Mix energetyczny w Polsce – wzrost OZE

Autor: Switch Energy · Opublikowano: 05.02.2024 r.
Mix energetyczny w Polsce-wzrost OZE

Mix energetyczny to bardzo ważny temat w kwestii transformacji energetycznej w Polsce. Jego skład cały czas się zmienia, a odnawialne źródła energii zajmują w nim coraz większy procent. W artykule opisujemy, jak kształtuje się rynek energetyczny.

Odnawialne źródła energii w mixie energetycznym

Mix energetyczny to nic innego jak struktura produkcji i konsumpcji energii zgodnie z kryterium nośników energii, albo sposobów jej wytwarzania. W miksie energetycznym znajduje się: węgiel kamienny, węgiel brunatny, a także miks odnawialnych źródeł energii.

Skład mixu zmienia się z roku na rok. Struktura produkcji w 2021 roku w dużo większym stopniu dotyczyła węgla kamiennego i brunatnego. Natomiast w lipcu 2023 roku doszło do rekordowego udziału fotowoltaiki w wytwarzaniu energii. Wyniosła ona 17%. 

W wyniku tego doszło również do najmniejszego udziału energii z węgla od lat. Wielkość energii wyprodukowanej z tego surowca osiągnęła 60%, a cała struktura produkcji energii elektrycznej w grudniu 2023 roku była następująca:

Struktura produkcji enegrii elektrycznej w grudniu 2023 r.
źródło: https://www.rynekelektryczny.pl/produkcja-energii-elektrycznej-w-polsce/

Polski miks energetyczny w coraz większym stopniu składa się z odnawialnych źródeł energii. W całym mixie zajmują one aż 37,6%.

Chcesz obniżyć miesięczne rachunki za energię elektryczną? Porównywarka cen prądu Ci w tym pomoże.

Wielkość krajowego zużycia energii

W grudniu 2021 roku przyrost mocy OZE wynosił 16,9 GW. Oznacza to, że sektor zaledwie w rok został zasilony przez ponad 5,7 GW. Bezpieczeństwo energetyczne to bardzo ważna kwestia, dzięki której zyskasz spokój i niezależność energetyczną.

Jednak musisz wiedzieć, że im większe krajowe zużycie energii elektrycznej, tym droższy prąd i zapotrzebowanie na jego zakup na Europejskiej Giełdzie Energii. Dlatego wprowadzenie większej ilość źródeł odnawialnej energii doprowadzi do obniżenia cen prądu w kraju, a także do poprawy sytuacji klimatycznej, która ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.  

Ceny węgla to kolejna kwestia, która jest mocnym argumentem przemawiającym na korzyść odnawialnych źródeł energii. Panele fotowoltaiczne, czy turbiny wiatrowe to źródła, które są dużo tańsze, mniej szkodliwe dla środowiska i mniej inwazyjne, w kwestii ceny energii elektrycznej. 

Dlatego jeśli myślisz o redukcji miesięcznych kosztów za energię elektryczną, zmiana sprzedawcy będzie dla Ciebie bardzo dobrym rozwiązaniem. Dzięki takiej możliwości znajdziesz ofertę sprzedaży energii elektrycznej, która będzie tańsza i lepiej dopasowana do Twoich potrzeb. Znajdź firmy energetyczne w Polsce i dobierz ofertę odpowiednią dla siebie.

Jeśli myślisz, aby zastosować odnawialne źródła energii w swojej firmie, sprawdź, czym jest zielona energia dla firm.

Prosumenci w Polsce

Użytkownicy fotowoltaiki w Polsce bardzo często są nazywani prosumentami. Co to znaczy? Słowo prosument określa odbiorcę końcowego (osobę lub firmę), która wytwarza prąd z odnawialnych źródeł energii wyłącznie na potrzeby własne. Dokumentem, który określa tę zasadę, jest Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. 

Zgodnie z wyżej wymienionym dokumentem formalnym, firma, która produkuje energię z mikroinstalacji, nie będzie sprzedawać wyprodukowanej energii w celach zarobkowych, a moc instalacji nie może przekroczyć 50 kWp. 

Na rynku rozróżnia się prosumentów indywidualnych lub zbiorowych. Prosumentem indywidualnym może być zarówno osoba fizyczna jak i przedsiębiorca, który spełnia warunki ustawy. Natomiast prosumentem zbiorowym można określić osobę, która produkuje i używa energii z instalacji OZE, która należy do budynku wielolokalowego. 

Ważnym rodzajem prosumenta, którego można wyróżnić na rynku, jest prosument wirtualny. To odbiorca końcowy, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, która jest przyłączona do dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej za pomocą wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego. 

W lipcu 2022 roku w Polsce było blisko 1,117 mln prosumentów energii odnawialnej. Moc zainstalowana ich źródeł energii wyniosła ponad 8 GW. To dużo więcej niż w poprzednich latach. Oznacza to, że popyt na fotowoltaikę rośnie.

Chcesz zdobyć dofinansowanie odnawialnych źródeł energii? Skorzystaj z programu Mój Prąd 6.0.

Przyrost mocy mikroinstalacji w latach 2016-2023

Szukasz informacji na temat prawa energetycznego? Przeczytaj artykuł: Prawo energetyczne – najważniejsze informacje.

Jeśli jesteś biznesowym odbiorcą energii, dowiedz się, czym jest Towarowa Giełda Energii dla firm.

Sytuacja polskiej energetyki

Zapotrzebowanie na energię w Polsce maleje. Takie informacje można odczytać na oficjalnej stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Z wykresu, który dotyczy zapotrzebowania mocy KSE jasno wynika, że krajowa produkcja energii elektrycznej i zużycie energii z roku na rok coraz bardziej spada. 

To bardzo dobry znak, który potwierdza, że transformacja energetyczna działa i postępuje. Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł spowoduje mniejsze zużycie prądu z sieci i co za tym idzie, niższe ceny na rynku. 

Oczywiście w ramach transformacji energetycznej równie ważną kwestią są elektrownie jądrowe. To strategiczna inwestycja, która posłuży zrównoważonemu rozwojowi gospodarki energetycznej kraju. Takie stabilne źródło energii elektrycznej umożliwi magazynowanie paliwa jądrowego, które poprawi niezależność energetyczną państwa. 

Takie rozwiązanie nie wyeliminuje całkowicie energetyki węglowej, pozostanie ona istotnym filarem gospodarki. Jednak na pewno pozwoli osiągnąć cele klimatyczne Unii Europejskiej i ograniczyć zużycie energii, która została wyprodukowana podczas emisji CO2. 

Transformacja energetyczna – prognozy na 2040 rok 

Polityka Energetyczna Polski ma jasno postawione cele, które mają zostać zrealizowane w niedalekiej przyszłości, a tak dokładniej do 2040 roku. Głównym z nich jest dbałość o bezpieczeństwo energetyczne. Działania, które będą prowadzone względem wyżej wymienionych celów, to: poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie oddziaływania sektora energii na środowisko.

Będą również wdrażane zasoby energetyczne, takie, jak źródła OZE. Będzie też wykonywana optymalizacja surowców energetycznych, czy rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej.

Podsumowanie


  1. Węgiel kamienny jest przeważającą składową miksu energetycznego.

  2. W grudniu 2021 roku przyrost mocy OZE wynosił 16,9 GW.

  3. Na rynku można wyróżnić 3 typy prosumentów: indywidualni, zbiorowi i wirtualni.

  4. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce się zmniejsza. Przyczyną tego jest ograniczenie zużycia energii wśród jej odbiorców, a także wdrożenie coraz większej ilości odnawialnych źródeł energii.

  5. Zgodnie z prognozami dot. transformacji energetycznej, do 2040 roku mają zostać wdrożone działania, dzięki którym poprawie ulegnie kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Zostaną również wdrożone działania w przestrzeni takiego sektora, jak energetyka wiatrowa, odnawialne źródła energii.

Switch Energy

Switch Energy

Redaktor serwisu

Redakcja Switch Energy to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Naszym celem jest wspieranie czytelników w podejmowaniu racjonalnych decyzji dot. obniżenia cen energii elektrycznej. Regularnie dostarczamy rzetelnych, aktualnych treści dotyczących branży energetycznej i OZE.

Wiedza

Skorzystaj z naszej
bazy wiedzy