Efektywność energetyczna – jak dzięki niej zaoszczędzić w firmie?

Autor: Switch Energy · Opublikowano: 17.10.2023 r.
efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna w Polsce rośnie. Coraz więcej odbiorców prądu dba o ilość zużywanej energii. Między innymi są to przedsiębiorcy, którym zależy na obniżeniu rachunków za prąd. W artykule przedstawiamy, dlaczego warto i jak zadbać o efektywność energetyczną w firmie.

Co to jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna to stosunek pozyskanej energii do zużytej. To przystosowanie danego budynku do utrzymywania ciepła i jak najmniejszej jego utraty, a także dbałość o wolumen zużywanej energii.  

Działania, które najczęściej są podejmowane w ramach poprawy efektywności energetycznej, to: doszczelnianie lub wymiana drzwi, okien, a także ocieplenie budynku.

Oczywiście wszystkie działania z tego zakresu powinny być realizowane racjonalnie, aby nie narażać się na dyskomfort w formie nadmiernych oszczędności oświetlenia lub ograniczenia ciepła. W sprawie efektywności energetycznej budynków mniejsze zużycie to podstawa do obniżenia miesięcznych rachunków za prąd.  

Do tego może się przyczynić przestrzeganie klas energetycznych. Zwracając uwagę na takie oznaczenia podczas wyboru urządzeń, możesz zaoszczędzić na rachunkach za energię.

Chcesz obniżyć cenę prądu w domu lub w firmie? Użyj naszej porównywarki cen energii. Dzięki niej zyskasz przekrój ofert i zyskasz możliwość wyboru najlepszej.

Skala klas energetycznych obejmuje zazwyczaj litery od A do G, gdzie A oznacza najwyższą efektywność energetyczną, a G najniższą.

W przypadku niektórych produktów skala może być rozszerzona o kategorie: A+, A++, A+++, aby jeszcze lepiej wyróżnić produkty o wyższej efektywności.

Jeśli w Twoim obszarze doszło do awarii energetycznej i zastanawiasz się, gdzie zgłosić brak prądu, przeczytaj artykuł: Awaria energetyczna – gdzie zgłosić brak prądu?

Jaki jest cel oszczędności energetycznej?

Głównym celem zwiększenia efektywności energetycznej jest wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii w państwie, a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Im mniej energii zużywamy, tym mniej firmy dystrybucyjne muszą jej sprowadzać.

W ciągu dekady w Polsce nastąpiła zauważalna poprawa efektywności energetycznej. 

Coraz więcej Polaków ma świadomość, że zmniejszenie produkcji energii ma wpływ na polepszenie jakości środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego.

Jednak roczne zużycie energii elektrycznej w Polsce cały czas rośnie. Dlatego warto zadbać o podstawowe kwestie oszczędnościowe, aby stopniowo redukować tę liczbę.

Co wnosi ustawa o efektywności energetycznej?

Dzięki ustawie o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku określono zadania jednostek sektora publicznego. 

Ustalono obowiązki uzyskania tej oszczędności, zasady przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, a także zasady prowadzenia rejestru centralnego oszczędności energii finalnej. 

Dokument jest regulacją, która dostosowuje przepisy związane z efektywnością energetyczną w państwie do rozwiązań, które obowiązują w Unii Europejskiej. Ustawa ma również przyczynić się do tego, aby na koniec 2030 roku oszczędność energii finalnej wyniosła 5580 toe. 

Białe certyfikaty – co to?

W 2011 r. wdrożono ustawę, za sprawą której wprowadzono białe certyfikaty. W temacie efektywności energetycznej bardzo często można się spotkać z wyżej wymienioną nazwą. Brzmi ona dość enigmatycznie, jednak tak naprawdę określa dokumenty, które służą do tego, aby wspierać działania dot. oszczędności energii. 

Białe certyfikaty potwierdzają ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej na skutek realizacji inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. Są one wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Przedsiębiorstwa energetyczne, które sprzedają energię, ciepło, albo paliwa gazowe mają obowiązek przedstawiania Prezesowi Urzędu Regulacji określoną liczbę świadectw efektywności energetycznej, albo regulacje opłaty zastępczej.

Aby uzyskać taki certyfikat w przedsiębiorstwie, należy spełnić konkretne wytyczne. Przedsiębiorstwa starające się o dokument, muszą uzyskać oszczędności o wysokości 10 ton oleju ekwiwalentnego, czyli równowartość 11,63 MWh. 

Warto wiedzieć

Czy wiesz, że białe certyfikaty wydawane są za efekt oszczędności energii? Najpopularniejszymi inwestycjami, za które Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nadaje białe certyfikaty, są: termomodernizacja, izolacja, wymiana oświetlenia.

Poprawa efektywności energetycznej w firmie – zalety

Istnieje wiele zalet, które wynikają ze zwiększenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Plusami takiego przedsięwzięcia jest zmniejszenie: 

 • zużycia energii elektrycznej,
 • emisji CO2 do atmosfery,
 • miesięcznego rachunku za energię elektryczną.

Jeżeli zadbasz o efektywność energetyczną w swojej firmie, zaoszczędzisz środki na ogrzewanie budynku. Aktualnie jest wiele dotacji na wymianę okien, ocieplenie budynku lub nawet zapewnienie systemu zarządzania energią w firmie. 

Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób można zaoszczędzić poprzez inwestycję w OZE, przeczytaj artykuł: Energia odnawialna – dotacje dla firm.

Dotacje wspierające efektywność energetyczną

W celu dofinansowania inwestycji wspierających rozwój efektywności energetycznej w państwie powstało wiele programów, z których można skorzystać. 

Działania będą finansowane z budżetu Unii Europejskiej, środków z pomocy udzielanej przez państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, z budżetu państwa i samorządów, środków pochodzących z NFOŚiGW, a także z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Zgodnie z nowelizacją ma powstać centralny rejestr oszczędności energii finalnej, nad którym pieczę będzie sprawować Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. W rejestrze będą zawierane informacje dot. zrealizowanych projektów efektywności energetycznej. 

Takie działanie ma uszczelnić system monitorowania, a także raportowania oszczędności energii, które powstały z realizacji programów unijnych i krajowych. 

Jak zaoszczędzić na energii w firmie?

Jeżeli myślisz o tym, aby obniżyć swój miesięczny rachunek za energię elektryczną, sprawdzonym sposobem jest dbałość o efektywność energetyczną. Zatem w tej przestrzeni dobrą praktyką będzie wymiana bądź uszczelnienie okien i drzwi w budynku, ocieplenie go, a także docieplenie dachu. 

Takie działania sprawią, że ciepło będzie się lepiej utrzymywać w pomieszczeniu, w wyniku czego zmniejszysz częstotliwość ogrzewania. 

Kolejna kwestia to zmiana taryfy energii elektrycznej. Takie działanie pozwoli Ci wybrać bardziej ekonomiczną kwotę, zgodnie z którą będziesz się rozliczać w skali miesiąca u swojego sprzedawcy.

Jeśli jednak Twój sprzedawca nie ma oferty taryfy, na której Ci zależy, zawsze możesz je porównać u innych firm. W tym pomoże Ci porównywarka cen energii elektrycznej. Każdy sprzedawca ma inną marżę i opłaty dodatkowe. Dlatego warto sprawdzić kilka ofert, dokonać zmiany dostawcy/sprzedawcy prądu i wybrać najkorzystniejszą. 

Jeżeli chcesz zadbać o oszczędność energetyczną wewnątrz budynku, zainwestuj w mechanizmy, które zautomatyzują zarządzanie energią elektryczną. Taki sposób może pomóc w oszczędzaniu energii.   

Dlaczego powinniśmy oszczędzać energię elektryczną, jak można to zrealizować?

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, jakie zmiany?

Sejm przyjął nowelizację ustawy o efektywności energetycznej. Dokładnie 17 marca 2021 roku wprowadzono zmianę dokumentu. Dzięki temu nałożono obowiązek zamontowania u wszystkich odbiorców energii ciepłomierzy i wodomierzy, które można odczytywać zdalnie. Taka wymiana ma zostać zrealizowana do 2027 roku. 

Nowelizacja ma na celu również optymalizację zużycia energii i poprawę warunków dla rozwoju nowych usług energetycznych. Zmiana do 2030 roku ma przynieść oszczędność energii na poziomie minimum 5,58 mln ton oleju ekwiwalentnego.

Ważne

Za sprawą nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej krajowe przepisy zostaną dostosowane do wymogów unijnych. Poprawie warunków dla rozwoju rynku ulegną również usługi energetyczne.

Nowelizacja umożliwi również pobieranie bezzwrotnych dofinansowań, aby wspierać przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej. Polegają one na przyłączaniu końcowych odbiorców do sieci ciepłowniczej lub wymianie źródeł ciepła. 

Monitorowanie oszczędności, które nastąpiły w wyniku modernizacji, przyspieszy proces modernizacji indywidualnych źródeł ciepła. 

Jak globalnie wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej?

Aby globalnie wpływać na poprawę efektywności energetycznej, należy pamiętać, że istnieje wiele kwestii, które w tym przypadku mają znaczenie. Na przykład poprawa efektywności energetycznej budynków. W tej kwestii bardzo ważnym tematem są:

 • izolacja przemysłowych instalacji;
 • remont albo przebudowa budynków wraz z instalacjami;
 • modernizacja lub całkowita wymiana urządzeń, które są przeznaczone do użytku domowego;
 • odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych,
 • ograniczenie strat, które są związane z poborem energii biernej. Również ograniczenie strat sieciowych, które są związane z przesyłem lub dystrybucją gazu ziemnego, lub prądu, a także na transformacji i w sieciach ciepłowniczych.

Dzięki wyżej wymienionym działaniom, a także wspieraniu termomodernizacji i remontów w dużej mierze jesteśmy w stanie wpłynąć na jakość efektywności energetycznej.

W przypadku budynków firmowych lub gospodarstw domowych bardzo ważną i przydatną kwestią jest opracowanie systemu zarządzania energią. Takie kroki również wpłyną na poprawę efektywności.

Podsumowanie


 1. Działania efektywne energetycznie to zachowanie stosunku pozyskanej energii do zużytej. To utrzymanie ciepła jak najmniejszym kosztem zużycia energii.

 2. Celem zwiększenia oszczędności energetycznej jest poprawa warunków ekologicznych środowiska, poprawa bezpieczeństwa energetycznego w państwie, a także odciążenie przeładowanych sieci elektroenergetycznych.

 3. Ustawa o efektywności energetycznej jest regulatorem działań wszystkich organów, które uczestniczą w procesie. Zawiera ona zakazy, nakazy, a także określa normy działań.

 4. Jeżeli chcesz poprawić efektywność energetyczną w swojej firmie, możesz skorzystać z rozmaitych dotacji. Dzięki nim zyskasz dofinansowanie działań.

 5. W celu wprowadzenia oszczędności energetycznej w firmie dobrą praktyką jest wdrożenie działań poprawiających efektywność energetyczną, ale również zmiana taryfy, lub sprzedawcy energii elektrycznej.

 6. W 2021 roku rząd wprowadził nowelizację ustawy o efektywności energetycznej. Dzięki reformie określono, że wszyscy odbiorcy energii będą musieli korzystać z ciepłomierzy i wodomierzy, które będzie można odczytywać zdalnie.

Switch Energy

Switch Energy

Redaktor serwisu

Redakcja Switch Energy to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Naszym celem jest wspieranie czytelników w podejmowaniu racjonalnych decyzji dot. obniżenia cen energii elektrycznej. Regularnie dostarczamy rzetelnych, aktualnych treści dotyczących branży energetycznej i OZE.

Wiedza

Skorzystaj z naszej
bazy wiedzy