Enefit sp. z o.o.

Enefit jest producentem energii elektrycznej oraz gazu dla klientów biznesowych. Firma jest częścią grupy Eesti Energia – największego wytwórcy energii w nadbałtyckich krajach. Przedsiębiorstwo koncesję na powyższe usługi uzyskało w 2017 roku. Własne górnictwo to niewątpliwy atut firmy. Zatrudnia ona ok. 4500 pracowników.

Dystrybutor prądu i gazu 

Enefit to dystrybutor prądu i gazu. Usługi dotyczące energii elektrycznej to nie jedyna propozycja firmy w zakresie energetyki. Przedsiębiorstwo posiada również akcyzę na dystrybucję gazu. Niektóre oferty taryfowe nie będą pasować do każdego rodzaju potrzeb klientów.

W sektorze energetycznym firma oferuje następujące rozwiązania:

  • oferta FIX – daje możliwość podpisania umowy po stałej cenie energii, 
  • oferta KLIK – umożliwia kupno energii na Towarowej Giełdzie Energii,
  • oferta SPOT – daje możliwość kupna energii elektrycznej na giełdzie energii w zmiennych cenach hurtowych notowanych na TGE,
  • umowa typu PPA – za jej pomocą współpraca z wytwórcami w zakresie odkupu energii, realizowana jest na podstawie umowy między Enefit a operatorem jednostki wytwórczej, 
  • umowa typu Corporate PPA – umowa w tej ofercie przyjmuje charakter kontraktu krótkoterminowego lub średnioterminowego.

Ekologia jest obszarem, wobec którego Enefit nie pozostaje obojętny. Przykładem tego jest fakt zwiększania przez firmę produkcji energii ze źródeł odnawialnych, promując troskę o ekologię. 

Kolejnym krokiem, który podkreśla postawę firmy w sprawie ochrony środowiska, jest możliwość skorzystania z oferty dotyczącej zielonej energii. Biorąc pod uwagę zakup energii, firma posiada oferty stałej, lub zmiennej ceny. Przedsiębiorstwo ma wiele produktów, których ceny są umiarkowane. 

Enefit vs Eesti Energia 

Eesti Energia to estońska państwowa grupa energetyczna, która jest jednym z największych wydobywców i przetwórców łupków bitumicznych na świecie. Przedsiębiorstwo posiada własne górnictwo, konwencjonalne i odnawialne wytwarzanie energii, dystrybucję i międzynarodowy obrót energią. Firma powstała w 1939 roku. 

Od 2016 roku do spółki należy Enefit. Jest to jednostka, która działa na rynku polskim. Firma od 2017 roku ma koncesję na obrót i dystrybucję energii elektrycznej. 

Akcje Enefit 

Według informacji zawartych na giełdzie kapitał zakładowy spółki wynosi: 12 000 000 zł. 

Podstawowe informacje o Enefit sp. z o.o.

Pełna nazwa firmy: Enefit sp. z o.o.

NR KRS: 0000639818

NR NIP: 5252678371

NR REGON: 365529798

Forma prawna:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy:  12 mln zł    

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:  30 września 2016 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej