PGE Energetyka: PGE Obrót, PGE Dystrybucja

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zajmuje się zarówno dystrybucją jak i sprzedażą energii elektrycznej. W branży energetyki, najważniejsze jednostki sprawcze firmy to PGE Obrót S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. 

Poza czynnościami dotyczącymi energii elektrycznej firma prowadzi również działania w zakresie odnawialnych źródeł energii czy wydobyciem węgla brunatnego. Jest to jedno z 3 największych przedsiębiorstw w polskiej branży energetycznej. PGE w Polsce powstało w 2007 roku. Główną siedzibą firmy jest Warszawa.

Dystrybucja energii elektrycznej a PGE Obrót

Obydwie spółki odpowiedzialne są za gospodarowanie energią elektryczną. Jednak każda posiada inny zakres obowiązków. 

PGE Dystrybucja S.A. 

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzanie działań dotyczących dystrybucji energii. Posiada usługi, które dostępne są zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Firma swoje działania dystrybucyjne rozpoczęła 1 września 2010 roku. Obecnie kieruje nią prezes zarządu – Jarosław Kwasek. 

Przedsiębiorstwo rozprowadza prąd na obszarach obejmujących województwa: warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie. Główny oddział spółki mieści się w Lublinie. Pozyskana przez PGE energia elektryczna sprzedawana jest dla ponad 5,5 miliona odbiorców końcowych.

PGE Obrót S.A. 

Przedsiębiorstwo sprzedaje energię elektryczną swoim klientom na terenie całej Polski oraz jest spółką akcyjną. Wśród odbiorców firmy znajduje się 5,5 miliona klientów. Firma siedzibę główną posiada w Rzeszowie. Jej kapitał akcyjny wynosi: 492 640 400,00 zł. 

Formalności z PGE

PGE to solidny kontrahent na rynku pracy. Podczas konsultacji z firmą możesz liczyć na sprawną wymianę informacji. Ustalane warunki są jasne i czytelne. Obsługa klienta odbywa się na wysokim poziomie. Firma posiada oferty dla wszystkich. Niezależnie od tego, czy jesteś małym, czy dużym klientem biznesowym – znajdziesz ofertę dla siebie. 

Grupy PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A to spółka, w której skład wchodzą następujące jednostki:

  • PGE EJ 1 Sp. z o.o. 
  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
  • EXATEL S.A.
  • PGE Dystrybucja S.A. 
  • PGE Dom Maklerski S.A. 
  • PGE Energia Odnawialna S.A. 
  • PGE Systemy S.A. 
  • PGE Dom Maklerski S.A. 
  • PGE Energia Ciepła S.A.
  • PGE Obrót S.A. 

Akcje PGE

Spółka PGE notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. We wrześniu zanotowano aż ponad 5-proc. spadek głównych indeksów firmy. Zjawisko to może być podyktowane obecną sytuacją panującą w kraju i na świecie. 

Podstawowe informacje o PGE Obrót S.A.

Pełna nazwa firmy: PGE Obrót Spółka Akcyjna

NR KRS: 0000030499

NR NIP: 8130268082

NR REGON: 690254559

Forma prawna: Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy: 529,9 mln zł 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:  31 października 2001 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej