Elektrociepłownia Zduńska Wola sp. z o.o.

Elektrociepłownia Zduńska Wola powstała w 1982 roku w województwie łódzkim. Główne działania przedsiębiorstwa obejmują następujące sektory: hurtową sprzedaż złomu, wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż energii elektrycznej, wytwarzanie oraz dystrybucję pary wodnej i gorącej wody, wynajmem nieruchomości. Spółka posiada w użytkowaniu grunty o powierzchni ok. 11,3 ha. 

Energia elektryczna EC

Elektrociepłownia Zduńska Wola koncesję na obrót energią uzyskała w 1998 roku. Obecnie przedsiębiorstwo pełni usługi w zakresie wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Zainstalowana moc cieplna elektrociepłowni wynosi: 81,38 MWt, elektryczna: 12,286 MWe. 

Działalność Elektrociepłowni Zduńska Wola zakrawa również o działania proekologiczne. Przedsiębiorstwo dba o nie w sektorze gospodarki wodnej i ściekowej, ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami. 

Najwięksi klienci przedsiębiorstwa to:

  • Ferax – Iril Sp. z o.o.
  • Icopal S.A.
  • Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego WOLA Sp. z o.o.
  • Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
  • Zwoltex Włóknina Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo jest członkiem OSD, co oznacza, że jest obowiązane do sprawnego dostarczania paliw gazowych, dbając o bezpieczeństwo funkcjonowania systemu i realizację umów z użytkownikami tego systemu. Jest również odpowiedzialne za ogólne utrzymanie instalacji sieci: konserwację, eksploatację i jej remonty.

Akcje Spółki EC Zduńska Wola

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 20 000,0. zł. 

Podstawowe informacje o Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. 

Pełna nazwa firmy:  Elektrociepłownia Zduńska Wola spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NR KRS: 0000057372

NR NIP: 8290006965

NR REGON: 730307680

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy: 20 mln zł

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:  31 października 2001 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej