IEN Energy sp. z o.o. 

IEN Energy jest przedsiębiorstwem energetycznym, które działa na rynku od 2013 roku. Firma zatrudnia specjalistów w dziedzinie energetyki. W swojej działalności IEN koncentruje się na sprzedaży zielonej energii, obsługi umów PPA, informatyki w energetyce, wirtualnej elektrowni, bilansowania energii elektrycznej i PV oraz usług DSR. 

Przedsiębiorstwo do ich realizacji podchodzi w innowacyjny sposób, tworząc nową przestrzeń energetyki. Hasło firmy brzmi: „Tworzymy nowe oblicze energetyki”. 

Energia elektryczna od IEN Energy 

Siedziba firmy mieści się w Warszawie. Głównym członkiem zarządu jest Jacek Bzdurski. Przedsiębiorstwo koncesję na energię elektryczną zdobyło w 2013 roku. Przedsiębiorstwo swoje usługi kieruje do wytwórców energii z OZE, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych promując i przyczyniając się do rozwoju OZE. 

Korzystanie z zielonej energii przez przedsiębiorców, staje się trendem. IEN Energy wytwarza energię w stabilnych źródłach odnawialnych ponad 30 biogazowni rolniczych, których łączna moc wynosi ok. 25 MW (ok. 180 000 MWh rocznie). 

IEN Energy — akcje spółki 

Firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 58.3 tys. zł.

IEN Energy udziela usług, bazując na:

  •  pozyskanej koncesji na sprzedaż energii elektrycznej,
  •  własnym biurze analiz,
  •  działalności na rynku jako Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie,
  •  umowie przesyłowej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.,
  •  uczestniczeniu na rynkach RDB, RDN i RTT Towarowej Giełdy Energii,
  •  umowach zawartych z GUD-POB oraz GUD — największymi operatorami w kraju,
  •  narzędziach IT w zakresie zarządzania energią.

Podstawowe informacje o IEN Energy sp. z o.o.

Pełna nazwa firmy: IEN Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NR KRS: 0000459891

NR NIP: 5213648383

NR REGON: 146664741

Forma prawna:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy: 58,3 tys. zł 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 7 maja 2013 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej