Energa–Operator S.A.

Grupa Kapitałowa Energa zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo dostarcza prąd do około 2,7 mln odbiorców, co stanowi ok. 17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej. Jest to rzetelny partner biznesowy, z którym bezpiecznie podpiszesz umowę na prąd dla firm.

Grupa Kapitałowa Energa

Na Grupę Kapitałową Energa składają się następujące jednostki:

  • Grupa zarządzająca Energa SA,
  • Energa-Operator SA,
  • Energa OPEC Sp. z o.o.,
  • Energa-Obrót SA (handel na krajowym i międzynarodowym hurtowym rynku energii elektrycznej oraz sprzedaż energii klientom indywidualnym i biznesowym),
  • Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o.,
  • Energa Elektrownie Ostrołęka SA,
  • Energa Wytwarzanie SA,
  • Energa Invest (realizacja przedsięwzięć mających na celu budowę nowych źródeł wytwarzania energii),
  • Energa-Oświetlenie.

Energa Obrót  

Spółka zajmuje się obrotem energii elektrycznej na krajowym i międzynarodowym hurtowym rynku energetycznym oraz sprzedażą energii zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym.

Energa Operator

Jest spółką, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej. Dostarcza prąd do około 2,7 mln odbiorców – jest to 17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej. Swoje usługi świadczy nie tylko na obszarze Polski, ale i na terenie Niemiec czy Słowacji. Firma posiada certyfikat rzetelnego sprzedawcy energii, przyznawany przez Towarzystwo Obrotu Energią. 

Analizując wolumen dostarczanej energii, przedsiębiorstwo jest trzecim pod względem wielkości operatorem systemu dystrybucyjnego w Polsce. Spółka powstała w 2007 roku. Energa Operator SA działa na obszarze 77 km² – to około 25 proc. naszego kraju. Posiada sieć dystrybucji liczącą 190 tys. km, które rocznie przesyłają 20TWh energii. Obecnie z usług spółki korzysta ok. 3 mln odbiorców.

Energa Elektrownie Ostrołęka 

Energa Elektrownia Ostrołęka powstał w 2018 roku. Jest to zespół zakładów znajdujących się w województwie mazowieckim. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Energa elektrownie Ostrołęka to jedyna elektrownia systemowa, która zapewnia bezpieczne prowadzenie jednostki, jaką jest Krajowy System Elektroenergetyczny.

Podstawowe informacje o Energa–Operator S.A.

Pełna nazwa firmy: Energa–Operator S.A.

NR KRS: 0000033455

NR NIP: 5830001190

NR REGON: 190275904

Forma prawna: Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy: 1,4 mld zł 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 7 sierpnia 2001 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej