Energa Operator na rynku energii elektrycznej

Energa Operator należy do Grupy Energa. Przedsiębiorstwo składa się z jednostek, które działają w danych sektorach. Energa Operator jest odpowiedzialna za wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Firma w Polsce dostarcza prąd do 2,7 mln klientów, co stanowi ok.17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej. 

Dystrybutor energii 

Przedsiębiorstwo w sektorze dystrybucji dzieli się na dwa podmioty: Energa Operator S.A., który jest podmiotem głównym, oraz Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Głównymi działaniami spółki Energa Operator jako dystrybutora, jest dbałość o długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania systemu dystrybucyjnego. 

Przedsiębiorstwo odpowiada za jego eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci. Połączenia z innymi systemami elektroenergetycznymi również należą do obowiązków firmy.

W związku z występującym podziałem Grupy Energa, przedstawiamy składające się na nią jednostki:

  • Grupa zarządzająca Energa SA,
  • Energa-Operator SA,
  • Energa OPEC Sp. z o.o.,
  • Energa-Obrót SA (handel na krajowym i międzynarodowym hurtowym rynku energii elektrycznej oraz sprzedaż energii klientom indywidualnym i biznesowym,
  • Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.,
  • Energa Elektrownie Ostrołęka SA,
  • Energa Wytwarzanie SA,
  • Energa Invest (realizacja przedsięwzięć mających na celu budowę nowych źródeł wytwarzania energii),
  • Energa-Oświetlenie.

Każda spółka posiada odrębny adres. 

Przyłączenie do sieci

Jeżeli chcesz korzystać z sieci tego dystrybutora, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest złożenie wniosku o przyłączenie. Można to zrobić w punkcie obsługi klienta lub bezpośrednio u operatora. Kolejnym krokiem procedury, jest rozpatrzenie dokumentu przez przedsiębiorstwo. Warunki przyłączenia przez Energa Operator powinny zostać wydane w ciągu 30 dni. Z wejściem umowy w życie możesz cieszyć się nowym przyłączem. 

W związku z jakąkolwiek sytuacją, którą należy zgłosić w placówce, można skorzystać z adresu e-mail firmy: energa.sa@energa.pl.

Akcje grupy Energa S.A.

Kapitał zakładowy Energii wynosi 1 356 110 400 zł.

Akcje firmy są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2013 roku.

Podstawowe informacje o Energa S.A

Pełna nazwa firmy:Energa Spółka Akcyjna

NR KRS: 0000271591

NR NIP: 9570957722

NR REGON: 220353024

Forma prawna: Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy: 4,5 mld zł

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 8 stycznia 2007 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej