmowaniu racjonalnych decyzji dot. obniżenia cen energii elektrycznej. Regularnie dostarczamy rzetelnych, aktualnych treści dotyczących branży energetycznej i OZE.

Wiedza

Skorzystaj z naszej
bazy wiedzy