Zwolnienie z opłaty handlowej za energię – czy jest możliwe?

Autor: Switch Energy · Opublikowano: 25.07.2023 r.
Zwolnienie z opłaty handlowej za energię-czy jest możliwe

Odbiorcy energii coraz częściej szukają informacji, na temat tego, czy zwolnienie z opłaty handlowej jest możliwe w przypadku ich umów. Dzieje się tak ze względu na solidne podwyżki stawek opłat dodatkowych. Czym tak naprawdę jest opłata handlowa i co należy zrobić, aby uchronić się przed nieplanowanymi kosztami? Odpowiadamy.

Co to jest opłata handlowa za energię elektryczną?

Jest to opłata dodatkowa na rachunku za energię elektryczną, pobierana za obsługę klienta. Pokrywa koszty wystawienia przez zakład energetyczny faktur za zużytą energię elektryczną, utrzymanie baz danych i zasobów informatycznych związanych z rozliczeniami. Opłata handlowa jest pobierana przez sprzedawcę energii i naliczana na fakturze raz w miesiącu. Wolumen zużytej energii odbiorcy nie ma wpływu na jej wysokość.

W latach 2019–2022 opłaty handlowe wynosiły około 10–20 zł. Obecnie ta sama opłata wynosi 50, 100, a nawet 160 zł w skali miesiąca. Co jest przyczyną tak drastycznych zmian? 

Za cenę opłaty handlowej odpowiadają dwa istotne czynniki:


 • Usługi dodatkowe – czynności, które są wykonywane w celu obsługi klienta (wygenerowanie faktury, obsługa posprzedażowa).


 • Ryzyko, które dotyczy wzrostu cen prądu – sprzedawca, podpisując z odbiorcą umowę na czas określony, zapewnia rabat na cenę prądu. Niestety nie może on przewidzieć, jakie podwyżki będą za rok lub za trzy lata. Opłata jest wówczas zwiększana jako rekompensata ryzyka, które sprzedawca może ponieść w postaci strat finansowych.

Opłata handlowa jest doliczana przy umowach, które dotyczą ofert podpisanych na czas określony. Często w zamian za zdecydowanie się na dłuższy czas trwania umowy z doliczoną opłatą możesz otrzymać tańszy prąd i czasami dodatkowe usługi typu: bezpłatna pomoc elektroenergetyczna w przypadku awarii.
Dowiedz się, czy prąd za darmo to mit. Jeśli chcesz obniżyć swój miesięczny rachunek, koniecznie dowiedz się, co różni net-billing vs net-metering.

Jak zmienić opłatę handlową za prąd? 

Wielu odbiorców energii zadaje sobie pytanie, czy istnieje możliwość zrezygnowania z miesięcznej opłaty handlowej? Jest wiele opinii na ten temat, jednak nie wszystkie są w 100% prawdziwe. Wyjaśniamy, na czym dokładnie polega powyższa kwestia. 

Całkowite zniesienie opłaty handlowej w przypadku klientów biznesowych jest możliwe, ale praktykowane rzadko i tylko w wyjątkowych sytuacjach. Kwota zależy od sprzedawcy prądu i w większości przypadków jest nienegocjowalna. Jednak jej obniżenie zdarza się w 3 przypadkach: 

 • Po pierwsze: w sytuacji, kiedy odbiorca ma 50 i więcej punktów poboru energii, sprzedawca jest skłonny obniżyć stawkę opłaty handlowej. 
 • Po drugie: podczas gdy odbiorca wybierze fakturę elektroniczną, a nie papierową, koszt opłaty może zostać obniżony nawet o 5 zł. 
 • Po trzecie: w momencie gdy dany sprzedawca prowadzi promocję, dzięki której cena może ulec zmianie.

Zatem zmiana wysokości opłaty jest realna, ale tylko w konkretnych przypadkach. To, w jaki sposób uchronisz się przed opłatą handlową, jest zależne od Ciebie, od Twojego sprzedawcy i od taryfy, z której obecnie korzystasz.

Ważne

Opłata handlowa jest formą opłaty abonamentowej, co oznacza, że powinna być opłacana co miesiąc lub co 2 miesiące wraz z opłatą całości rachunku za prąd.

Jeżeli w ofercie, z której korzystasz, cena opłaty handlowej jest wysoka, to możesz zmienić sprzedawcę energii.  Skorzystaj z naszej porównywarki cen prądu i ciesz się niższymi rachunkami.

Aby się ustrzec przed opłatą handlową, musisz pamiętać, że każdy dostawca prądu, niezależnie czy jest to Enea, Tauron, Energa czy PGE, posiada możliwość podpisania umowy na dostarczanie energii bez opłaty handlowej. Jeżeli interesuje Cię taka opcja, zapytaj przedstawicieli firmy o podpisanie takiej umowy.

Aby zrezygnować z umowy w Tauronie, musisz zwrócić uwagę szczególnie na termin upływu jej ważności. Przed końcem umowy dostaniesz wiadomość e-mail, w której będzie zawarta informacja o “nowym cenniku”. To moment, w którym:


 • możesz zaakceptować kwoty podane w cenniku lojalnościowym na 2 lub 3 lata;


 • możesz wybrać nową, inną ofertę tej firmy, która zawiera korzystniejsze ceny;


 • przejść na taryfę sprzedawcy lub zmienić sprzedawcę na innego.

Jeżeli zbyt późno zorientujesz się o przesłanej do Ciebie wiadomości, Twoja umowa zostanie przedłużona automatycznie. Oznacza to, że aktualną ofertę będziesz mógł(-ogła) zmienić dopiero po ponownym upływie umowy. Jeśli zdecydujesz się na wcześniejsze odstąpienie lub zmianę oferty, to możesz zostać obciążona/obciążony karą finansową.

Opłata handlowa a rachunek za prąd

Sekcja opłaty handlowej jest nieodłącznym elementem faktury za prąd. Najczęściej można ją znaleźć w rozliczeniu opłat sprzedażowych, w sekcji “Składniki opłat”

Szczegółowe rozliczenie faktury za prąd

Tak dokładnie opłata handlowa obejmuje:


 • opłatę za pełną obsługę klienta, a w szczególności wystawienie faktur;


 • obsługę posprzedażową;


 • działanie biura obsługi klienta (BOK);


 • działanie elektronicznych biur obsługi klienta (eBOK).

Opłata handlowa – Tauron 2022

W 2022 Tauron swoim klientom wysłał ofertę przedłużenia umowy na kolejne 12 miesięcy. Dokument zawierał gwarancję zachowania cen energii na takim samym poziomie cenowym, czyli 0,50 zł/kWh brutto. Firma szczyciła się gwarancją stałej ceny, to był ich główny atut.

Jednak zmianie uległa kwota opłaty handlowej, której wysokość u niektórych klientów wyniosła nawet 130 zł dodatkowych kosztów w skali miesiąca. 

Tauron nie jest jedynym sprzedawcą, który podjął tak drastyczne kroki względem cen. Firma PGNiG zaoferowała gospodarstwom domowym sprzedaż w cenie 1,70 zł/kWh plus 35 zł/miesiąc opłaty handlowej. Wycena energii wyniosła zatem 2,32 zł/kWh brutto.

Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej

Opłata handlowa – Energa 2022

Przykładowe rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej firmy Energa:

Opłata handlowa Energa 2022

Opłata handlowa – E.ON 2022

Przykładowe rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej firmy E.ON:

rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej firmy E.ON

Poniżej przedstawiamy zestawienie średnich cen opłat handlowych, z którymi klienci mierzyli się w 2022 roku:

Ceny opłaty handlowej w 2022 r. 

SprzedawcaCena opłaty handlowej (netto) w taryfie C11
Tauron20,50 zł
Energa34,99 zł 
Axpo35,00 zł 
E.ON36,50 zł
PGNiG07,06 zł
Enefit 26,00 zł 

Opłata handlowa a zmiana sprzedawcy energii 

Obecnie coraz większa liczba odbiorców energii decyduje się na zmianę sprzedawcy energii. Wiąże się to z aktualizacją formalności, np. takich jak umowa. Jak wygląda sytuacja w przypadku opłaty handlowej? Czy jej wysokość ulega wtedy zmianie?

W takim przypadku opłata handlowa również nie jest negocjowalna. Za jej wysokość odpowiada dany sprzedawca oraz taryfa, z której korzystasz. Jeśli zatem zmienisz sprzedawcę, możesz liczyć się z tym, że wysokość opłaty handlowej ulegnie zmianie, łącznie z całą ofertą.

Przed podjęciem zmiany dowiedz się, czym jest opłata mocowa. To ważny element na umowie za energię.

Opłata handlowa po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej 

Czy zainstalowanie fotowoltaiki wpływa w jakikolwiek sposób na wysokość opłaty handlowej? Jeżeli zakładasz fotowoltaikę, zwróć uwagę na istotną kwestię, a mianowicie na: zmianę licznika poboru energii. Jeśli wcześniej nie miałeś (-aś) statusu prosumenta, Twój licznik jest jednokierunkowy

Warto wiedzieć

Licznik jednokierunkowy jest używany w większości instalacji, które są podłączone do sieci. Zlicza pobraną energię i na podstawie tego wyniku rozlicza zarejestrowany wolumen zużycia energii elektrycznej.

W przypadku zamontowania instalacji fotowoltaicznej należy wymienić poprzedni licznik na licznik dwukierunkowy. Taka zmiana jest wymagana, ponieważ wyżej wymienione urządzenie zlicza zarówno pobór energii, jak i ilość energii oddanej. W przypadku takiej zmiany dochodzi również do modyfikacji kosztów dystrybucyjnych w skali miesiąca. 

Ważne

Licznik dwukierunkowy – jest to urządzenie wykorzystywane najczęściej przy instalacjach fotowoltaicznych lub innych systemach produkcji energii. Zlicza przekazaną i pobraną energię. Każdy prosument powinien mieć taki licznik przed wdrożeniem instalacji fotowoltaicznej. Za zmianę i montaż licznika odpowiada zakład energetyczny.

Wówczas wolumen pobieranej energii zmniejsza się o ilość wyprodukowanego prądu. W takim przypadku opłata handlowa nie ulega zmianie. Niektórzy sprzedawcy po upływie czasu umowy automatycznie przełączają odbiorcę z taryfy sprzedawcy na cennik z opłatą handlową po uruchomieniu fotowoltaiki. Należy być czujnym, aby “uciec” od tego cennika i wrócić na taryfę sprzedawcy, bez opłaty handlowej

W celu ochrony przed wysokimi cenami sprawdź również, jaka jest różnica pomiędzy net billingiem vs net meteringiem.

Awaryjna zmiana cen – przepisanie licznika

Jeżeli chcesz wypowiedzieć umowę podczas trwania obecnej, możesz mieć problem z wykonaniem tej czynności bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Jednak istnieje sposób, który Ci w tym pomoże. Jest to przepisanie licznika na inną osobę. Może ona być współwłaścicielem nieruchomości bądź mieć podpisaną umowę najmu

Po upływie czasu takie przedsięwzięcie można powtórzyć. Kolejną dobrą metodą jest również rezygnacja z cennika–lojalki z opłatą handlową na taryfę sprzedawcy (bez opłaty handlowej) przy okazji zmiany cen energii.

Warto wiedzieć

Jest to skrót pochodzący od pojęcia “umowa lojalnościowa”. Taki dokument jest podpisywany pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w celu powstrzymania każdej ze stron przed podejmowaniem działań konkurencyjnych. Umowa jest zawierana na czas współpracy, ale może obowiązywać także określony czas po jej zakończeniu.
Sformułowanie “cennik–lojalka” oznacza umowę na rok, 2 lata lub 5 lat, która wyznacza konkretne stawki cenowe obowiązujące przez określony w umowie czas.

Koncerny energetyczne a wzrost cen opłaty handlowej

W 2023 roku firmy energetyczne zostały zobowiązane wdrożyć limity na energię elektryczną dla poszczególnych sektorów odbiorców. Takie działania są uwarunkowane tarczą solidarnościową, wdrożoną 7 października 2022 roku

Aby uniknąć ryzyka wzrostu cen prądu, odbiorcy energii skorzystali z ustawy. Spowodowała ona, że wysokość stawek za energię elektryczną nie będzie rosnąć wraz z cenami ofert. Koncerny energetyczne również odczuły tę zmianę, ale niestety w negatywnym kontekście. Ceny sprzedaży energii dla klientów są niższe niż aktualne ceny, w których spółki kupują energię na rynku hurtowym. W związku z tym, aby zbilansować koszty przychodów, podnoszą ceny opłaty handlowej

Sytuacja na rynku jest trudna, również dla sprzedawców energii. Mają oni problem z dostarczaniem klientom energii w ustalonych wcześniej cenach, niższych niż te giełdowe. Jak informuje strona businessinsider.pl, w branży energetycznej istnieją obawy o upadłość najsłabszych dostawców. Część z nich już straciła koncesję.

Na stronie wysokienapięcie.pl można przeczytać, że Tauron wysłał swoim klientom informację o przedłużeniu umowy z zachowaniem obecnej stawki 0,50 zł/kWh brutto i dodatkowo podniósł opłatę handlową do kwoty w wysokości 154,80 zł. Przedsiębiorstwo wprowadziło również zasadę, zgodnie z którą umowy klientów są przedłużane automatycznie, a za wycofanie się z nich grożą kary finansowe.

Klienci Taurona poczuli się zaskoczeni aż tak dużym wzrostem cen i warunkami, które podyktował dystrybutor. W związku z tym zwrócili się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o interwencję. To, czy spółka miała prawo wprowadzić takie zmiany, zależy od wielu czynników, np.: czy zostały one wdrożone w trakcie umowy, czy zostały podpisane na czas określony, czy nieokreślony. Wysokienapięcie.pl podsumowuje, że to mało prawdopodobne, aby rząd znalazł konkretne argumenty na podstawie których przedsiębiorstwo miałoby zostać obarczone konsekwencjami.

Podobna sytuacja spotkała klientów Energi Obrót, takie informacje podał serwis biznes.trojmiasto.pl. Jednak w tym przypadku do nieporozumienia doszło na etapie rozmów agentów z klientami, zwłaszcza z tymi w podeszłym wieku. Przedstawiciele firmy nie tłumaczyli do końca wszystkich zasad podpisywanych umów. Klienci podpisywali je bez pełnej świadomości konsekwencji, w wyniku których wysokość ich rachunków za energię po naliczeniu opłaty dodatkowej wyniosła nawet o 350 zł więcej

W związku z zaistniałą sytuacją, Daniel Obajtek, właściciel Energi i prezes zarządu PKN Orlen, zlecił audyt zewnętrznej sieci Energi Obrót. Takie rozwiązanie ma zweryfikować występowanie ewentualnych nieprawidłowości. Poza tym przedsiębiorstwo poinformowało, że jeżeli którykolwiek odbiorca ma wątpliwości co do sposobu i zasad podpisania umowy z partnerem zewnętrznym, który działa na rzecz Energi, klient może się skontaktować osobiście ze spółką oraz wymagać indywidualnej analizy swojej sprawy.

Co to jest prognoza za prąd?

Prognozowanie rachunku za energię to nic innego jak ustalenie jej ostatecznej ceny. Działanie jest wykonywane na zasadzie obserwacji sprzedawców i dystrybutorów. Kwota do zapłaty opiera się wówczas nie na zużyciu, tylko na prognozie sprzedaży z konkretnymi kwotami do zapłaty w danym czasie. 

W sytuacji, kiedy dochodzi do odczytania urządzenia pomiarowego, może się okazać, że jako odbiorca dostaniesz fakturę rozliczeniową, na której będzie widnieć niedopłata (kwota, którą trzeba będzie dopłacić) lub nadpłata w przypadku niższego zużycia, które wskazywał sprzedawca w poprzednich fakturach. 

Jak spisać stan licznika w rozliczeniu rzeczywistym?

Rozliczenie rzeczywiste daje możliwość dokonywania samodzielnego rozliczania zużywanej energii w oparciu o wyniki stanu licznika. Usługa jest dostępna zarówno dla internautów, jak i dla tradycyjnych zwolenników płatności.

Korzyści, które daje rozliczenie rzeczywiste, to: brak dodatkowych opłat za rachunki za prąd, płatność wykonywana za rzeczywiste zużycie, kontrola wysokości rachunków, płatność bez wychodzenia z domu, decyzja o terminie płatności. 

Aby uregulować rachunek internetowo, wypełnij wniosek za pośrednictwem eBOK-a lub podpisz wniosek w swojej placówce. Za pośrednictwem konta eBOK zalogujesz się do strony, gdzie wskażesz swój licznik i od razu odczytasz kwotę do zapłaty. Aby uregulować rachunek stacjonarnie, znajdź w swoim mieście punkty sieci VIA – Moje Rachunki. Jeżeli podasz przy kasie stan licznika, uzyskasz możliwość zapłaty. 

Kod Obis znajduje się w lewym górnym rogu wyświetlacza licznika. Jest to kod, który określa to, co w danym momencie jest wyświetlane na liczniku. Na jego obudowie powinna być zawarta tabela, która dokładnie przedstawia co dany kod oznacza. 

Aby odpowiednio spisać stan licznika, podaj zliczone kwh. Jeśli korzystasz z dwustrefowej grupy taryfowej, pamiętaj, aby zapisać stan licznika odpowiednio dla każdej ze stref. Zaokrąglij wartość do pełnej liczby. 

W przypadku nieuregulowania rachunku w ciągu dwóch miesięcy, Twoje rozliczenie rzeczywiste zostanie zablokowane. 

Czy rozliczanie prądu co miesiąc jest możliwe?

Rozliczenie rachunku za energię może być wykonywane co miesiąc, co dwa miesiące albo co pół roku. Jest to zależne od ogólnych zasad ustalonych przez operatora. 

Jaki jest koszt opłaty handlowej za energię?

Na każdej fakturze sprzedażowej znajduje się pozycja, która dotyczy opłaty handlowej. Jej koszt jest zależny od sprzedawcy, a także od taryfy, z której obecnie korzystasz. Wysokość opłaty jest różnorodna. W 2023 roku jej rozpiętość cenowa waha się od 20 do 160 zł. Zmiana opłaty handlowej będzie bardziej odczuwalna przez mniejszych odbiorców, na przykład przez osoby, które mieszkają same.

Zastanawiasz się, dlaczego masz dziwnie wysoki rachunek za prąd? Opłata handlowa może być tego przyczyną. A zatem czy warto ją realizować? Ponoszenie tej opłaty jest niekorzystne w przypadku niskiego zużycia prądu, ale także przy niskich opłatach. Takie działanie staje się korzystne przy wysokich rachunkach za prąd (najczęściej w przypadku ogrzewania zasilanego prądem). To, gdzie dokładnie znajduje się granica opłacalności, zależy od aktualnej wysokości rabatu i stawki opłaty handlowej. Pamiętaj! Dziwnie wysoki rachunek za prąd to zjawisko, którego nie można bagatelizować.

Podsumowanie


 1. Opłata handlowa jest ceną za obsługę klienta, w której skład wchodzą: wystawienie faktur, obsługa posprzedażowa, opłata za pełną obsługę klienta, działanie BOK-ów.

 2. Całkowite zniesienie opłaty handlowej jest rzadko stosowaną, ale możliwą do wykonania formalnością.

 3. Dobrym sposobem na uchronienie się przed opłatą handlową jest: śledzenie terminu upływu umowy i rezygnacja z nowego cennika do 14 dni od wejścia w życie. Jeżeli masz podpisaną umowę lojalnościową, musisz poczekać, aż się zakończy. W przeciwnym razie możesz zostać obarczona (-y) karą finansową.

 4. Koszt opłaty handlowej za energię jest uzależniony od danego sprzedawcy oraz taryfy, z której korzystasz.

 5. Zmiana sprzedawcy prądu może zmniejszyć Twoją miesięczną opłatę za energię. Natomiast w przypadku przekroczenia danego limitu zużycia energii nie gwarantuje niezmiennych cen prądu.

 6. W 2023 roku rozpiętość cenowa opłaty handlowej waha się od 20 do 160 zł.

Źródła: 

Switch Energy

Switch Energy

Redaktor serwisu

Redakcja Switch Energy to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Naszym celem jest wspieranie czytelników w podejmowaniu racjonalnych decyzji dot. obniżenia cen energii elektrycznej. Regularnie dostarczamy rzetelnych, aktualnych treści dotyczących branży energetycznej i OZE.

Wiedza

Skorzystaj z naszej
bazy wiedzy