Opłata mocowa na rachunku w firmie, co to?

Autor: Switch Energy · Opublikowano: 14.07.2023 r.
Opłata mocowa na rachunku w firmie, co to?

Opłata mocowa to kwota na rachunku w Twojej firmie, która może wprowadzić w zakłopotanie. Od czego zależy wysokość opłaty i za co tak naprawdę jest ona pobierana? Od kiedy obowiązuje, czy prawnie jest legalna i kto na niej zyskuje? 

Opłata mocowa, co to?

Wiele osób w sieci zdaje pytanie, co to jest opłata mocowa? Opłata mocowa to nic innego, jak opłata za gotowość do zabezpieczenia dostaw prądu. Zapewnia ona bezpieczeństwo energetyczne całego kraju. W sytuacji, kiedy ilość wyprodukowanej energii jest wystarczająca, elektrownie nie produkują jej, ale pozostają w stanie gotowości, aby w każdym momencie móc ruszyć. 

Taki stan prawnie nazywany jest „obowiązkiem mocowym”, którego przedsiębiorstwo energetyczne musi przestrzegać. Można również powiedzieć, że wyżej wymieniona opłata umożliwia dostarczanie prądu do odbiorców końcowych.

Wysoki rachunek za prąd, też się z nim konfrontujesz? Jeśli tak, to musisz wiedzieć, że dziwnie wysoki rachunek za prąd dopada coraz więcej odbiorców energii. Dowiedz się, czym jest zwolnienie z opłaty handlowej, aby uniknąć horrendalnych cen.

Stawki opłaty mocowej 2023 – wysokość kwoty

Opłata mocowa jest doliczana do energii elektrycznej, dlatego wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że ją płaci. Dziwnie wysoki rachunek za prąd może być tego dowodem.

Zarówno klient indywidualny jak i biznesowy musi taką opłatę regularnie realizować. Jej wysokość jest różna, jednak w wielu przypadkach można ją obniżyć. Wysokość opłaty uwarunkowana jest wieloma czynnikami, takimi jak: wysokość dochodów, liczba osób w gospodarstwie domowym, wolumen zużycia energii elektrycznej na danym obszarze.

Warto wiedzieć

Jeżeli posiadasz licznik przedpłatowy, bez problemu odczytasz z niego, ile opłaty zostało doliczone do Twojego rachunku. Jeżeli posiadasz kilka liczników pomiarowych, możesz je ze sobą połączyć, aby wyliczyć ostateczną opłatę mocową. Aby to zrobić, złóż wniosek o połączenie liczników. Wzót takiego wniosku znajdziesz na stronie swojego operatora.

Urząd Regulacji Energetyki podał, że wysokość opłaty mocowej dla gospodarstw domowych ma być rozliczana zgodnie z wyznaczonymi normami dla konkretnego limitu zużycia. Natomiast odbiorcy biznesowi rozliczają się zależnie od zużycia w danych godzinach. Obliczono, że średni koszt opłaty dla przedsiębiorców to 76,20 zł za 1 MWh.

Stawka opłaty mocowej w 2023 r.
Zużycie 500 kWh/rok2,37 zł/miesiąc
Zużycie powyżej 2800 kWh/rok13,25 zł/miesiąc
1200 kWh/rok9 zł/miesiąc
Zużycie powyżej 2800 kWh/rok13,25 zł/miesiąc
Opłata mocowa 2023

Wysokość opłat mocowych, które zostały zakontraktowane dla odbiorców końcowych na rok 2022 i 2023 wynosi prawie 5,3 mld zł. W poprzednim roku wysokość tej kwoty wyniosła 5,5 mld zł. Dla porównania poniżej w tabeli umieszczamy ceny opłaty mocowej z 2022 roku.

Stawka opłaty mocowej w 2022 r.
Zużycie poniżej 0,5 MWh/rok 2,37 zł/miesiąc
0,5 do 1,2 MWh/rok5,68 zł/miesiąc
Zużycie 1,2-2,8 MWh/rok9,46 zł/miesiąc
Zużycie ponad 2,8 MWh/rok13,25 zł/miesiąc
Opłata mocowa 2022 – Stawki dla odbiorców ryczałtowych w zależności od ilości zużytej energii.

Stawki opłaty mocowej w 2021 r.
Zużycie poniżej 500 kWh1,87 zł/miesiąc
Zużycie od 500 kWh do 1.200 kWh4,48 zł/miesiąc
Zużycie od 1.200 kWh do 2.800 kWh7,47 zł/miesiąc
Zużycie ponad 2.800 kWh10,46 zł/miesiąc
Opłata mocowa 2021 – Stawki dla odbiorców ryczałtowych w zależności od ilości zużytej energii.

W 2024 koszty opłat w wymienionych limitach będą wyższe. W przypadku zużycia energii elektrycznej  na poziomie 500 kWh opłata ma wzrosnąć o 0,01 zł miesięcznie, w limitach powyżej 2800 kWh o 0,1 zł więcej.

Uzależnienie stawki opłaty mocowej  od rocznego zużycia energii elektrycznej, która została pobrana z sieci, dotyczy tylko odbiorców indywidualnych.

od kogo jest pobierana opłata mocowa

Opłata mocowa dla firm w 2023 roku wynosi 76,20 za MWh, która została pobrana w konkretnych godzinach doby, które przypadają na szczytowe zużycie mocy w systemie.

Warto wiedzieć

LoremW przypadku firm, które mają duże zużycie, dopłata w skali roku może wynieść kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy złotych.

Podział na odbiorców ryczałtowych i na takich, których opłata jest uzależniona od poboru energii w godzinach szczytowych, ma obowiązywać od 2027 roku.

Obecni odbiorcy ryczałtowi będą stosować wyżej wymienione współczynniki od 1 stycznia 2028 r. Odbiorcy przyłączeni do sieci wysokich napięć będą nimi objęci od 1 października 2021 r. Odbiorcy, którzy korzystają ze średnich napięć od 1 stycznia 2022 r. 

Natomiast odbiorcy przyłączeni do sieci niskich napięć o mocy przyłączeniowej większej niż 16 kW będą nimi objęci od 1 stycznia 2025 r. 

Jeżeli chcesz być na bieżąco z rynkowymi cenami energii, skorzystaj z naszej porównywarki cen prądu.

Godziny szczytowego zapotrzebowania na moc, co to?

Godziny szczytowego zapotrzebowania na moc to godziny doby wybrane na potrzeby obliczania opłaty mocowej. To 15 godzin każdego miesiąca dni roboczych. Czyli dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Pierwsza z tych godzin zaczyna się o 7.00 a ostatnia o 21.00. 

Więcej informacji o godzinach szczytowego zapotrzebowania możesz znaleźć w informacji nr 40/2022 podanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Opłata mocowa a fotowoltaika

Zastanawiasz się, jaki jest wspólny mianownik opłaty mocowej i fotowoltaiki? Odpowiadamy bez ogródek – oszczędność. Opłaty mocowej nie można całkowicie uniknąć, ale można spowodować jej znaczne obniżenie. Jednym z rozwiązań, za pomocą których można to zrobić, jest fotowoltaika.

Montaż instalacji w Twojej firmie wygeneruje w miesięcznych rachunku znaczną oszczędność. Energia słoneczna absorbowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana w energię elektryczną, która wędruje do sieci energetycznej, zasilając wszystkie podłączone urządzenia. 

Taki rodzaj autokonsumpcji powoduje obniżenie ilości energii elektrycznej pobranej bezpośrednio z sieci i co za tym idzie – zmniejszenie wysokości opłaty mocowej. 

Myślisz o zmniejszeniu wysokości rachunków za energię? Dowiedz się jaka jest różnica pomiędzy net billingiem vs net meteringiem.

Opłata mocowa a system opustów

Od 1 kwietnia 2022 roku systemem rozliczeniowym obowiązującym odbiorców energii, którzy przyłączyli mikroinstalację OZE, jest net billing. Natomiast odbiorcy energii elektrycznej, którzy przyłączyli taką instalację do 1 kwietnia, przez kolejne 15 lat będą rozliczani na zasadzie opustów. 

To system rozliczeń, który inaczej nazywany jest net-meteringiem. 

Dzięki takiemu systemowi obniżenie wysokości ceny opłaty mocowej jest możliwe. Możesz zyskać nawet 30% oszczędności.

Ustawa o rynku mocy

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz.9) jest dokumentem prawnym, który reguluje kwestię nałożenia opłaty mocowej. 

Jej celem jest średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Wszystko to zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z dokumentem dostawca prądu ma obowiązek podpisać umowę, zgodnie z którą powinien przekazywać informacje, które są niezbędne do:

 • wystawienia przez dostawcę mocy dokumentów księgowych, które stanowią podstawę do wypłacenia wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego,
 • ustalania kar pieniężnych dla dostawców za niewykonanie obowiązku mocowego,
 • monitorowania postępów inwestycyjnych jednostki rynku mocy lub jej modernizacji, jeżeli umowa dot. modernizowanej lub zupełnie nowej jednostki rynku mocy.

W 2023 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadziło nowelizację ustawy o rynku mocy, zgodnie z którą zużycie prądu powinno być bardziej zróżnicowane w zależności od godziny, czy też dnia tygodnia. 

Nadano możliwość szerszej grupie odbiorców korzystania ze zryczałtowanej opłaty. Dokonano podziału na:

 • odbiorców, dla których wielkość różnicy między ilością zużytego prądu w dni robocze w wybranych godzinach wynosi mniej, niż 5%.
 • odbiorców, dla których owa różnica wynosi nie mniej niż 5% i mniej niż 10%.
 • odbiorców, dla których owa różnica wynosi nie mniej niż 10% i mniej niż 15%
 • odbiorców, dla których różnica wynosi nie mniej niż 15%.

Taki system ma obowiązywać do końca 2027 roku. 

Opłata mocowa – od kiedy na rynku?

Początkowo informowano, że opłata mocowa w życie ma wejść na początku 2020 roku. Natomiast ostatecznie pierwsza stawka została ogłoszona w ostatnim dniu miesiąca 2020 roku.

Pierwsze głosy o wprowadzeniu podatku można było usłyszeć dokładnie w 2017 roku. To właśnie wtedy sejm podjął decyzję o jego wdrożeniu. Opłatę doliczoną do każdej faktury  odbiorcy mogli zaobserwować na swoich rachunkach w 2021 roku.

Dwie kluczowe kwestie, które zapewniła opłata, to: zachowanie bezpieczeństwa energetycznego, a także finansowanie dostaw rezerw energii przez elektrownie węglowe w Polsce.

Dlaczego wprowadzono opłatę mocową?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzasadnił, że wprowadzenie opłaty mocowej jest konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, czyli zapewnienia stabilności dostaw energii elektrycznej.

URE jako instytucja sprawcza jest zobowiązane wyliczać i publikować wysokość stawki opłaty mocowej na każdy rok.

Opłata mocowa prowadzi do zmniejszenia ryzyka pojawienia się problemu związanego z zaspokojeniem potrzeb na prąd w okresach szczytowych, czyli w czasie blackoutu.

Pieniądze, które zostały pozyskane z opłaty mocowej, mają być przeznaczone na budowę nowych elektrowni, a także na modernizację i utrzymanie starych jednostek wytwórczych.

Czy prąd za darmo to mit?

Opłata mocowa – stała czy zmienna?

Wysokość opłaty mocowej jest zmienna. O wysokości parametru każdego roku we wrześniu będzie informować Urząd Regulacji Energetyki.

Obecnie już wiadomo, że w 2028 roku w życie ma wejść system, który będzie bazować na indywidualnej „krzywej poboru”. Oznacza to, że obliczana będzie różnica między ilością prądu pobieranego w godzinach szczytu i poza nimi.

Czy można uniknąć opłaty mocowej?

Wiele osób w sieci zadaje pytanie, czy uniknięcie opłaty mocowej jest w ogóle możliwe. Jednoznacznie odpowiadamy – taka opcja nie jest możliwa. Zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, każdy odbiorca energii elektrycznej raz na miesiąc będzie musiał uiścić opłatę mocową.

Czy można obniżyć opłatę mocową?

Jak już wspomnieliśmy, opłatę mocową można obniżyć za pomocą montażu fotowoltaiki w firmie. Ale to nie jedyna metoda, która pozwala osiągnąć oszczędności.

Dobrym sposobem na obniżenie wysokości opłaty mocowej, jest wyłączanie urządzeń, podczas gdy nie są używane. Zmiana nawyków podczas codziennego funkcjonowania może znacząco wpłynąć na obniżenie Twojego rachunku za prąd. 

W tej przestrzeni bardzo praktycznym rozwiązaniem jest stosowanie systemu, który automatycznie reguluje pobór energii. Jeżeli do tego wdrożysz audyt efektywności energetycznej, z powodzeniem dostrzeżesz obszary w swojej firmie, które wymagają optymalizacji energetycznej.

W celu odciążenia odbiorców energii Ministerstwo Klimatu wprowadziło ulgę w opłacie mocowej dla klientów o płaskim profilu zużycia energii. Nie wpływają oni znacząco na wzrost zapotrzebowania szczytowego. Wysokość ulgi może wynieść nawet 83%. Zaczęła ona funkcjonować 1 stycznia 2022 roku.

Podsumowanie


 1. Opłata mocowa to opłata za gotowość do zabezpieczenia dostaw prądu. Zapewnia bezpieczeństwo energetyczne całego kraju.

 2. Opłata mocowa obowiązuje zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

 3. Ustawa o rynku mocy jest dokumentem prawnym, który reguluje zasady dotyczące opłaty handlowej.

 4. Opłata mocowa po raz pierwszy weszła w życie 1. stycznia 2020 roku.

 5. Opłata mocowa została wprowadzona w celu zadbania o bezpieczeństwo energetyczne kraju.

 6. Opłata mocowa jest opłatą zmienną, która zależy od wolumenu zużycia energii.

 7. Opłaty mocowej nie można uniknąć, ale można ją obniżyć.

Switch Energy

Switch Energy

Redaktor serwisu

Redakcja Switch Energy to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Naszym celem jest wspieranie czytelników w podejmowaniu racjonalnych decyzji dot. obniżenia cen energii elektrycznej. Regularnie dostarczamy rzetelnych, aktualnych treści dotyczących branży energetycznej i OZE.

Wiedza

Skorzystaj z naszej
bazy wiedzy