Jak działa licznik energii elektrycznej dla firm, jaki wybrać?

Autor: Switch Energy · Opublikowano: 20.06.2023 r.
Jak działa licznik energii dla firm, jaki wybrać

Jak działa licznik energii elektrycznej? Czy jest różnica pomiędzy licznikiem dla klienta indywidualnego a firmowego? Jak poprawnie odczytać rachunek za energię i czym się kierować podczas planowania zakupu wyżej wymienionego sprzętu do firmy? W artykule znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania.

Co to jest licznik energetyczny?

Licznik energetyczny, licznik prądu, licznik energii elektrycznej. Te określenia oznaczają jedno urządzenie, które jest bardzo ważne w domach, firmach, a także w polskim sektorze energetycznym. Licznik oddziela granicę pomiędzy siecią elektroenergetyczną dystrybutora a domową siecią. 

Jest to przyrząd pomiarowy, który sumuje ilość przepływającej energii. Wynik daje podstawę, na bazie której jest sumowane ostateczne rozliczenie. Najczęściej używaną jednostką tej miary są: kWh i MWh.

Jak działa licznik prądu?

Licznik energii elektrycznej mierzy ilość prądu, jaką zużyły urządzenia, które są podłączone do sieci energetycznej. Zużytą moc wyrażają w watach, a zużytą energię elektryczną w kilowatogodzinach.

W ogólnej klasyfikacji można wyróżnić: 

 • liczniki mechaniczne, 
 • elektromechaniczne (indukcyjne),
 • elektroniczne (cyfrowe).

Większość obecnych na rynku liczników energii to liczniki elektroniczne.

Rodzaj podłączonego licznika jest zależny od mocy przyłączeniowej. W ogólnej klasyfikacji rozróżnia się liczniki jednofazowe lub trójfazowe, a także liczniki inteligentne.

W 2004 roku weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego (MID) o urządzeniach pomiarowych. Za sprawą dokumentu państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wdrożenia odgórnie ustalonych zasad. Zgodnie z nimi, każde urządzenie wykorzystywane w celu rozliczenia kosztów zużycia energii, musi być zgodne z MID.

Warto wiedzieć

MID – Measuring Instruments Directive.
Jest to dyrektywa Parlamentu Europejskiego wprowadzona 30 kwietnia 2004 roku. Wyznacza system oceny zgodności w przypadku przyrządów pomiarowych.

Inteligentne liczniki energii elektrycznej

To nic innego, jak elektroniczne typy urządzeń, które obliczają zużycie prądu. Umożliwiaj one korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak dwustronna komunikacja z użytkownikiem, lub dostawcą prądu

Jest to najczęściej używany typ licznika, zaraz po urządzeniach indukcyjnych. Sposób działania takiego licznika jest bardzo podobny, jak w przypadku urządzenia indukcyjnego. 

Wewnątrz licznika wraz z przepływem energii elektrycznej generowane są impulsy. Ich liczba zależy od ilości zużywanej energii. 

Warto wiedzieć

Czy wiesz, że inteligentne liczniki energii mają większą odporność na oddziaływanie pola magnetycznego, co oznacza, że są dużo bezpieczniejsze? Ich wyniki są wiarygodne i nie ulegają przekłamaniu przez oddziałujące na nie czynniki zewnętrzne.

Inteligentne liczniki prądu mają dużo więcej zalet:

 • Dzięki nim możliwa jest redukcja kosztów, które są związane ze standardowym odczytem energii.
 • Umożliwiają zmniejszenie strat energii, które wynikają z przekłamania, bądź kradzieży energii.
 • Korzystanie z takiego typu urządzenia umożliwia także zdalny odczyt stanu licznika. 

Licznik energii elektrycznej 3-fazowy

Jest to urządzenie, które działa bardzo podobnie, jak 1 fazowe. Licznik pobiera pomiary dla wszystkich przewodów osobno. Podobnie jak w przypadku inteligentnych liczników energii. 

Pod wpływem przepływającego prądu generowane są impulsy, których ilość jest proporcjonalna do ilości pobieranej energii elektrycznej. Liczba impulsów określa zużyte kWh. 

Ten typ licznika najczęściej jest wykorzystywany w miejscach, gdzie przesył energii odbywa się na duże odległości, a także w każdym miejscu, w którym przepływ i zużycie energii elektrycznej są wysokie.

Większy przydział mocy zawsze wymaga sieci 3-fazowej. Podobnie jest w przypadku większości dużych maszyn i narzędzi, których pobór mocy jest większy.

Licznik energii elektrycznej 1-fazowy

Licznik 1-fazowy wykorzystywany jest w miejscach, w których przepływ energii jest mniejszy, niż w przypadku układu trójfazowego. Taki typ urządzenia najczęściej stosuje się w mieszkaniach, lub w gospodarstwach domowych, gdzie napięcie wynosi 230 V i daje możliwość poboru mocy o natężeniu do 6 kW. 

Montaż licznika prądu

Obecnie pierwszorazowy montaż licznika prądu to koszt oscylujący w granicach 50–100 zł. Cena uzależniona jest od modelu. Natomiast podłączenie licznika, który jest bardziej skomplikowany, wynosi od 100 do 200 zł.

Montażu licznika energii dokonuje dystrybutor. Ten etap jest wykonywany po zakończeniu i oddaniu instalacji elektrycznej. Licznik powinien mieć 2 plomby (pierwszą zakłada Główny Urząd Miar, a drugą, zakład energetyczny), a także wydaną cechę legalizacji. 

Wymiana licznika energii

Aby wymienić licznik za darmo, musi minąć okres legalizacyjny. W zależności od jego rodzaju i mocy trwa on 8 lub 15 lat. Takie zasady zostały ustalone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 roku, w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. 

Prawnie liczniki mogą być wprowadzane do użytkowania lub obrotu na podstawie decyzji z dnia 7 stycznia 2007 roku, albo w wyniku oceny zgodności.

Ważne

Za sprawą wdrożonej 2 lipca 2021 roku ustawy podjęto decyzje o tym, że Polska do 2028 roku ma zmienić ok. 80% liczników na inteligentne liczniki prądu, czyli zdalnie odczytywane.
Według opinii resortu klimatu takie liczniki mają dać odbiorcom energii więcej możliwości i informacji. Umożliwią odbiorcą monitorowanie zużycia energii.

Legalizację liczników przeprowadza się na stacjach legalizacyjnych w firmie Energetyczne Systemy Pomiarowe w Białymstoku. Tam, sprawdzane są takie kwestie, jak stan techniczny skrzynki zaciskowej, osłony, a także mechanizmy licznika. Weryfikowana jest również zgodność stanu licznika z certyfikatem WE. 

Warto wiedzieć

LBadanie typu WE to część procedury oceny zgodności. Według niej jednostka upoważniona bada projekt techniczny urządzenia, weryfikując zgodność jego stanu faktycznego ze zgodnym z normami stanem technicznym.

Jak przebiega wymiana licznika?

U niektórych operatorów wymiana licznika energii elektrycznej jest bezpłatna. Aby wymienić stary licznik na nowy, musisz to zgłosić u swojego operatora. Najlepiej telefonicznie. 

Po takim zgłoszeniu w ciągu 14 dni pracownik zakładu energetycznego powinien się do Ciebie zgłosić, aby umówić się na wizytę kontrolną. Jedynym warunkiem, który umożliwia taką wymianę, jest awaria licznika. Pracownik przeprowadza kontrolę działania, po czym podejmuje kolejne kroki. 

Na początku musi zapisać stan liczydła zdejmowanego licznika. Następnie w tym samym miejscu montuje nowe urządzenie i zapisuje jego stan początkowy. Kolejny krok to założenie plomb m.in. na liczniku. Na sam koniec elektromonter umieszcza naklejkę na urządzeniu z danymi nowego i starego licznika, a także stany liczydeł.

Ważne

Standardowy proces wymiany licznika trwa ok. 20 minut. Podczas działania niezbędne jest odłączenie prądu.

Jak odczytać licznik energii elektrycznej cyfrowy?

Jak już wspomnieliśmy, rodzajów urządzeń do pomiaru zużycia prądu jest wiele. Często zdarza się jednak, że to właśnie licznik elektryczny mierzy zużycie energii elektrycznej w naszych domach i firmach. 

Wiele osób w sieci zadaje pytanie, w jaki sposób odczytać na nim ilość zużytej energii. Sposób odczytu może się różnić w zależności od taryfy, w której się znajdujesz, a także w zależności od typu urządzenia, z którego korzystasz. 

Na przykład dla licznika indukcyjnego, należy podać zużycie w KWh, pomijając zera zawarte z przodu licznika. Natomiast elektroniczny licznik energii elektrycznej lub licznik inteligentny, w lewym górnym rogu mają zawarty kod, który wystarczy odczytać.

Cyfrowy licznik ma wyświetlacz elektroniczny bądź cyfrowy, który pokazuje 5 cyfr, kropkę dziesiętną, a także kilka innych cyfr. Jeżeli chcesz dobrze odczytać stan takiego licznika, zapisz 5 pierwszych cyfr. Zignoruj liczby po przecinku (czasami wyświetlają się one na czerwono). 

licznik energii elektrycznej

W tym przypadku odczyt licznika to: 79 kWh.

Licznik indukcyjny

Ten typ licznika jest uznawany za przestarzały. Jak działa? Posiada metalową tarczę, która się obraca. Jej ruch uzależniony jest od zużycia prądu. Pod wpływem przemieszczających się elektronów wytwarzane jest pole magnetyczne, które powoduje ruch tarczy. Pomiar prądu może się odbywać jednotaryfowo lub dwutaryfowo.

Rozliczenie takiego licznika może odbywać się w dwojaki sposób:


 • Na podstawie prognozy zużycia

 • Jest to metoda rozliczenia, w której pracownik Twojego oddziału na podstawie dotychczasowego zużycia szacuje, ile możesz wykorzystać energii w kolejnych miesiącach. Na bazie takiego założenia stawia prognozę, według której należy się rozliczyć.
 • Na podstawie rzeczywistego zużycia

 • W tej metodzie stan licznika co miesiąc lub co dwa miesiące jest spisywany przez pracownika, lub przez użytkownika. Jeżeli wybierzesz tę drugą opcję, zanotowany wynik zużycia musisz przekazać do oddziału telefonicznie, lub SMS-em.

Oferta na tańszy prąd

Jeżeli Twoje rozliczenie jest zbyt wysokie, zastanów się nad zmianami, za pomocą których zyskasz oszczędność. Jest wiele możliwości, możesz na przykład rozważyć taką czynnością, jak magazynowanie energii.

Magazyn energii do fotowoltaiki może Ci znacznie pomóc Jednak za najszybsze, najwygodniejsze i (co najważniejsze) najskuteczniejsze rozwiązanie uznaje się zmianę sprzedawcy energii elektrycznej. 

Podejmując takie działanie, możesz zyskać niższe stawki w danych taryfach oraz świadomie dobrać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Dzięki temu zyskasz nawet 40% na rachunkach za prąd. 

Cały proces jest szybki i można go wykonać całkowicie zdalnie. Jako Switch Energy pełnimy usługi, w ramach których przeprowadzamy za klientów większość formalności. Dzięki temu nie muszą poświęcać czasu na wypełnianie dokumentacji. 

Możesz też skorzystać z naszej porównywarki cen prądu, dzięki której znajdziesz odpowiednią ofertę dla swojego biznesu.

Zmiana sprzedawcy prądu a licznik 

Wielu sprzedawców prądu zastanawia się, co dzieje się z licznikiem, w przypadku zmiany sprzedawcy prądu. Odpowiadamy –.urządzenie jest własnością dostawcy prądu, a zatem (podobnie jak umowa z przydzielonym dostawcą) nie podlega zmianie.

Czy zadałeś/zadałaś sobie kiedyś pytanie, co to jest pompa ciepła i jakie korzyści za sobą niesie?

Jeżeli szukasz oszczędności w firmie, to dobrym rozwiązaniem, jest pompa ciepła dla firm. Zorientuj się, jak na rynku kształtują się ceny tego urządzenia i sprawdź, czy jest to opcja dla Ciebie.

Licznik dwukierunkowy – fotowoltaika

Typ licznika, który jest przeznaczony do rejestracji zużycia energii przy fotowoltaice lub kolektorach słonecznych, to licznik dwukierunkowy. Taki rodzaj urządzenia umożliwia pomiar ilości prądu pobranego z sieci, a także przekazanego. 

W sytuacji, kiedy fotowoltaika wytworzyła prąd i zaspokoiła zapotrzebowanie energetyczne Twojej firmy, licznik odnotuje wyłącznie energię, która została pobrana bezpośrednio z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Fotowoltaika dla firm jest świetnym rozwiązaniem.

W sytuacji nadprodukcji energii zostaje ona przekazana do sieci i jest rozliczana na zasadzie net-billingu lub net-meteringu.

Licznik energii elektrycznej – Jaki wybrać?

Dwoma najczęściej stosowanymi rodzajami liczników prądu, są: licznik indukcyjny i licznik elektroniczny. Ten pierwszy jest najstarszym typem urządzenia, wykorzystywanego do pomiarów wielkości zużycia energii elektrycznej.

Nowy licznik prądu, w który niewątpliwe warto zainwestować, to licznik elektroniczny. Jego ekran zbudowany jest z materiału ciekłokrystalicznego, który bardzo precyzyjnie (w porównaniu do licznika indukcyjnego) wyświetla wielkość zużycia energii. Dostawca energii może odczytywać wynik zdalnie, co bardzo ułatwia komfort użytkowania.

Jak już wspomnieliśmy powyżej, taki typ urządzenia nazywany jest licznikiem inteligentnym. Dzięki niemu możliwe jest sprawniejsze zarządzanie siecią energetyczną i rozliczanie się z operatorem. 

Jeżeli chcesz wybrać dla siebie licznik energii, zastanów się nad jego typem. Rozróżnia się liczniki energii elektrycznej:


 • 1-fazowek

 • Liczniki z tej kategorii przystosowane są do instalacji jednofazowej, której napięcie wynosi 230 V. Może się ona składać z dwóch albo nawet trzech przewodów, które wystarczą dla mieszkań lub domów, wyposażonych w standardowe urządzenia elektryczne (np. sprzęt AGD).
 • 3-fazowe

 • Liczniki z takiej kategorii są przeznaczone dla instalacji trójfazowych, których napięcie wynosi 400 V. Składa się ona z czterech lub nawet pięciu przewodów. Takiego licznika często używa się w większych firmach, ale teraz już także coraz częściej w domach, w których liczba urządzeń podłączonych do prądu jest większa niż standardowo. 

Jeżeli zdecydujesz się na wybór licznika elektronicznego, musisz wiedzieć, że jego zaletą są liczne funkcje dodatkowe. Zaliczane są do nich:

 • Dodatkowa pamięć urządzenia. Dzięki takiemu parametrowi urządzenie zgromadzi więcej danych z poprzednich okresów rozliczeniowych. Umożliwia to efektywniejsze dysponowanie zużyciem energii.  
 • Klasa dokładności, taryfy mocy energii, pomiar bezpośredni, pomocniczy interfejs, który umożliwia komunikację z urządzeniem. 
 • Parametryzacja – za jej pomocą użytkownik może indywidualnie ustawić część funkcji tak, aby go dopasować do swoich potrzeb. 

Awaria licznika – co zrobić? 

Po czym poznać, że urządzenie nie działa odpowiednio? 


 • Po pierwsze:

 • po tym, że Twój rachunek za energię elektryczną nagle staje się bardzo wysoki. 
 • Po drugie:

 • jeżeli licznik wydaje dziwne odgłosy przypominające buczenie. Taka sytuacja może świadczyć o złym stanie technicznym urządzenia.
 • Po trzecie:

 • wskaźnik przy liczniku miga na czerwono (z reguły jest zielony).
 • Po czwarte:

 • gdy przy liczniku indukcyjnym tarcza kręci się za szybko, nie kręci się wcale, lub jeżeli kręci się za wolno, albo do tyłu. 

Jeżeli zauważysz, że Twój licznik nie działa, zgłoś usterkę. Możesz to zrobić za pomocą internetowego panelu klienta, lub po prostu zadzwonić na infolinię dystrybutora i poprosić o przyjazd montera. Jego wizyta powinna się odbyć po upływie 14 dni od zgłoszenia. 

Ważne

W przypadku zgłoszenia usterki, wizyta montera w celu wymiany zepsutego licznika powinna się odbyć 14 dni od jej zgłoszenia u dostawcy.

Może być tak, że po wizycie specjalisty, będziesz mieć wątpliwości co do poprawności przeprowadzonej weryfikacji. W takim przypadku masz prawo zgłosić wniosek o przeprowadzenie badań laboratoryjnych licznika. 

Najlepiej zrobić to w ciągu 30 dni od otrzymania ekspertyzy urządzenia. Jeżeli po badaniu okaże się, że urządzenie faktycznie jest zepsute, jego koszt ponosi Zakład Energetyczny. Przedsiębiorstwo wówczas ma obowiązek wymiany urządzenia pomiarowego.

Podsumowanie


 1. Licznik energii to urządzenie, które sumuje ilość przepływającego prądu. Jego wynik daje podstawę do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą prądu.

 2. Układ elektroniczny generuje impulsy. Ich ilość jest proporcjonalna do ilości pobranej energii elektrycznej. O tym, że wykonywany jest pobór energii, świadczy miganie diody LED.

 3. Pierwszorazowy montaż licznika może wynieść 50–100 zł.

 4. Jeżeli chcesz wymienić licznik za darmo, musi upłynąć jego okres legalizacyjny. Z reguły trwa on od 8 do 15 lat.

 5. Wymiana licznika energii jest możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu sprawy u Twojego operatora. Sam proces wymiany realizowany jest przez pracownika zakładu energetycznego i trwa maksymalnie 20 minut.

 6. Obecnie najczęściej wybieranym typem licznika są: licznik indukcyjny i licznik elektroniczny.

 7. Zależnie od tego, jakie jest Twoje zapotrzebowanie energetyczne i moc przyłączeniowa, możesz wybrać dany typ licznika: licznik jednofazowy i trójfazowy.

 8. Jeżeli zauważysz awarię licznika, jak najszybciej zgłoś sprawę swojemu dystrybutorowi. Możesz to zrobić telefonicznie, lub internetowo (za pomocą panelu klienta).

Switch Energy

Switch Energy

Redaktor serwisu

Redakcja Switch Energy to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Naszym celem jest wspieranie czytelników w podejmowaniu racjonalnych decyzji dot. obniżenia cen energii elektrycznej. Regularnie dostarczamy rzetelnych, aktualnych treści dotyczących branży energetycznej i OZE.

Wiedza

Skorzystaj z naszej
bazy wiedzy