Rachunek za prąd dla firm – jak go czytać?

Autor: Switch Energy · Opublikowano: 18.07.2023 r.
Rachunek za prąd dla firm - jak go czytać

Rachunek za prąd to skomplikowany dokument księgowy. Ilość jego składowych może skołować nie jednego zapracowanego przedsiębiorcę. Wyjaśniamy, z jakich parametrów złożony jest dokument i w którym miejscu znaleźć najważniejsze informacje. Wskazujemy też, z jakiej taryfy warto skorzystać w przypadku prowadzenia własnej działalności.

Jak czytać rachunek za prąd?

Najważniejsze elementy, które wchodzą w skład rachunku, to m.in.: grupa taryfowa, numer licznika, numer punktu poboru energii i moc energii czynnej. Jak je szybko znaleźć? Z reguły, aby odczytać kluczowe informacje, należy przebrnąć przez masę tabel. Taka analiza może być frustrująca. 

Dlatego w artykule przeanalizujemy rachunek za Ciebie. Jasno wskażemy, w którym miejscu można znaleźć konkretne elementy bez marnowania cennego czasu. Wyjaśnimy również, co oznaczają dane parametry i na jakich zasadach funkcjonują.

Warto wiedzieć

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Urząd Regulacji Energetyki, są firmy, które używają własne nazewnictwa do oznaczenia elementów na fakturze za energię. Każdy dokument posiada swoją legendę, dzięki której dużo łatwiej jest przyswoić zawarte w nim informacje.

Czym tak naprawdę jest rachunek za prąd? To nic innego, jak dokument zawierający informacje o kosztach zużycia energii w danym okresie rozliczeniowym. Aby go odczytać, należy zwrócić uwagę na następujące elementy:


 • Okres rozliczeniowy

Na rachunku widnieje data początku i końca okresu rozliczeniowego. To przedział czasowy, za który jest naliczana opłata.


 • Zużycie energii elektrycznej

Kluczowymi informacjami są: ilości zużytej energii elektrycznej w kilowatogodzinach (kWh) lub megawatogodzinach (MWh).


 • Stawka za jednostkę energii

Na rachunku za energię, przy naliczanych opłatach, widnieje stawka, zgodnie z którą wylicza się konkretną kwotę do zapłaty.


 • Opłaty stałe

Oprócz stawki za jednostkę energii rachunek zawiera także opłaty stałe, takie jak opłata abonamentowa lub opłata za przyłącze.


 • Kwota zapłaty

Na końcu rachunku jest podana łączna kwota, którą należy zrealizować.


 • Termin płatności

Do tego terminu należy uregulować opłatę.

Poniżej przedstawiamy przykładową fakturę i wskazujemy, w których miejscach widnieją poszczególne parametry: 

Szczegółowe rozliczenie faktury za prąd
 1. Numer faktury.

Posługiwanie się numerem faktury jest wymaganym elementem, o którym mówi art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z nim, faktura ma zawierać kolejny numer nadany w ramach jednej lub kilku serii.

 1. Numer PPE 

Jest to numer punktu poboru energii. Każdy licznik posiada swój indywidualny numer PPE. Jeżeli jako odbiorca masz więcej niż jeden licznik, każdy będzie mieć odrębny numer PPE.

 1. Grupa taryfowa

Na fakturze w tej sekcji zawarty jest numer licznika, jego strefa pomiarowa, data odczytu, wolumen zużytej energii i rodzaj odczytu. 

 1. Moc umowna 

To parametr, którego wysokość jest zależna od zawartej umowy dystrybucyjnej. Jest to maksymalna moc elektryczna, jaką klient w danym momencie może pobrać od dostawcy energii

Jest uzgodniona między dostawcą a klientem i wyrażona w kilowatach (kW). Ustalenie odpowiedniej mocy umownej potrzebne jest do prawidłowego funkcjonowania i obsługi urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym lub firmie. 

Przekroczenie mocy umownej może skutkować dodatkowymi opłatami i ograniczeniami w dostawie energii elektrycznej.

 1. Energia czynna 

To nic innego jak ilość pobranej energii w danej strefie. Jej rozliczenie może być realizowane ze względu na podział na strefy. Liczba jest mierzona w kilowatogodzinach (kWh).

Energię czynną uznaje się za część trójfazowego układu mocy, w którym na energię elektryczną składają się trzy parametry: energia czynna, bierna i reaktywna.

Warto wiedzieć

Energia czynna (w porównaniu do energii biernej) jest używana do zasilania urządzeń elektrycznych, takich jak: oświetlenie, sprzęt AGD, komputery itp.
 1. Numer licznika 

To unikalny identyfikator przypisany do każdego licznika prądu. Służy do śledzenia i rozliczania zużytej energii elektrycznej. 

Numer licznika jest umieszczony na jego tabliczce znamionowej. To parametr zgodnie z którym są wystawiane rachunki za prąd. Eenergia elektryczna jest rozliczana na bazie danych spisanych z licznika o konkretnym numerze.

 1. Zużycie 

Parametr podawany w kWh lub MWh. Określa ilość zużytej energii elektrycznej w konkretnym przedziale czasowym.

Jest mierzony za pośrednictwem licznika energii elektrycznej. To podstawa do wystawienia rachunku za prąd.

 1. Opłaty za sprzedaż prądu

Opłata handlowa i cena energii wchodzą w ich skład.

 1. Dystrybucja prądu – opłaty

Dzieli się je na opłaty zmienne lub stałe. Stanowią koszty przesyłu i dystrybucji energii do klientów. Naliczają je spółki energetyczne, członkowie OSD.

Opisany powyżej dokument jest przykładem faktury, na której widnieje informacja, która dotyczy zarówno  opłat sprzedażowych, jak i dystrybucyjnych. Oznacza to, że firma sprzedażowa i dystrybutor pochodzą z tej samej firmy. 

Istnieje również możliwość uzyskania dwóch oddzielnych faktur, jednej za sprzedaż, a drugiej za dystrybucję. Dzieje się tak podczas zmiany sprzedawcy prądu. 

Z racji takiej, że oferty dystrybucyjnej nie można zmienić, pozostaje ona u przydzielonego do Twojego obszaru operatora. Natomiast faktura sprzedażowa zostaje wypełniona przez aktualnego sprzedawcę. 

Podsumowując, jeżeli Twój sprzedawca i dystrybutor to ta sama firma – dostaniesz jedną fakturę, zawierającą informacje o opłatach sprzedażowych i dystrybucyjnych. Jeśli zdecydujesz się na zmianę sprzedawcy i będzie on inny niż przydzielony dystrybutor, otrzymasz dwie faktury: jedną dystrybucyjną, od dystrybutora, na którego obszarze jesteś zlokalizowany, a drugą – sprzedażową, od nowego sprzedawcy.

W skład faktury sprzedażowej i dystrybucyjnej wchodzi dużo więcej parametrów. Opisujemy je w artykule: Energia elektryczna w Twojej firmie. O czym powinieneś wiedzieć?

Zmienne opłaty dystrybucyjne: 

Więcej dodatkowych opłat jest w przypadku faktur dystrybucyjnych.

 • Opłata kogeneracyjna
 • To nic innego, jak kwota, która wspiera dostępność ekologicznej energii elektrycznej, pochodzącej z kogeneracji. Jest to najbardziej efektywny i ekologiczny sposób generowania energii elektrycznej i cieplnej. To proces przyjazny środowisku, który przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.

 • Opłata sieciowa zmienna całodobowa
 • Parametr, który pokrywa straty operatora systemu dystrybucyjnego na przesyle energii. Jest on ważnym elementem dla poprawy infrastruktury energetycznej w Polsce. Jest ona przestarzała, dlatego też bardzo często jakaś część energii, która jest przesyłana, marnuje się, zanim dotrze do odbiorcy.

 • Opłata jakościowa
 • Wprowadzana, aby odbiorcy energii dostawali odpowiednio jakościowy prąd. Wysokość tej kwoty ustala operator systemu dystrybucyjnego. Zebrane środki są przekazywane na modernizację i remont sieci.

 • Opłata OZE
 • Dotyczy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii takich jak: wiatr, słońce, woda. Weszła w życie 1 lipca 2016 roku, od tego jest doliczana przez sprzedawców energii do standardowego rachunku. Zatwierdza ją prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

  Warto wiedzieć

  Celem opłaty OZE jest wsparcie i inwestycja w rozwój produkcji energii z odnawialnych źródeł. Takie działania przyczyniają się do ochrony środowiska i walki z emisją gazów cieplarnianych.

  Stałe opłaty dystrybucyjne:

 • Opłata przejściowa
 • Ustanawia ją prezes URE. Kwota dotyczy zadośćuczynienia dla elektrowni za przedterminowe rozwiązanie kontraktów. Jej wysokość to kilkanaście lub kilkadziesiąt groszy na miesiąc. 

 • Opłata sieciowa
 • Dotyczy kosztów związanych z przyłączeniem i korzystania z sieci. Jej wartość jest zależna od rodzaju przyłącza, które może być jedno lub trójfazowe. Z tej opłaty korzysta Operator Sieci Dystrybucyjnej, który odpowiada za budowę i utrzymanie sieci przesyłowej. Jej dobry stan jest bardzo ważnym aspektem dla skutecznego przesyłania energii do odbiorców.

 • Opłata mocowa
 • Jest to inaczej stała opłata za prąd. Wdrożona w 2021 roku. Uzupełnia koszty przetrzymywania i spadku ilości pobieranej energii. Została wprowadzona na zasadzie ustawy o rynku mocy z 8 grudnia 2017 roku. Koszt opłaty mocowej w skali miesiąca wynosi kilka złotych.

 • Opłata abonamentowa za prąd
 • Określa koszty, które związane są z kontrolą i odczytem układu pomiarowego. Wysokość tej kwoty zależna jest od: dwu lub jednomiesięcznego okresu rozliczenia, grupy taryfowej, czy też odczytu licznika.

 • Opłata handlowa
 • Jest pobierana przez sprzedawcę energii elektrycznej za usługę związaną z jej handlem, czyli zakupem i sprzedażą. Jest to opłata stała. Zależna od ilość zużytej energii. Czy opłatę handlową można zmienić? Tak – istnieje kilka sytuacji, w których staje się to możliwe, na przykład podczas gdy zamiast papierowej faktury do rozliczeń, wybierzesz fakturę elektroniczną. 

  Warto wiedzieć

  Opłata handlowa to element wchodzący w skład rachunku za prąd. Pokrywa on koszty związane z zakupem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej.

  Ceny na fakturze za prąd

  Na fakturze podawane są 2 rodzaje cen: cena netto i brutto. Cena brutto różni się od kwoty netto tym, że zawiera w sobie podatek VAT. Obecnie jest on odprowadzany od kwoty energii oraz od wszystkich opłat dodatkowych. 

  Do końca 2022 roku wysokość stawki VAT wynosiła 5%. Była ona uzależniona od wprowadzonej przez rząd tarczy antyinflacyjnej. Z początkiem roku 2023 VAT powrócił do standardowej stawki (23%), która obowiązywała przed wprowadzeniem obniżek. 

  Jedyną opłatą, która widnieje na fakturze za energię w przypadku faktur sprzedażowych, jest opłata handlowa.

  Wysokość opłaty handlowej za energię zależy między innymi od aktualnie panującej promocji u sprzedawców prądu

  Jeżeli chcesz być na bieżąco z cenami energii, skorzystaj z bezpłatnej porównywarki cen prądu. Znając oferty, możesz wybrać najbardziej atrakcyjną dla siebie.

  Możesz również przeczytać o różnych sposobach rozliczeń przy fotowoltaice. Net billing vs net metering, którą metodę wybrać?

  Sprzedawcy prądu a struktura ceny na rachunku w 2023 – nowe rozporządzenie

  Zgodnie z projektem utworzonym 27 grudnia 2022 roku przez kancelarię Ministerstwa Klimatu i Środowiska sprzedawcy prądu nie będą musieli informować odbiorców o strukturze ceny energii na rachunkach w 2023 roku. 

  Projekt nowelizacji rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. 

  W ocenie skutków regulacji wyjaśniono, że projekt rozporządzenia został stworzony, ponieważ struktura kosztów energii, która była udostępniana na bazie struktury z 2022 roku, w 2023 roku nie będzie mieć zastosowania i będzie wprowadzać w błąd odbiorców. 

  Do zmian doszło już wcześniej, kiedy 7 października 2022 roku rząd wdrożył ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej na cały rok 2023

  Nowelizacja jest projektem, który ma usprawnić wyjątkową sytuację energetyczną w Polsce. 

  Według RCL rozporządzenie ma obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

  Taryfy dla firm – z której skorzystać?

  Wybór taryfy jest ważnym aspektem, który wpływa na miesięczną wysokość rachunku za energię. Każda oferta dobierana jest w zależności od rodzaju i wolumenu zużycia prądu.

  Taryfy dla firm to specjalne oferty cenowe dostępne dla przedsiębiorstw i innych dużych odbiorców energii elektrycznej. Różnią się od taryf dla gospodarstw domowych, ponieważ uwzględniają większą ilość energii elektrycznej i bardziej skomplikowane potrzeby odbiorcy.

  Taryfy dla firm mogą obejmować następujące elementy:

  • dostępność energii elektrycznej w różnych porach dnia i nocy,
  • możliwość negocjacji ceny z dostawcą energii elektrycznej,
  • uwzględnianie specyficznych potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa,
  • dostosowane opcje rozliczeniowe, takie jak rozliczenie w czasie rzeczywistym.

  Wybór odpowiedniej oferty dla firmy może być trudny, ponieważ taryfy różnią się od siebie pod względem ceny i jakości usług. Dlatego przemyśl dokładnie swoje potrzeby i oczekiwania w celu wyboru najkorzystniejszej oferty – to bardzo ważne.

  Grupa taryfowa widnieje w sekcji „dane odczytowe”. Odpowiedni dobór taryfy jest w stanie zaoszczędzić sporą kwotę rachunku. Biorąc pod uwagę taryfy dla firm, do wyboru jest kilka opcji: 

  Grupa taryfowa A

  W tej grupie taryfowej napięcie znamionowe wynosi: 110 kV.

  Jest przeznaczona dla największych odbiorców energii elektrycznej, np.: duże fabryki, stocznie, huty, kopalnie.

  Grupa taryfowa B 

  W tej grupie taryfowej napięcie znamionowe wynosi: 1 kV–110 kV. 

  Ze stawek tej taryfy, korzystają: szpitale, stacje paliw, centra handlowe.

  Grupa taryfowa C

  W tej grupie taryfowej napięcie znamionowe wynosi: do 1 kV.

  Z wyżej wymienionej grupy korzystają następujący odbiorcy: sklepy, przychodnie zdrowia, banki, oświetlenie ulic miast oraz wsi

  Grupa taryfowaWysokość napięcia 
  A110kV
  B1 kV–110kV
  Cdo 1 kV

  Jeżeli chcesz zoptymalizować budżet w swojej firmie, sprawdź ceny energii elektrycznej i wybierz ofertę, która będzie dla Ciebie najkorzystniejsza. Pamiętaj, w przypadku, kiedy Twoja miesięczna opłata za prąd jest zbyt wysoka, zawsze możesz zareklamować swój rachunek.

  Rozliczenie na rachunku za prąd

  Najważniejszym elementem, który znajduje się na fakturze, jest kwota sprzedaży i dystrybucji. Jest to tzw. wartość prognozowana. Oznacza ona ilość zużytej energii. To kwota, która została już zapłacona. 

  Podczas rozliczania faktury, możesz spotkać się z jej nadpłatą lub niedopłatą. Jeżeli na Twojej fakturze wartość prognozowana ma wynik ujemny po odjęciu od niej kwoty za zużycie, oznacza to, że faktura za prąd wykazuje niedopłatę. Jeżeli jednak ten sam wynik jest dodatni – oznacza to nadpłatę, która była odliczana od sumy do zapłaty. 

  Rozliczenie na rachunku za prąd to proces, w którym nalicza się opłaty związane z użyciem energii i określa się ilość jej zużycia. W tym celu niezbędne jest dokładne odczytanie licznika energii elektrycznej w początkowym i końcowym punkcie okresu rozliczeniowego oraz określenie stawki za jednostkę energii

  Następnie, na podstawie zużycia energii i aktualnie obowiązującej stawki, jest wyliczana kwota do zapłaty. W ostateczną wysokość rachunku są też włączane inne opłaty stałe. Sprawdź, czy na Twoim rozliczeniu nie ma błędów i upewnij się, że jest on zgodny z umową dostawcy energii elektrycznej. Jeżeli okaże się, że dostałeś/dostałaś dziwnie wysoki rachunek za prąd, wiedz, że istnieje wiele skutecznych metod, aby temu zapobiec. Na przykład zwolnienie z opłaty handlowej. Być może w haśle prąd za darmo znajdzie się odrobina prawdy. Dziwnie wysoki rachunek za prąd to sygnał, którego nie należy bagatelizować.

  Ile kosztuje dystrybucja energii elektrycznej?

  Jest wiele opłat, które są związane z dystrybucją prądu. Dystrybucję energii elektrycznej można podzielić na opłatę dystrybucyjną stałą i zmienną.

  Opłata dystrybucyjna stała – Jej wysokość zależy od układu pomiarowego, który został zainstalowany i nie jest uwarunkowany ilością zużytej energii. Opłata dystrybucyjna to rekompensata kosztów ponoszonych za utrzymanie urządzeń energetycznych, które ponosi operator systemu dystrybucyjnego (OSD). 

  W przypadku układu trójfazowego opłata za przesył jest wyższa niż w przypadku układu jednofazowego.

  Opłata dystrybucyjna zmienna całodobowa – na jej wysokość wpływa ilość wykorzystanej energii. Koszt, który ponosisz w ramach tej opłaty, jest związany z eksploatacją sieci elektroenergetycznej w wyniku przesyłu energii.Jej wysokość jest zależna od wolumenu zużycia energii. W Polsce część przesyłanej energii nie zostaje przetransportowana do odbiorcy tak, jak powinna, ponieważ kondycja sieci elektroenergetycznej jest w niezbyt dobrym stanie. 

  Dlatego, może się zdarzyć, że opłata sieciowa będzie drugą pozycją na Twoim rachunku. Opłacalny jest zatem rachunek zawierający energię, która za pomocą sieci elektroenergetycznej nie dotarła do Twojego przyłącza. 

  Warto wiedzieć

  Opłaty: sieciowa, jakościowa, OZE i kogeneracyjna wchodzą w skład całości rachunku za energię. Są zmienne.

  Jak zapłacić rachunek za prąd przez internet?

  Rachunek za prąd możesz uregulować na kilka sposobów:

  Przelew bankowy – można dokonać przelewu z własnego konta bankowego na konto dostawcy energii elektrycznej.

  Płatność przez internet – istnieje możliwość opłaty rachunku przez Internet, korzystając z platformy lub strony internetowej dostawcy energii elektrycznej.

  Płatność przez telefon – opłata rachunku jest możliwa do zrealizowania również za pomocą telefonu komórkowego, wykorzystując usługę płatności telefonicznych.

  Płatność w punkcie sprzedaży – można opłacić rachunek w punkcie sprzedaży dostawcy energii elektrycznej lub w banku, korzystając z karty płatniczej.

  Automatyczne rozliczenia – istnieje możliwość wyboru automatycznego pobierania kwoty za energię z konta bankowego. Ważne jest, aby pamiętać, że opłacanie rachunku za prąd na czas jest istotne dla zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej. 

  Dlatego należy dokładnie przestrzegać terminów płatności i opłacić rachunek w wyznaczonym terminie.

  Jak często przychodzi rachunek za prąd?

  Przekrój czasowy, w którym będziesz opłacać energię, zależy od tego, jaki rodzaj rozliczenia wcześniej ustaliłeś ze swoim sprzedawcą. Istnieją 2 rodzaje rozliczeń: prognozowane i rzeczywiste. 

  Na bazie poprzedniego zużycia, sprzedawca prądu w rozliczeniu prognozowanym ocenia, ile energii zostało wykorzystane w danym okresie rozliczeniowym. 

  Z kolei rozliczenie rzeczywiste jest wykonywane na podstawie aktualnych danych z licznika.

  Jeżeli rozliczasz się ze swoim sprzedawcą za faktyczne zużycie energii, to faktura może być wysłana co miesiąc lub co 2 miesiące. Twoje rachunki za prąd będą wystawiane na podstawie danych z odczytu licznika prądu.

  Firmy energetyczne w przypadku rozliczenia prognozowanego, najczęściej stosują okres półroczny lub roczny. Rachunki przychodzą do odbiorcy co dwa miesiące.

  Reklamacja rachunku za prąd – czy można ją wykonać?

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób reklamować fakturę za prąd, zgłoś się do swojego sprzedawcy i tam zasięgnij wszelkich informacji. Jak można przeczytać w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne, umowy: kompleksowa, o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji oraz sprzedaży, zawierają postanowienia określające wysokość rekompensaty za niedotrzymanie m.in. wymaganej jakości obsługi odbiorców, oraz odpowiedzialności za wyłamanie się z warunków zawartych w podpisanej umowie. 

  Jak obliczyć rachunek za prąd z podlicznika? 

  Podlicznik prądu służy do kontrolowania zużycia energii w wydzielonej części budynku, do której przynależy. To urządzenie precyzyjnie rozlicza prąd. Funkcjonuje podobnie jak licznik energii, z tym że nie przelicza zużytej energii na kwotę do zapłaty. Zazwyczaj jest montowany na klatkach schodowych, w specjalnie wydzielonym do tego pomieszczeniu lub w garażu.

  Podsumowanie


  1. Najważniejszymi kosztami, które wchodzą w skład rachunku za prąd, są: koszt zużytej energii, koszt dystrybucji energii elektrycznej i grupa taryfowa.

  2. Do zmiennych opłat za prąd na rachunku należą: opłata kogeneracyjna, OZE, jakościowa, sieciowa.

  3. Do stałych opłat należą: opłata przejściowa, sieciowa, mocowa, abonamentowa za prąd.

  4. Grupy taryfowe, z których mogą korzystać firmy, to: grupa A, B, C.

  5. Rozliczenie na rachunku za prąd na fakturze to „wartość prognozowana”. Oznacza ona ilość zużytej energii.

  6. Opłata dystrybucyjna na rachunku za prąd wynosi ok. 37%.

  Switch Energy

  Switch Energy

  Redaktor serwisu

  Redakcja Switch Energy to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Naszym celem jest wspieranie czytelników w podejmowaniu racjonalnych decyzji dot. obniżenia cen energii elektrycznej. Regularnie dostarczamy rzetelnych, aktualnych treści dotyczących branży energetycznej i OZE.

  Wiedza

  Skorzystaj z naszej
  bazy wiedzy