Enea to dystrybutor oraz sprzedawca energii elektrycznej, zajmujący się także wydobyciem węgla kamiennego. Obecnie liczba klientów przedsiębiorstwa liczy 2,4 mln. Usługi dystrybucyjne wykonuje w zachodniej i północno–zachodniej Polsce.

Jest to zaufany partner biznesowy. Jego główna placówka znajduje się  w Poznaniu. Firma w swojej działalności skutecznie zachowuje równowagę pomiędzy celami technicznymi i finansowymi a ekologią. 

Enea Operator

Enea od 2007 roku pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego. To oznacza, że odpowiada za remonty i modernizację sieci oraz czuwa nad bezpieczeństwem funkcjonowania systemu dystrybucyjnego.

Enea działa na obszarze, który obejmuje sześć województw:

  • wielkopolskie,
  • lubuskie,
  • zachodniopomorskie,
  • niewielką część województwa dolnośląskiego, oraz pomorskiego,
  • kujawsko-pomorskie.

Poza pełnieniem usług dystrybucyjnych Enea jest również sprzedawcą energii. Oznacza to, że handluje energią kupowaną hurtowo na Towarowej Giełdzie Energii. Jeżeli interesuje Cię znalezienie odpowiedniej cenowo taryfy prądu, odwiedź sekcję blogową, którą poświęciliśmy temu zagadnieniu!

Enea Operator posiada 5 oddziałów dystrybucji:

  • oddział Dystrybucji Bydgoszcz,
  • oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski,
  • oddział Dystrybucji Poznań,
  • oddział Dystrybucji Szczecin,
  • oddział Dystrybucji Zielona Góra.

Enea Operator – akcje 

Akcje spółki notowane są na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapitał zakładowy firmy wynosi: 529 731 093 zł.

Podstawowe informacje o Enea S.A. 

Pełna nazwa firmy: Enea Spółka Akcyjna

NR KRS: 0000012483

NR NIP: 7770020640

NR REGON: 630139960

Forma prawna: Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy: 4,5 mld zł

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:   529,7 mln zł

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej