Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji kopalń jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, której lokalizacja znajduje się w Bytomiu. SRK została powołana do prowadzenia likwidacji kopalń. Przedsiębiorstwo zagospodarowuje i sprzedaje likwidowane kopalnie, tworząc przy tym nowe miejsca pracy.

Firma zapewnia również działania zabezpieczające przed zniszczeniem obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i przemysłowe. Spółka Restrukturyzacji Kopalń działa około 20 lat na rynku. W skład przedsiębiorstwa wchodzi 8 kopalń w 28 gminach oraz zatrudnia około 3000 pracowników. 

Energia elektryczna w spółce restrukturyzacji kopalń

SRK koncesję na dystrybucję i obrót energią elektryczną podpisało 23 listopada 2011 r. 

Dzięki niej może prowadzić obrót, sprzedaż oraz dystrybucję energii na terenie następujących placówek:

  • Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń z siedzibą w Czeladzi, teren pompowni:
  • Katowice (gmina Katowice)
  • Kleofas (gmina Katowice)
  • Powstańców Śląskich-Bytom I (gmina Bytom)
  • Pstrowski (gmina Zabrze)
  • Dębieńsko (gmina Czerwionka-Leszczyny)
  • KWK „Boże Dary” z siedzibą w Katowicach
  • KWK „Centrum” z siedzibą w Bytomiu
  • KWK „Makoszowy” z siedzibą w Zabrzu
  • KWK „Wieczorek II” z siedzibą w Katowicach

W związku z prawem górniczym i geologicznym spółka powinna zadbać o ochronę środowiska oraz rekultywację gruntów po działalności górniczej. Tak też się dzieje. Przejmowanie kopalni przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń jest krokiem do ich rekultywacji i rewitalizacji tak, aby miejsce wykorzystane było jak najlepiej.

Akcje spółki SRK

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 392.287.600 zł i dzieli się na 3.922.876 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda. 

Podstawowe informacje o Spółce Restrukturyzacji Kopalń 

Pełna nazwa firmy: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna

NR KRS: 0000027497

NR NIP: 6262619005

NR REGON: 276902504

Forma prawna: Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy: 392,3 mln zł

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:   16 lipca 2001 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej