Huta Bankowa sp. z o.o. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w Dąbrowie Górniczej w 1834 roku. 

Huta Bankowa zajmuje się przemysłem hutniczym oraz posiada 160-letnie doświadczenie w polskiej metalurgii. Obecnie kontrolę nad obiektem sprawuje Roman Karkosik. 

Prezesem Zarządu Spółki jest: Piotr Grzegorz Tupta. Przedsiębiorstwo opiera się na produkcji elementów żelaznych: wyroby walcowane długie, pierścienie kuto walcowane, tramwajowe i obręcze kolejowe. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wynosi 104,3 mln zł. Spółka w 1877 roku została przejęta przez kapitał francuski. 

Huta Bankowa jako dystrybutor energii elektrycznej 

Przedsiębiorstwo zostało uznane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dn. 1 kwietnia 2012 roku Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Firma posiada koncesję na dystrybucję i obrót energii elektrycznej na obszarze Huty Bankowej oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Struktury, którymi firma może zarządzać, to sieci o mocy napięcia do 6 kV oraz wszystkie o niskim napięciu.  

Misją firmy jest wytwarzanie oraz sprzedaż w kraju i za granicą produktów i usług, które są przyjazne dla środowiska. Przedsiębiorstwo inwestuje w personel, tworząc szkolenia oraz podnosząc jego kwalifikacje.

Huta zajmuje się produkcją wyrobów ze stali, żeliwa i kutego żelaza. Oferuje usługi takie jak: kucie, spawanie, obróbka skrawaniem oraz nowoczesne konstrukcje stalowe. Obecnie w Polsce produkcja stali jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu pod względem eksportu, zajmuje trzecie miejsce po węglu i przemyśle stoczniowym.

Akcje firmy Huta Bankowa 

Kapitał zakładowy firmy wynosi 104 334 500 zł.

Podstawowe informacje o Huta Bankowa sp. z o.o. 

Pełna nazwa firmy: Huta Bankowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NR KRS: 0000054095

NR NIP: 6762198765

NR REGON: 356341194

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy:   50 tys. zł 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:  17 października 2001 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej