Enea Operator sp. z o.o. 

Jest to polskie przedsiębiorstwo z branży energetycznej. Jego główna siedziba znajduje się w Poznaniu. Enea zajmuje się wydobyciem węgla kamiennego, wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej oraz handlem energią. Nieodłączną częścią działalności jest dbałość o środowisko naturalne. Liczba odbiorców spółki w przybliżeniu wynosi 2,4 mln.

Enea jako Operator Systemu Dystrybucyjnego

Enea od 2007 roku odpowiedzialna jest za infrastrukturę przesyłową na swoim terenie. Dostarcza energię do odbiorców na obszarze 58213 km2, który obejmuje sześć województw:

 • wielkopolskie,
 • lubuskie,
 • zachodniopomorskie,
 • oraz niewielką część województwa dolnośląskiego, oraz pomorskiego,
 • kujawsko-pomorskie.

Zadaniem firmy jest utrzymanie sieci energetycznej oraz dostarczanie prądu do odbiorców w przydzielonym jej regionie. Poza pełnieniem usług dystrybucyjnych Enea jest również sprzedawcą energii. Oznacza to, że handluje energią hurtowo kupowaną na giełdzie energii.

Grupa Enea 

Energia elektryczna dostarczana jest do ponad 2,42 mln klientów w zachodniej i północno-zachodniej Polsce za pośrednictwem Grupy Enea. Używana w tym celu sieć dystrybucyjna pokrywa ponad 20% terytorium kraju. 

W jej skład wchodzi ponad 112 tys. km linii energetycznych i ponad 35 tys. stacji elektroenergetycznych. Akcje spółki Enea są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w systemie notowań ciągłych. Kapitał zakładowy firmy wynosi: 529 731 093 zł.

Firma zachowuje równowagę między potrzebami technicznymi, celami finansowymi a ekologią.

Taryfy Enea

Firma posiada taryfy z grup A, B, C i G. 

Grupa Kapitałowa Enea Operator sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa Enea S.A. jest strukturą łączącą samodzielnie funkcjonujące podmioty gospodarcze w postaci spółek kapitałowych. Pełni funkcję wicelidera w wytwórstwie energii elektrycznej netto w Polsce. W roku 2021 wyprodukowała aż 26,4 TWh. Grupę tworzą następujące jednostki:

 • Enea S.A.
 • Enea Operator sp. z o.o.
 • Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Enea Trading sp. z o.o.
 • Enea Logistyka sp. z o.o.
 • Enea Serwis sp. z o.o.
 • Enea Innowacje sp. z o.o.
 • Enea Oświetlenie sp. z o.o.
 • Enea Pomiary sp. z o.o.
 • Enea Centrum sp. z o.o.
 • Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
 • Enea Ciepło sp. z o.o.
 • Enea Ciepło Serwis sp. z o.o.
 • Enea Elektrownia Połaniec S.A.
 • Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Enea Wytwarzanie to spółka, która wytwarza energię i ciepło na potrzeby naszych Klientów.

Zarządzana przez Eneę Wytwarzanie elektrownia w Świerżach Górnych k. Kozienic jest największym w Polsce producentem energii z węgla kamiennego. Elektrownia posiada 10 wysokosprawnych bloków energetycznych o łącznej mocy osiągalnej 2941 MW. 

W grudniu 2017 r. przekazano do eksploatacji blok nr 11 o mocy 1075 MW. Nowa jednostka zwiększyła moce wytwórcze Grupy Enea do 6,2 GW. Sama Elektrownia Kozienice zwiększyła moc zainstalowaną o 1/3 – do poziomu ponad 4 tys. MW. 13 proc. produkowanej w Polsce energii pochodzi z Elektrowni Kozienice, drugiej co do wielkości elektrowni w kraju. Działalność Enei Wytwarzanie obejmuje również pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł oraz energetykę cieplną w zakładach w Obornikach i Pile.

Podstawowe informacje o Enea Operator sp. z o.o.

Pełna nazwa firmy: Enea Operator sp. z o.o.

NR KRS: 0000269806

NR NIP: 7822377160

NR REGON: 300455398

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy: 4,7 mld zł

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 14 grudnia 2006 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej