Kogeneracja Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA 

Zgodnie z danymi, które podaje KRS, przedsiębiorstwo swoją działalność rozpoczęło w 1974 roku. Obecnie na terenie Polski ma 9 jednostek. Główna siedziba firmy natomiast mieści się w Opolu. Energetyka Cieplna Opolszczyzny zajmuje się obrotem energii elektrycznej oraz produkcją i dystrybucją energii cieplnej. 

Doświadczenie przedsiębiorstwa w sektorze energetycznym sięga ponad 50 lat. Spółka Akcyjna ECO produkuje energię elektryczną w procesie kogeneracji. Jest to proces technologiczny, podczas którego wytwarzana jest jednocześnie energia elektryczna i użytkowe ciepło w elektrociepłowni. 

Wytwarzanie energii elektrycznej to bardzo ważny atut firmy, który należy wziąć pod uwagę podczas wyboru sprzedawcy. Przedsiębiorstwo doskonale rozumie temat odpowiedzialności społecznej w związku z czym, podejmuje liczne działania społeczne i ekologiczne wraz z klientami, samorządami, gminami i lokalnymi społecznościami.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny jako sprzedawca energii elektrycznej 

ECO posiada oferty na energię elektryczną zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Spółka koncesję na obrót energią elektryczną zdobyła w 2012 roku. 

Mocnymi argumentami w ofercie firmy są:

  • możliwość skorzystania z usług Doradcy Energetycznego, 
  • sprzedaż energii po cenach SPOT (hurt, detal),
  • możliwość negocjacji warunków umowy.

Obecnie serwis firmy udziela pełnych informacji na jej temat. Udziela danych takich, jak: adres siedziby, spis wszystkich produktów, a nawet standardowy cennik, który obowiązuje od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

Akcje Spółki Energetyka Cieplna Opolszczyzny S. A. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 15.232.500 zł.

Podstawowe informacje o Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Pełna nazwa firmy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny  Spółka Akcyjna

NR KRS: 0000014339

NR NIP: 7542524950

NR REGON: 531363177

Forma prawna: Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy: 155,5 mln zł

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 18 lipca 2001 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej