WSK PZL Świdnik S.A

Państwowe Zakłady Lotnicze to polska wytwórnia lotnicza, która została założona w Warszawie w 1928 roku. Posiada ona dużą ilość doświadczenia również w sektorze energii elektrycznej. W kraju istnieje 5 zakładów, które noszą w nazwie skrót PZL, są to: 

 • Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik”, 
 • Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Warszawa II”,
 • Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”, 
 • Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz”,
 • Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-Sędziszów”.

Jednostki poza czynnościami w zakresie wytwórstwa lotniczego, prowadzą również inne działania. Przykładem prężnego działania produkcji jest Spółka PZL Świdnik. Zajmuje się ona również dystrybucją energii elektrycznej. 

Firma w swojej działalności świadomie i odpowiedzialnie podchodzi do kwestii zasad BHP. W 2006 roku wdrożyła między innymi zgodny z normą ISO System Zarządzania Środowiskiem.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik

Przedsiębiorstwo powstało w Świdniku w 1951 roku oraz zajmuje się produkcją samolotów i śmigłowców. Główny oddział firmy znajduje się w Warszawie. PZL Świdnik od 9 stycznia 2014 roku jest Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Firma zajmuje się transportem energii za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych do odbiorców końcowych. 

Podstawowymi zadaniami jednostek, które zostały nałożone na przedsiębiorstwo przez przepisy Prawa Energetycznego, jest:

 • eksploatacja, konserwacja oraz pilnowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej;
 • zarządzanie ruchem sieciowym;
 • kontakt oraz podejmowanie współpracy z innymi jednostkami energetycznymi;
 • prowadzenie umów sprzedaży energii elektrycznej w ramach odbiorców przyłączonych do sieci;
 • dbałość o bezpieczeństwo pracy sieci;
 • sprawowanie pieczy nad ograniczeniami systemowymi.

Produkty WSK Świdnik

Produkty PZL dotyczą stref komercjalno-parapublicznych oraz wojskowo-rządowych. Firma ma dział projektowania, który jest zapewnieniem innowacyjności oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa. 

Tworzy go wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-badawcza. Firma daje klientom wsparcie, prowadząc dla nich różnego rodzaju szkolenia. Przedsiębiorstwo prowadzi badania laboratoryjne. Ze względu na przeprowadzane działania, laboratorium można podzielić na poszczególne sektory:

 • laboratorium pomiarów długości i kąta,
 • laboratorium metaloznawcze,
 • laboratorium pomiarów elektrycznych,
 • laboratorium chemiczne,
 • laboratorium pomiarów temperatury i wilgotności.

Podstawowe informacje o WSK PZL Świdnik S.A. 

Pełna nazwa firmy: WSK PZL Świdnik S.A Spółka Akcyjna

NR KRS: 0000423633

NR NIP: 5252382127

NR REGON: 140777645

Forma prawna: Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy: 669,1 mln zł

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:   12 czerwca 2012 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej