Grupa Kęty SA na rynku działa od 69 lat. Jest podzielona na jednostki oferujące produkty dla wszystkich klientów na terenie Polski oraz na świecie. Posiada 15 zespołów zagranicznych.

Główna działalność spółki to produkcja komponentów aluminiowych dla branży budowlanej, przemysłu motoryzacyjnego czy maszynowego. Jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej posiadającej trzy podstawowe obszary działania. Obejmują one:

  • produkcję systemu okien, drzwi oraz rolet zewnętrznych;
  • produkcję i sprzedaż profili aluminiowych;
  • produkcję giętkich opakowań.

Firma współpracuje z klientami z około 60 krajów na całym świecie. Jest to największy w Polsce dostawca profili i komponentów aluminiowych oraz lider w produkcji materiałów opakowaniowych. Obecnie przedsiębiorstwo osiąga przychody ze sprzedaży na poziomie 4,6 mld PLN rocznie. Ceny prądu u tego dostawcy są optymalne. Warto zwrócić uwagę na oferty tej firmy. 

Grupa Kęty SA jako dystrybutor energii elektrycznej

W 2011 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Grupę Kęty Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz Operatorem Systemu Dystrybucyjnego gazowego. Firma swoje usługi kieruje dla małych i dużych przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Obsługuje blisko 6 tysięcy pracowników. Jej priorytetem jest zredukowanie śladu węglowego oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Firma rozumie kwestię odpowiedzialności społecznej, są zaangażowani w ochronę środowiska. Jest to spółka o profilu przemysłowym, która kładzie nacisk na realizację polityki środowiskowej i klimatycznej. 

Firma działa w obrębie 3 segmentów: 

  • segment Systemów Aluminiowych – wykorzystywane są m.in. do: stolarki drzwiowej i okiennej oraz świadczeń usług montażowych i budowlanych, 
  • segment Wyrobów Wyciskanych – użytkowany w sferze budowlanej i motoryzacyjnej, 
  • segment Opakowań Giętkich – wykorzystywany w branży farmaceutycznej i spożywczej. Zajmuje się produkcją folii polipropylenowych oraz opakowań giętkich.

Akcje grupy Kęty 

Firma od 1996 roku obecna jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Skład Grupy Kapitałowej firmy liczy 24 spółki, z czego 15 jest zagranicznych. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wynosi: 24 125 380,00 PLN. W sierpniu 2022 roku grupa Kęty zastąpiła Grupę Lotos w indeksach WIG20 i WIG20TR.

Podstawowe informacje o Grupa Kęty SA 

Pełna nazwa firmy: Grupa Kęty Spółka Akcyjna

NR KRS: 0000121845

NR NIP: 5490001468

NR REGON: 070614970

Forma prawna: Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy:   24,1 mln zł 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:  9 lipca 2002 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej