Prawo energetyczne 2023 – nowe ceny na rynku

Autor: Switch Energy · Opublikowano: 11.08.2023 r.
prawo energetyczne 2023 - nowe ceny na rynku

Prawo energetyczne w 2023 roku to nowe zasady na rynku energii dla wszystkich odbiorców. 28 lipca b.r. uchwalono nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Będzie można zmienić sprzedawcę energii w 24h lub skorzystać z 15-minutowych taryf za prąd. To największa zmiana na rynku energetycznym od 16 lat. 

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24h

W nowelizacji ustawy Prawo energetyczne 2023 r. rząd wdrożył zapis, zgodnie z którym będzie można zmienić sprzedawcę energii elektrycznej w 24h. Przepisy mają zacząć obowiązywać od 2026 roku. 

Aktualnie operator systemu przesyłowego i operator systemu dystrybucyjnego mają obowiązek umożliwić odbiorcy paliw gazowych lub energii elektrycznej zmianę sprzedawcy, nie później niż 21 dni od czasu poinformowania operatora o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej dla firm. Zatem wdrożona zmiana będzie dużym ułatwieniem. Taka sama prawidłowość obowiązuje podczas sprzedaży energii dla firm.

Warto wiedzieć

Zgodnie z wytycznymi Urząd Regulacji Energetyki ma stworzyć ogólnodostępną porównywarkę cen wszystkich ofert sprzedażowych energii dla firm i gospodarstw domowych, których zużycie wynosi mniej, niż 100 MWh rocznie. Narzędzie ma zawierać oferty sprzedaży prądu, ale też inne usługi, które są związane z energią elektryczną.

W uaktualnionym dokumencie Prawo energetyczne zawarto też informacje o tym, że każde przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej będzie musiało przekazywać Prezesowi URE cenniki ofert prądu. Jeśli ktokolwiek nie dostosuje się do wytycznych, poniesie konsekwencje w postaci sankcji.

Wgląd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w ceny ofert będzie niezbędny.

Obecnie na oficjalnej stronie URE można już znaleźć spis niektórych cenników sprzedażowych dla klientów indywidualnych.

Zastanawiasz się jak obniżyć swój miesięczny rachunek za prąd? Skorzystaj z porównywarki cen energii elektrycznej.

Ważne

Zmiana ustawy Prawo energetyczne z 28 lipca 20234 r., która jest najważniejszym dokumentem regulującym kwestie energii elektrycznej w państwie, to pierwsza tak duża zmiana od 2007 roku.

Czy zmiana sprzedawcy energii w firmie się opłaca?

Pierwszą przełomową reformą w ustawie Prawo energetyczne było umożliwienie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Zgodnie z prawem Third Party Access obowiązującym od 2007 roku, odbiorcy końcowi mogą swobodnie wybierać sprzedawcę gazu i energii elektrycznej.

Od tego czasu do października 2021 roku sprzedawcę zmieniło już 942,1 tysięcy odbiorców z grup taryfowych A, B, C i G. 

Na długość przebiegu takiej zmiany ma wpływ: czas trwania umowy z obecnym sprzedawcą i okres wypowiedzenia umowy. Ten drugi czynnik może trwać nawet 3 miesiące. Jednak (jak się okazuje), jeszcze tylko przez 3 lata. Później umowy zaczną być podpisywane krótkoterminowo.

Jednak jakie są korzyści zmiany sprzedawcy energii elektrycznej? Za sprawą takich działań możesz zaoszczędzić nawet 40% kosztów standardowego rachunku za prąd w firmie i w domu. Jak wiadomo, sprzedawcy mają własne oferty na energię elektryczną, które różnią się od siebie stawkami za kWh lub MWh. Dlatego, aby wybrać najbardziej opłacalną, należy porównać dostępne oferty.

Już teraz możesz to zrobić za pomocą specjalnej porównywarki cen prądu.

porównywarka cen prądu sprawi, że zaoszczedzisz w swojej firmie

Co z 15-minutowymi taryfami za prąd?

W nowelizacji ustawy poruszono również temat taryf dynamicznych. Pozwalają one stosować różne ceny prądu o różnej porze doby. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można uzyskać dużo mniejsze rachunki za prąd. Może się nawet okazać, że za sprawą takiego rozliczenia ceny za energię będą niższe od obecnie obowiązujących stawek maksymalnych.

Odbiorcy energii będą mogli podpisywać umowy dynamiczne z każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tysięcy odbiorców. Będą mieć prawo do otrzymywania informacji na temat wszystkich wad i zalet wyżej wymienionych umów.

Warto wiedzieć

Skąd nazwa “15-minutowe”? Jest to potoczne określenie taryfy dynamicznej. Liczba 15 pochodzi od przebiegu czasu, w którym w taryfie aktualizują się ceny.

Dokładnie co 15 minut można się spodziewać innej ceny za prąd. Jest ona podyktowana aktualną sytuacją rynkową energii. Jeżeli krajowe zużycie energii jest małe, jej cena się obniża. Podczas gdy zużycie krajowe się zwiększa, cena energii wzrasta.

Aktualnie z takich taryf korzystają już odbiorcy indywidualni w Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Szwecji i Holandii. W Polsce są one dostępne jedynie dla firm, których wolumen zużycia jest bardzo duży. Takie przedsiębiorstwa bardzo często mają indywidualne stawki.

Z ustawy wynika, że z taryf dynamicznych będą mogli korzystać wszyscy odbiorcy energii elektrycznej. Jedynie w przypadku prosumentów, którzy zawarli umowę po 31 marca 2022 r. i korzystają z net-billingu, taki wybór będzie odgórnie narzucony.

Kiedy będzie można skorzystać z dynamicznych taryf?

Zgodnie z wypowiedzią Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej, wiceminister klimatu i środowiska, wprowadzenie dynamicznych rozliczeń za energię w 2024 roku może być trudne. Rząd jednak zakłada rozprawić się z tą kwestią maksymalnie do 2026 roku.

Inteligentne liczniki prądu na rynku energii elektrycznej

W przypadku dynamicznych taryf odbiorca końcowy będzie musiał zmienić tradycyjny licznik prądu na inteligentny. Urządzenie umożliwia wykonywanie pomiaru energii co kilka sekund. Dodatkowo od razu przekazuje wynik do operatora systemu przesyłowego. 

Zgodnie z informacją, która padła na I Ogólnopolskiej Konferencji “Inteligentnie w energetyce”, w Polsce z początkiem 2023 roku ruszyła wymiana liczników energii na inteligentne i potrwa przez 5 lub 6 lat. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 9 mld zł. 

Ważne

W Polsce jedynie co 5 odbiorca energii ma inteligentny licznik. Urządzenia nie są jeszcze dostępne komercyjnie.

Inteligentne liczniki umożliwiają zawieranie umów z ceną dynamiczną energii elektrycznej i śledzenie jej na bieżąco. Dzięki nim możliwe są również rozliczenia z przedpłatą, a także minimalizowanie strat handlowych przedsiębiorstw, które produkują energię. 

Zarządzanie siecią energetyczną jest bardzo ważne. W sytuacji, kiedy wejdzie w życie możliwość korzystania z dynamicznych taryf za prąd, w kraju zaczniemy się konfrontować z nadwyżkami energii i takiemu wyzwaniu trzeba będzie podołać. 

Taryfa na energię elektryczną – czy warto zmienić?

To, czy warto zmienić taryfę, będzie zależeć od Twojego zapotrzebowania na energię elektryczną. Dynamiczne taryfy prądu szczególnie będą się opłacać odbiorcom, którzy korzystają z pomp ciepła, magazynów energii lub ciepłej wody, z ładowarek elektrycznych czy klimatyzacji. 

W przypadku użytkowników, którzy nie korzystają z wyżej wymienionych urządzeń, wspomniana taryfa może nie być aż tak opłacalna.

Jest tak, ponieważ nie każdy ma czas, aby prać lub prasować w godzinach, kiedy energia dla firm jest tańsza.

Prawo energetyczne i agregator rynku energii, nowe zasady

W ustawie można również przeczytać o nowym sposobie zarządzania instalacjami energetycznymi. Umożliwi on zawiązywanie obywatelskich społeczności energetycznych, które będą przekazywać energię dla poszczególnych mieszkańców osiedli.

Warto wiedzieć

W odnawialnych źródłach energii tkwi siła. Dlatego w nowelizacji wdrożono również zapis o tym, że będzie można samodzielnie zarządzać instalacjami odnawialnych źródeł energii w ramach usługi odbiorcy aktywnego.

W sytuacji, kiedy podmiot sprawczy będzie wolał polegać na specjaliście, zyska możliwość wyznaczenia agregatora, który w imieniu mniejszych prosumentów zostanie upoważniony do kontaktu z przedsiębiorstwami energetycznymi. 

W dokumencie zawarto informację o tym, kto może być agregatorem rynku energii elektrycznej i odbiorcy aktywnego.

Podmiot posiada możliwość zużywania, sprzedawania i magazynowania energii we własnym zakresie, a także udzielania świadczeń usług systemowych. Jedynym warunkiem jest, aby taka działalność nie stanowiła podstawowej działalności gospodarczej.

Określono również zasady korzystania z usług agregacji. Podmiot może działać na podstawie umowy o świadczenie usług agregacji, która jest zawarta pomiędzy wytwórcą energii elektrycznej, odbiorcą końcowym a agregatorem. 

Ważne

Odbiorca aktywny ma możliwość magazynowania, zużywania lub sprzedaży wytworzonej we własnym zakresie energii elektrycznej, świadczenia usług systemowych i usług elastyczności.

Zawarcie takiej umowy będzie mogło się odbywać niezależnie od zgody przedsiębiorstwa elektrycznego i umowy podpisanej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Zmiana prawa i nowe przepisy mają 2 strony. Pierwsza jest taka, że aktywne uczestnictwo w rynku energii i dostarczenie prądu konsumentom będzie dużo łatwiejsze. A druga dotyczy tego, że nowe zasady mogą się przyczynić do stopniowej digitalizacji rynku energii.

Za sprawą nowelizacji wprowadzono również przepisy, które dotyczą “linii bezpośredniej”. Łączy ona odbiorcę z wytwórcą energii elektrycznej. Przedsiębiorcy, którzy wyrażą chęć i zainteresowanie budowaniem takich linii, nie będą już potrzebować zgody Prezesa URE. Wystarczy, jeśli złożą odpowiednie zgłoszenie.

Jeżeli jednostka spełni zasady bezpieczeństwa sieci, będzie mogła wprowadzać prąd do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

Prezes URE pracuje nad wytycznymi, dzięki którym zostanie wyznaczony kierunek rozbudowy sieci. Takie działania mają zapewnić systematyczny i spójny rozwój sieci.

W ustawie można również przeczytać, że właścicielami połączeń międzysystemowych elektroenergetycznych i gazowych z sąsiednimi krajami, będą mogli być tylko polscy operatorzy przesyłu energii lub gazu. 

Zmiana dot. wsparcia “odbiorców wrażliwych”

W dokumencie widnieje również informacja o wdrożeniu systemu wsparcia dla odbiorców wrażliwych. Umożliwi on Prezesowi URE podjęcie decyzji o zwolnieniu sprzedawców energii z obowiązku zatwierdzania taryf dla gospodarstw domowych. 

Przedsiębiorstwa energetyczne pełniące świadczenie usług dystrybucji uwzględnione w nowych przepisach – na wniosek odbiorcy wrażliwego – są zobowiązane do założenia przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego. Dokładniej, są to podmioty, które zajmują się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej.

Odbiorcy wrażliwi w ramach wsparcia dostaną dodatek energetyczny, który wyniesie miesięcznie 1/12 rocznej kwoty dodatku energetycznego ogłoszonego przez ministra ds. gospodarki. Jest on dodawany przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. 

Podsumowanie


  1. Ustawa energetyczna 2023 została uaktualniona. Dzięki temu wdrożono możliwość zmiany sprzedawcy energii w 24h od 2023 roku.

  2. Dzięki zmianie sprzedawcy energii elektrycznej zaoszczędzisz nawet 40% na swoich rachunkach.

  3. Dynamiczne taryfy prądu to kolejna kwestia, która zostanie wdrożona za pośrednictwem zmiany w prawie.

  4. Od początku 2023 roku rozpoczęto wymianę liczników energii na inteligentne w Polsce.

  5. Z dynamicznych taryf dowolnie będą mogli korzystać wszyscy odbiorcy energii. Dla prosumentów, którzy rozliczają się w net-billingu będzie to standardowa, jedyna taryfa, z której będą mogli korzystać.

  6. Agregator rynku to osoba wyznaczona przez jednostkę zarządzającą instalacją. Może on się w jej imieniu kontaktować z przedsiębiorstwami energetycznymi.

Switch Energy

Switch Energy

Redaktor serwisu

Redakcja Switch Energy to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Naszym celem jest wspieranie czytelników w podejmowaniu racjonalnych decyzji dot. obniżenia cen energii elektrycznej. Regularnie dostarczamy rzetelnych, aktualnych treści dotyczących branży energetycznej i OZE.

Wiedza

Skorzystaj z naszej
bazy wiedzy