Największa prywatna grupa energetyczna w Polsce. Polenergia jest pierwszym przedsiębiorstwem, które wybrało budowę zeroemisyjnej gospodarki jako formę rozwoju. Firma zajmuje się zarówno dystrybucją, jak i sprzedażą energii elektrycznej. 

Jej oferty na energię dotyczą klientów indywidualnych oraz małych i dużych przedsiębiorstw. Główną siedzibą firmy jest Warszawa. Przedsiębiorstwo dostarcza do sieci zieloną energię odnawialną. 

Zapoznanie się z tą firmą jest bardzo ważną kwestią dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą zacząć korzystać, lub już korzystają z zielonej energii. Polenergia jest firmą godną podjęcia współpracy.

Polenergia – lider na rynku energii odnawialnej

Od października 2013 Polenergia jest członkiem Towarowej Giełdy Energetycznej i ma wymagane do tego koncesje. Firma świadomie korzysta z przyszłościowych rozwiązań. Głównym przedmiotem ich innowacji jest zielona energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł i dostarczana klientom.

Polenergia posiada długoletnie doświadczenie w kwestii jej wytwarzania. Na koncie firmy można zanotować liczne projekty. W oparciu o współpracę z firmą Equinor powstała inicjatywa, która dotyczyła budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Łączna moc projektów rozwijanych przez firmę wynosi 3000 MW.

Dystrybucja energii elektrycznej 

Polenergia jest największą, prywatną grupą energetyczną funkcjonującą na terenie Polski. Składa się z pionowo zintegrowanych spółek. Działają one w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i gazowych źródeł, dystrybucji i obrotu oraz sprzedaży energii elektrycznej zarówno dla klientów detalicznych jak i biznesowych.

Struktura grupy – Polenergia 

Przedsiębiorstwo jako grupa, podzielone jest na poszczególne jednostki. Każda odpowiedzialna jest za dany sektor:

  • Wytwarzanie: sektor odpowiedzialny za zarządzanie elektrowniami energetycznymi. Farmy wiatrowe również należą do kompetencji jednostki. 
  • Dystrybucja: sektor zajmujący się obsługą klientów. Jego działanie umożliwi dostarczenie energii.
  • Obrót: odpowiada za obrót gazem, energią, uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi.
  • Sprzedaż: obsługa oraz sprzedaż danych produktów.
  • Fotowoltaika: sektor dostarczający rozwiązania w zakresie fotowoltaiki. 
  • Pompy ciepła: sektor oferuje klientom rozwiązania do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. 
  • Elektromobilność: obsługa w zakresie budowy systemu ułatwiającego poruszanie się użytkownikom samochodów elektrycznych. Wdrażanie i ułatwianie korzystania urządzeń ładujących przy użyciu zielonej energii.

Polenergia – notowania

Firma notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych już od 2018 roku. Od 2021 roku akcje spółki wchodzą w skład indeksu mWIG40.

Kapitał zakładowy firmy jest podzielony na 66 802 246 akcji oraz wynosi 133,6 mln zł.

Podstawowe informacje o Polenergia S.A.

Pełna nazwa firmy: Polenergia S.A.

NR KRS: 0000026545

NR NIP: 5261888932

NR REGON: 012693488

Forma prawna: Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy: 133,6 mln zł 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 19 lipca 2001 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej