PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

Przedsiębiorstwo powstało w 2007 r. PGE można określić jednym z 3 największych graczy na rynku energii elektrycznej. Jest to najliczniejsza jednostka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

Posiada największe przychody zainstalowanych mocy wytwórczych oraz największy wolumen produkowanej energii elektrycznej. Cena prądu w tym przedsiębiorstwie jest zależna od oferty, którą wybierzesz. 

Jednostki Grupy prowadzą swoją działalność na różnych obszarach. Dotyczą one dystrybucji i sprzedaży detalicznej energii elektrycznej, również tej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Działalność jednostek grup obejmuje również wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych oraz w elektrowniach szczytowo-pompowych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi oraz paliwami, energetyką konwencjonalną. Wydobycie węgla brunatnego i wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych również wchodzi w zakres ich kompetencji.

Skład Grupy PGE

W skład grupy PGE wchodzą:

  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
  • PGE Dystrybucja S.A. 
  • PGE Energia Odnawialna S.A. 
  • PGE Systemy S.A. 
  • PGE Dom Maklerski S.A. 
  • PGE Obrót S.A. 
  • PGE EJ 1 Sp. z o.o. 
  • EXATEL S.A.
  • PGE Energia Ciepła S.A.

PGE na rynku energii elektrycznej

PGE Obrót oraz PGE Dystrybucja to sprzedawcy prądu, które wchodzą w skład grupy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Obydwie szeroko obejmują rynek energetyki w Polsce. Podstawowa rzecz, która rozróżnia grupy to profil działalności. 

PGE Dystrybucja odpowiedzialna jest za dystrybucję energii elektrycznej na obszarach obejmujących województwa: warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie. Główny oddział spółki mieści się w Lublinie.

Firma uzyskała koncesję na działalność operatorską 1 września 2010 roku. W związku z tym w przybliżeniu obejmuje teren 129 829 km2. W 2020 r. wartość obrotu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci wyniosła 40,6%.

PGE Obrót zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej na terenie całej Polski. Przedsiębiorstwo sprzedaje energię elektryczną dla ponad 5,5 milionów odbiorców końcowych. Jest to spółka akcyjna, która została założona w 1909 roku. 

PGE Energia ciepła 

Grupa powstała w 2007 roku. Główny oddział spółki znajduje się w Warszawie. Jest to największe w Polsce przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją energii elektrycznej i ciepła w procesie kogeneracji. Firma jest odpowiedzialna za stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa poprzez wykorzystywanie potencjału wzrostu rynku ciepła sieciowego w Polsce.

Akcje spółki

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ostatnim czasie znacząco spadają jej główne indeksy. We wrześniu 2022 r. zanotowano aż ponad 5-proc. spadek. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, akcje spółki kosztowały dużo więcej, niż wynoszą teraz. Obecnie notowania PGE z dnia na dzień maleją. 

Historyczne ceny akcji spółki dają spory kontrast w stosunku do obecnie panującej sytuacji. Jeżeli chodzi o notowania spółki – kurs odniesienia wynosi: 4,7390 zł.

Aktualnie kurs zachowuje się dużo gorzej niż w 2021 r. Zachodzą spore zmiany wartości (WIG) i indeksu branżowego. Takie załamania na giełdzie mogą być uwarunkowane obecną sytuacją gospodarczą panującą w kraju i na świecie. Notowania PGE w 2022 roku były bardzo niskie w stosunku do aktualnego kursu.

Podstawowe informacje o PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

Pełna nazwa firmy: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

Data rejestracji: 3 grudnia 2013 r.

NR KRS: 0000059307

NR NIP: 5260250541

NR REGON: 006227638

Forma prawna: Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy: 19,2 mld zł 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 5 listopada 2001 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej