Zamrożenie cen energii w 2024 roku – jest decyzja

Autor: Switch Energy · Opublikowano: 13.12.2023 r.
Zamrożenie cen energii w 2024 roku – jest decyzja

Zamrożenie cen energii w 2024 roku – ustawa o zmianie ustawy została przyjęta przez Sejm i Senat. Pozostał jeszcze podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Zatem czy w 2024 roku zostaną zamrożone ceny prądu?

Od czego zależy decyzja o wdrożeniu ustawy dot. wsparcia odbiorców energii elektrycznej?

7 grudnia Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Taką decyzję 8 grudnia 2023 roku podjął również Senat. Projekt został przyjęty bez poprawek.

Aktualnie ostatnią osobą, której aprobaty brakuje w kwestii zatwierdzenia dokumentu, jest prezydent Andrzej Duda. Od jego podpisu zależy nabranie mocy prawnej ustawy i wdrożenie jej w życie. Formalności mają zostać dopełnione w ciągu kilku dni.

Zatem wszystko wskazuje na to, że zamrożenie cen energii elektrycznej zostanie przedłużone do połowy 2024 roku. Ceny prądu mają zostać zatrzymane na podobnym pułapie, co w 2023 roku. Rozwiązanie z gwarancją stałej ceny ma chronić odbiorców energii elektrycznej przed gwałtownym wzrostem stawek prądu.

Skorzystaj z porównywarki cen energii i ciesz się niższymi cenami za prąd.

Na jakich zasadach będzie można zamrozić energię?

Zasady mrożenia cen energii będą zbliżone do zasad z 2023 roku. Jedyną kwestią, która wyraźnie ulegnie zmianie, są roczne limity zużycia prądu. Limit maksymalnego zużycia prądu ma zostać zmniejszony o połowę. Zatem stawka 412 zł za MWh dla osób z niepełnosprawnościami ma obowiązywać do 1,8 MWh, a dla gospodarstw domowych do 1,5 MWh. Limit dla rolników i dużych rodzin wyniesie maksymalnie 2 MWh. 

Osoby, które nie przekroczą powyższych limitów, będą płacić rachunki, których wysokość nie będzie większa, niż 412 zł/MWh.

Natomiast dla gospodarstw domowych maksymalna stawka wyniesie nie więcej niż 693 zł za MWh. To dokładnie tyle samo, ile najwięcej zapłacą przedsiębiorcy i samorządy. Zamrożenie cen energii dla firm zostanie zrealizowane bez limitów rocznego zużycia energii elektrycznej.

Zabieg zamrożenia cen energii to działanie służące ochronie odbiorców energii elektrycznej. Również tych, którzy podpisali umowę z gwarancją stałej ceny prądu. W nowej ustawie będzie też podniesiona kwota dodatku osłonowego dla najuboższych o 14,4%. Czyli tyle ile wynosi wskaźnik inflacji.

Mimo że ceny prądu na rynku energii elektrycznej w drugim kwartale 2023 roku zmalały, to nadal utrzymują się na wyższym poziomie, niż w poprzednich latach. Dlatego ważne jest, aby zredukować ceny prądu, mrożąc je na konkretnym poziomie. 

Wiadomo również, że zostaną wdrożone ograniczenia cen energii dla odbiorców uprawnionych, którzy podpisali umowę z gwarancją stałej ceny.

Kto skorzysta z ustawy?

Z ustawy o zmianie ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw skorzystają odbiorcy indywidualni, rolnicy, a także małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zamrożenie cen prądu dla wielu gospodarstw domowych, ale również dla innych odbiorców, z całą pewnością będzie dużym odciążeniem finansowym.

Ważne jest, aby przed złożeniem wniosku o przedłużenie mrożenia cen energii sprawdzić, czy miesięczne zużycie mieści się w określonych limitach. Przekroczenie ich skutkuje brakiem możliwości skorzystania ze stałych cen. Nadwyżka będzie rozliczana zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami za kWh.

Mrożenie cen energii w 2023 roku

4 listopada 2022 roku, weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej (zamrożenie cen energii) oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Oznacza to, że od tego czasu odbiorcy energii elektrycznej po raz pierwszy mogli składać wnioski o zamrożenie cen prądu dla firm na poziomie stawek z 2022 roku. Początkowo maksymalna cena prądu została ustalona do następujących limitów:


  • 2 MWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych

  • 2,6 MWh rocznie dla osób z niepełnosprawnościami

  • 3 MWh rocznie dla rolników i gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny

  • 250 kWh rocznie dla działek (ROD)

Klienci, czyli odbiorcy uprawnieni, którzy korzystali ze zwiększonego limitu zużycia, musieli złożyć dodatkowe oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. Złożenie wniosku do 30.11.2022 r. przez Odbiorcę Uprawnionego miało zapewnić mu stosowanie tej ceny od grudnia 2022 r. (lub także w określonych przypadkach za określony w Ustawie wcześniejszy okres).

Małe i średnie przedsiębiorstwa płaciły stałą cenę prądu w wysokości 785 zł/MWh. Taka cena energii elektrycznej nie uwzględniała podatku VAT ani akcyzy, które były doliczane na fakturach.

Z zamrożenia cen energii dla firm w 2023 roku mogły korzystać zakłady, które zatrudniają do 250 pracowników i firmy, których roczny dochód nie przekraczał 50 milionów euro lub 43 milionów euro aktywów bilansu końcowego.

Gospodarstwa domowe korzystały z gwarantowanych cen maksymalnych na poziomie 693 zł za MWh (0,69 zł/kWh). 

Jeżeli chcesz obniżyć ceny prądu, porównaj firmy energetyczne w Polsce i wybierz ofertę sprzedaży energii elektrycznej.

Jaka będzie stawka za MWh w przypadku zwiększonego limitu?

W 2024 roku ceny prądu dla gospodarstw domowych w taryfie G11 mają wzrosnąć z 0,90 zł/kWh do 1,50 zł/kWh brutto. Jednak czy będzie to ostateczna wysokość stawki? Czy ceny wzrosną o 66%? Jak prognozują eksperci? Na razie nie ma oficjalnych informacji, na podstawie których można byłoby wyciągnąć konkretne wnioski co do stawek względem podwyższonego limitu.

Dopłaty do energii odnawialnej na rachunkach w 2024 roku

Jak wynika z komunikatu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w przyszłym roku nie zmieni się wysokość stawki opłaty OZE. 

Warto wiedzieć

Opłata OZE obowiązuje na rachunkach za energię od 2016 roku. Jest ona uwarunkowana przepisami, zawartymi w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Celem wprowadzenia opłaty OZE jest wsparcie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł i funkcjonowania mechanizmów, które pomagają zapewnić odpowiednio wysoki udział “zielonej energii” w krajowym miksie energetycznym. 

W przyszłości taka ustawa będzie również wspomagać wytwarzanie bio metanu w instalacjach OZE, które są wprowadzane do sieci gazowej, a także energii w morskich farmach wiatrowych.

W projekcie ustawy wdrożono również zapis, który dotyczył nowych regulacji budów farm wiatrowych. 

Oczywiście na rachunku za energię znajdują się również inne opłaty wliczone, np. usługi dystrybucji energii elektrycznej, czy opłata handlowa. Dobrze jest prześledzić swój rachunek, aby dowiedzieć się, za co ponoszone koszty są najwyższe. Jeżeli rachunek jest o wiele za wysoki, istnieje możliwość jego reklamacji.

Podsumowanie


  1. Decyzja o zatwierdzeniu i wdrożeniu ustawy o przedłużeniu mrożenia cen energii na rok 2024 ma zostać podjęta po podpisaniu dokumentu przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

  2. Cenę energii będzie można zamrozić na zasadach zbliżonych do tych z roku 2022.

  3. Z ustawy skorzystają klienci indywidualni i biznesowi.

  4. Ustawa o mrożeniu cen energii po raz pierwszy została zatwierdzona 27 października 2022 roku.

  5. Jaka będzie stawka za MWh po przekroczeniu limitu zużycia energii? Nie można tego jeszcze określić.

  6. Zgodnie z wypowiedzią Prezesa URE w 2024 roku nie zmieni się wysokość dopłaty do OZE na rachunkach za energię. Nadal wysokość dopłaty będzie wynosiła 0 zł.

Switch Energy

Switch Energy

Redaktor serwisu

Redakcja Switch Energy to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Naszym celem jest wspieranie czytelników w podejmowaniu racjonalnych decyzji dot. obniżenia cen energii elektrycznej. Regularnie dostarczamy rzetelnych, aktualnych treści dotyczących branży energetycznej i OZE.

Wiedza

Skorzystaj z naszej
bazy wiedzy