ZGH Bolesław S.A.

ZGH Bolesław to jedyny producent cynku w Polsce. Firma Istnieje od 1995 roku. Powstała w Bukownie. Jest to firma, która zajmuje się dystrybucją energii od 22 grudnia 2008 roku. Prezesem jej zarządu jest Dyrektor Naczelny – Bogusław Ochab.

Spółka Zakłady Górniczo–Hutnicze „Bolesław” powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”. Mimo zajmowania się produkcją cynku, Zakłady Górniczo Hutnicze odpowiedzialne są również za:

  • dystrybucją i obrotem paliw gazowych,
  • dystrybucją i obrotem energii elektrycznej,
  • wytwarzaniem i sprzedażą ciepła.

Produkcja cynku podstawową działalnością firmy

Spółka ma ponad 70-letnie doświadczenie w branży górniczo–hutniczej. Jest największym w Polsce, liczącym się w Europie producentem cynku. Działania przedsiębiorstwa charakteryzuje wytwórstwo wysokich jakościowo produktów cynkowych na rynek polski oraz zagraniczny.

Odpowiedzialne społecznie polskie przedsiębiorstwo

Główną działalnością kompleksu wydobywczo–przetwórczego jest wydobycie rud cynku. Mimo tak rozległego kierunku działalności, firma nie zapomina o wartościach, którymi się kieruje. Misją ZGH Bolesław jest wytwórstwo oraz dostarczanie klientom gotowych już wyrobów o najwyższej jakości, jednocześnie zapewniając bezpieczne warunki pracy. Firmie zależy na obniżeniu negatywnego działania na środowisko. 

Przedsiębiorstwo w zarządzaniu szczególnie kieruje się:

  • podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
  • wykorzystywaniem technologii przyjaznych środowisku,
  • wykorzystaniem szans na poprawę warunków pracy,
  • szkoleniem pracowników zgodnie z zagadnieniami BHP,
  • wysoką jakością wykonywanych wyrobów,
  • zapewnieniem udziału pracowników oraz ich przedstawicieli w działaniach BHP.

Akcje firmy

Dane finansowe

Akcje firmy notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r. Ich przychody sięgnęły 4,67 mld zł w 2021. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wynosi 166.116.000,00 zł. 

Większościowym akcjonariuszem spółki jest część przedsiębiorstwa ArcelorMittal SA giełdowy Stalprodukt SA.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej