Veolia Warszawa S.A.

Veolia Energia Warszawa zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą, która obsługuje 80% budynków w Warszawie. Jednostka od 2021 roku jest częścią międzynarodowej grupy Veolia Warszawa, zajmującej się obrotem, wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła. Firma zatrudnia 179 tys. osób.

Ważnym wydarzeniem w życiu przedsiębiorstwa było podpisanie umowy dotyczącej współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Firmy podejmą badania na temat możliwości odzysku ciepła w dwóch oczyszczalniach ścieków – „Czajka” i „Południe”. 

Jeżeli prognozy pozyskania tego rodzaju energii będą potwierdzone, zostaną zawarte umowy, dotyczące zaprojektowania instalacji z odzysku ciepła. Takie działanie przyczyni się również do zmniejszenia produkcji gazów cieplarnianych. 

Veolia energia Warszawa

Veolia dostarcza energię elektryczną i media przemysłowe klientom, obiektom mieszkalnym i użyteczności publicznej. A zatem posiada prąd dla firm i dla klientów indywidualnych. Uprawnienia te uzyskała na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki, o przyznaniu koncesji na:

  • wytwarzanie ciepła dnia 3 lipca 2012r.
  • przesyłanie i dystrybucję ciepła dnia 29 grudnia 2009r.
  • obrót ciepłem na podstawie dnia 12 października 2007r.

Grupa w Polsce od 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu. Oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów rozwijających swoją działalność na terenie kraju. Aby zapewnić najwyższą jakość usług, Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej.

Przedsiębiorstwo wytwarza ciepło, za pomocą następujących zasobów:

  • ciepłownie używające paliw ekologicznych,
  • geotermię,
  • elektrociepłownie,
  • fotowoltaikę.

Ekologiczne działania Veolii zyskały aprobatę ze strony MPWiK. Przedsiębiorstwa 1 września 2022 zawarły umowę o współpracy nad projektem odzyskiwania ciepła z warszawskich instalacji i sieci kanalizacyjnej. Ważną kwestią, do której firmy się przyczynią, będzie ocena możliwości odzysku tzw. ciepła traconego oraz ciepła pochodzącego ze ścieków, aby wykorzystać je na potrzeby własne oraz miasta. 

Jeśli projekt się powiedzie, kolejnym krokiem będzie zaprojektowanie instalacji odzysku ciepła z oczyszczalni ścieków „Czajka” i „Południe”. Badane będą możliwości wykorzystania odzyskanego ciepła na potrzeby miasta w Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej. Ciepło ze ścieków oczyszczonych i kanalizacji może być wykorzystywane w sieci dystrybucyjnej miasta zarządzanej przez Veolię. 

Tzw. ciepło odpadowe może służyć do ogrzewania budynków przemysłowych i mieszkalnych. Firma podejmuje ekologiczne działania w ramach gospodarki obiegu zamkniętego i zmniejszenia zużycia paliw kopalnych dla odnawialnych źródeł energii.

Pozyskanie kapitału przez Veolię energia

Akcje firmy Veolia

Przedsiębiorstwo dostępne jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 7 stycznia 2003 r. Takie działania mogą mu przynieść pozytywne efekty ekonomiczne. Holding firmy jest notowany na giełdzie w Paryżu. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 721 399 100,00 zł.

Podstawowe informacje o Veolia Warszawa S.A.

Pełna nazwa firmy: Veolia Warszawa S.A.

NR KRS: 0000146143

NR NIP: 5250005656

NR REGON: 015314764

Forma prawna: Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy: 721,4 mln zł 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 7 stycznia 2003 r.Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej