Respect Energy S.A.

Jest to jeden z największych niezależnych podmiotów, który zajmuje się energią elektryczną w Polsce. Przedsiębiorstwo ma 8-letnie doświadczenie na rynku energetycznym. 

Główne działania firmy skupiają się na: odkupie energii wytworzonej tylko i wyłącznie z odnawialnych źródeł, obrocie energią elektryczną oraz zarządzaniem wielkoskalowymi projektami elektrowni fotowoltaicznych. 

Firma współpracuje z grupą ponad 600 dostawców zielonej energii oraz dostarcza ją do ponad 15 tys. klientów. Przedsiębiorstwo ma oferty na prąd dla firm i klientów indywidualnych. W przypadku Respect Energy zielona energia to jedyny wybór, który nie ulega zmianom, jeśli chodzi o pozyskiwanie prądu. Energia odnawialna jest dla nich ważnym źródłem działalności. 

Aktualnie przedsiębiorstwo cały czas inwestuje w nowe farmy wiatrowe. Najnowsze z nich znajdują się w Jędrzychowicach i Zgorzelcu. “Działamy, dbając o zasoby naturalne, tworząc wspólnie nieziemską przyszłość!” – te słowa są odzwierciedleniem wartości, którymi kieruje się Respect Energy. 

Respect na rynku energii elektrycznej w Polsce

Rozwój przedsiębiorstwa był długi, a początki jego działania miały miejsce już w 2016 roku. Wówczas udziałowcami firmy stali się właściciele małych elektrowni wodnych, a także firm, które pracują na ich rzecz.

Przedsiębiorstwo jest jednym z największych niezależnych podmiotów na rynku energii. W prowadzeniu biznesu, kieruje się ekologią i etyką działania. Dlatego też sprzedaje wyłącznie energię pochodzącą ze źródeł naturalnych.

Aktualnie zespół przedsiębiorstwa liczy ponad 400 ekspertów. To osoby, które świadomie biorą udział w redukcji śladu węglowego. To doświadczeni specjaliści i praktycy, którzy są zaangażowani w promowanie całkowicie ekologicznych źródeł energii.

Respect Energy koncesję na obrót energią posiada od 1 września 2029 roku. Specjalizuje się w handlu energią elektryczną. Firma nie może zawierać umów sprzedaży z przedsiębiorstwami, które nie posiadają koncesji.

Celem działalności jest ograniczenie emisji CO2 o 5 mln ton do 2050 roku.

Akcje firmy Respect Energy

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 6,2 mln zł

Kapitał docelowy: 2,6 mln zł

Kapitał wpłacony 6,2 mln zł

Podstawowe informacje o Respect Energy S.A.

Dzięki zaangażowaniu i misji, którą firma konsekwentnie realizuje od 8 lat, kapituły najbardziej prestiżowych konkursów biznesowych doceniły ich pracę. Przedsiębiorstwo ma koncesję na obrót energią elektryczną nr DRE.WOSE.4111.1.61.3.2020.ŁG, z dnia 6 listopada 2020 roku. 

Pełna nazwa firmy: Respect Energy S.A.

NR KRS: 0000759658

NR NIP: 8762459238

NR REGON: 341470612

Forma prawna: Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy: 6,2 mln zł 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 30 listopada 2018 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej