Velvet CARE sp z o.o.

Przedsiębiorstwo jest jednym z największych producentów wyrobów higienicznych w Polsce. Zatrudnia ponad 700 pracowników. Firma posiada 120-letnią historię oraz doświadczenie w branży. Jest to mocny i stabilny gracz na rynku. Velvet CARE zajmuje się eksportem produktów do Anglii, Niemiec, Austrii, Egiptu i na Cypr. Obecnie Abris Capital Partners Ltd., jest większościowym udziałowcem spółki Velvet CARE.

Velvet w branży energetycznej 

Velvet Care posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo może świadczyć usługi dystrybucyjne na terenach bezpośrednio sąsiadujących z gminą Klucze w powiecie olkuskim (województwo małopolskie) oraz korzystać z nich na własnym terenie. Firma obowiązana jest do wykonywania działań dystrybucyjnych, zgodnie z zasadami Prawa energetycznego. 

Odpowiedzialność społeczna firmy Velvet CARE 

Firma w 2021 roku dostała nagrodę Lidera ESG. W ten sposób została uhonorowana za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i natury. Działania proekologiczne, podjęte w ostatnim czasie w firmie, to:

  • ograniczenie zużycia wody i wzrost efektywności energetycznej; 
  • zredukowanie ilości emitowanych szkodliwych gazów, które produkowane są przez kotłownie fabryki. Od 2013 roku do dziś, przedsiębiorstwo zredukowało emisję SO2 o 69%, NO2 – o 52%, a emisję CO2 o 32%;
  • pozyskiwanie celulozy z lasów, które są w 100% zasobami odnawialnymi, objętymi międzynarodowymi certyfikatami. 

Akcje firmy Velvet Care

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 63.736.000 złotych.

Podstawowe informacje o Velvet CARE sp z o.o. 

Pełna nazwa firmy: VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NR KRS: 0000119906

NR NIP: 5213207147

NR REGON: 015199843

Forma prawna:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy:  63,7 mln zł

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:   26 czerwca 2002 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej