Przedsiębiorstwo w 1927 roku zostało założone w Mościcach przez Ignacego Mościckiego. Grupa Azoty jest liderem branży nawozowo-chemicznej w Europie. Obecnie zatrudnia ok.15 tys. pracowników. W Polsce jest to największy konsument gazu ziemnego. Usługi, które świadczy, nie kończą się wyłącznie na produkcji nawozów, dotyczą również obrotu i dystrybucji energii elektrycznej. 

Grupę Azoty tworzą następujące jednostki:

  • Grupa Azoty S.A.
  • Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
  • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  • Compo Expert Holding GmbH
  • Grupę Azoty Polyolefins S.A.

Grupa Azoty – energia elektryczna 

Poza działalnością w branży chemicznej przedsiębiorstwo zajmuje się również dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Grupy taryfowe, dla których firma posiada ofertę, to: B21, B23, C21, C22a, C11, R, G11, G12.

Przedsiębiorstwo działania w zakresie energetyki przeprowadza na podstawie koncesji uzyskanej w 2011 roku. Oferty, które proponuje, dotyczą klientów indywidualnych oraz dużych i małych przedsiębiorców.

To, co wyróżnia firmę na tle konkurencji, to stabilność finansowa oraz niezależność na rynku energetycznym. Spółka ma własną elektrociepłownię. Produkcja energii elektrycznej z tego źródła pokrywa obecnie około 90% zapotrzebowania Grupy na prąd. Na ciepło natomiast w 100%. 

Grupa Azoty – akcje spółki

Firma pojawiła się na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2008 roku. Jej Kapitał zakładowy wynosi: 58,7 mln zł. 

Podstawowe informacje o Grupa Azoty S.A. 

Pełna nazwa firmy: Grupa Azoty Spółka Akcyjna

NR KRS: 0000075450

NR NIP: 8730006829

NR REGON: 850002268

Forma prawna: Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy:  496 mln zł 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 28 grudnia 2001 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej