Zielona energia i jej ceny – jak zadziała „Zielony Ład”?

Autor: Switch Energy · Opublikowano: 23.05.2024 r.
Zielona energia i jej ceny-jak zadziała Zielony Łac

Czy zielona energia i ogólnie przyjęte zasady Zielonego Ładu wpłyną na ceny prądu dla przedsiębiorców? W artykule przedstawiamy, jak kształtuje się aktualna sytuacja energetyczna i opisujemy, jakie działania idą za wyżej wymienionym pakietem inicjatyw politycznych.

Zielony Ład – o co chodzi?

Komisja Europejska w 2019 roku opublikowała komunikat ws. Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to zbiór inicjatyw politycznych, który zawiera informacje na temat strategii dot. osiągnięcia przez UE do 2050 r. neutralności klimatycznej. Aktualnie transformacja energetyczna przyspiesza, a to prowadzi do coraz szybszego eliminowania elektrowni na węgiel i co za tym idzie, wzrostu cen energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców. Drożeć będzie też gaz i paliwa silnikowe.

W ramach założeń Zielonego Ładu, 12 marca Parlament Europejski przegłosował dyrektywę dla mieszkańców Unii Europejskiej o charakterystyce energetycznej budynków. Wyżej wymieniony dokument poparło 370 eurodeputowanych. Zakłada on osiągnięcie neutralności emisyjnej budynków w UE do 2030 roku.

W przegłosowanej dyrektywie zapisano między innymi informacje na temat obowiązku montowania instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych i niemieszkalnych, a także o nowych domach mieszkalnych i zadaszonych parkingach. Zawarto też informację, że do 2040 roku powinny zostać wycofane kotły na paliwa kopalniane.

Zielony Ład to około 15 aktów prawnych, które dotyczą np. efektywności energetycznej, rozwoju źródeł odnawialnych, ochrony przyrody, opłat CO2 na towary sprowadzane spoza UE.

Aktualna sytuacja energetyczna

Według informacji zawartych w ustawie dot. Zielonego Ładu, w ciągu najbliższych 20 lat ma powstać nowy system energetyczny. Takie działania wpłyną na poprawę efektywności krajowego przesyłu energii elektrycznej, który aktualnie pozostawia wiele do życzenia.

Aby sprostać ustalonym wymogom Zielonego Ładu, przedsiębiorstwa powinny stopniowo odchodzić od stosowania węgla czy gazu i zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Tam, gdzie będzie to trudne, bądź niemożliwe, zastosowanie znajdą czyste paliwa, takie, jak np. wodór odnawialny, zrównoważone biopaliwa i biogaz. Z kolei transport w coraz większym stopniu ma się opierać na pojazdach na prąd. Unia Europejska proponuje promocję m.in. pomp ciepła, niskotemperaturowych procesów przemysłowych oraz pieców elektrycznych.

Komisja Europejska podaje, że ponad 75 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z produkcji i wykorzystania energii. Oznacza to, że dekarbonizacja systemu energetycznego będzie mieć duże znaczenie dla realizacji celów klimatycznych na 2030 r. Będzie też istotne dla długoterminowej strategii UE na rzecz osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Zielona energia dla firm to tańsze, czy droższe rozwiązanie?

Podczas konferencji PIS, która odbyła się 20 kwietnia, Jarosław Kaczyński powiedział, że Zielony Ład spowoduje wzrost cen energii. A wyższe ceny energii to również wyższe ceny działalności gospodarczej i wyższe ceny również w innych sektorach.

Europejski Zielony Ład zmieni sposób, w jaki na Starym Kontynencie produkuje się energię elektryczną. Zmieni też model funkcjonowania całej gospodarki Unii.

W raporcie „Jak Europejski Zielony Ład zmieni konkurencyjność polskich firm” czytamy, że najbardziej niekorzystnym scenariuszem dla dużego przedsiębiorstwa przemysłowego będzie szybki wzrost cen energii elektrycznej, gazu i paliw silnikowych wywołany radykalnym przyspieszeniem transformacji energetycznej i zaostrzeniem celów „Fit for 55”.

Pakiet „Gotowi na 55” to zestaw wniosków ustawodawczych, które mają zmienić i uaktualnić unijne przepisy, a także ustanowić nowe inicjatywy, tak by polityka UE była zgodna z celami klimatycznymi ustalonymi przez Radę i Parlament Europejski.

Pakiet ma stanowić ramy realizacji unijnych celów klimatycznych i zapewnić sprawiedliwy społecznie charakter transformacji. Ma też utrzymać i zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność unijnego przemysłu, równocześnie gwarantując równość szans względem podmiotów gospodarczych z państw trzecich. Ma również umocnić pozycję UE jako lidera globalnej walki ze zmianą klimatu.

Dlatego też nowe przepisy będą przewidywać:

 • objęcie systemem emisji z transportu morskiego,
 • szybsze redukowanie uprawnień do emisji i stopniowe wygaszanie bezpłatnych uprawnień dla niektórych sektorów,
 • wprowadzenie poprzez system EU ETS mechanizmu kompensacji i redukcji CO₂ dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA),
 • wzrost finansowania funduszu modernizacyjnego i funduszu innowacyjnego.

Dotacje do odnawialnych źródeł energii

Jeśli chcesz w swojej firmie wykorzystać odnawialne źródła energii, aktualnie możesz uzyskać do nich niemałe dofinansowania. Mój Elektryk, Energia Plus, Białe certyfikaty, Kredyt ekologiczny BGK, Premia termomodernizacyjna. To najważniejsze programy, w ramach których uzyskasz nawet 50% dofinansowanie na inwestycję w zieloną energię.

Popularne źródła zielonej energii

Źródła energii odnawialnej to w dłuższej perspektywie oszczędność dla przedsiębiorstwa. Jednak którą ofertę wybrać, aby uzyskać najkorzystniejsze warunki? Możesz skorzystać z kilku konkretnych opcji: 

 • Farmy słoneczne

Energia elektryczna ze słońca może być produkowana dzięki fotowoltaice lub kolektorom słonecznym. Energia słoneczna zamieniana jest przez fotowoltaikę w energię elektryczną, a kolektory słoneczne na energię grzewczą.

 • Farmy wiatrowe

Są zbudowane z wydajnych turbin i urządzeń, które wytwarzają energię elektryczną. W tym przypadku energia kinetyczna jest zamieniana na prąd elektryczny.

 • Elektrownie wodne

W elektrowniach wodnych energia jest pozyskiwana z naturalnych prądów wód śródlądowych. W tym przypadku energia mechaniczna jest przetwarzana na elektryczną.

 • Biomasa

Jest to odnawialne źródło energii. Składają się na nią substancje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Takie odpady są poddawane procesom spalania, gazowania lub estryfikacji.

Strefy czystego transportu

Kolejnymi elementami polityki klimatycznej Unii Europejskiej są również strefy czystego transportu (SCT). Czym one są? To miejsca, w których będzie panować zakaz wjazdu dla pojazdów o wysokich emisjach. Uprzywilejowane będą pojazdy nowsze, bardziej ekologiczne, takie jak elektryczne czy hybrydowe.

Wiele miast na całym świecie wdraża strefy czystego transportu, aby poprawić jakość powietrza, a także zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i promować zrównoważony transport. Kryteria przestrzegania stref czystego transportu różnią się w krajach i miastach, w zależności od lokalnych uwarunkowań i celów.

Nie tylko pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem albo zeroemisyjne będą miały wstęp do stref czystego transportu. Bez problemu będą się w niej poruszać m.in. pojazdy spalinowe, których właściciele wniosą stosowną opłatę, pojazdy służb ratowniczych i porządkowych czy autobusy szkolne.

Podsumowanie


 1. Zielony Ład to zbiór inicjatyw politycznych, który dotyczy strategii osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku.

 2. Zgodnie z założeniami Zielonego Ładu, w ciągu najbliższych 20 lat w Polsce ma powstać nowy system energetyczny.

 3. Energia wiatrowa, słoneczna lub z biomasy – to od Ciebie zależy, którą wybierzesz. Wybierając odpowiednie rozwiązanie, możesz sporo zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

 4. Dzięki produkcji energii z OZE ograniczysz emisję CO2 do atmosfery.

 5. Produkcja prądu z odnawialnych źródeł energii umożliwi Ci też dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

 6. Strefy czystego transportu to jeden z elementów polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Switch Energy

Switch Energy

Redaktor serwisu

Redakcja Switch Energy to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Naszym celem jest wspieranie czytelników w podejmowaniu racjonalnych decyzji dot. obniżenia cen energii elektrycznej. Regularnie dostarczamy rzetelnych, aktualnych treści dotyczących branży energetycznej i OZE.

Wiedza

Skorzystaj z naszej
bazy wiedzy