Elektrociepłownia Wrocław

Przedsiębiorstwo powstało w XIX wieku. Wraz z elektrociepłownią Czechnica i Zawidawie, tworzy Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich „Kogeneracja”. Grupa jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej. Całość należy do PGE Energia Ciepła.

Zespół elektrociepłowni wrocławskich

Zespół trzech elektrociepłowni daje niemałe rezultaty, jeżeli chodzi o produkcję energii. Wrocławska Kogeneracja pozwala wytworzyć 418 MW mocy cieplnej i 1 080,15 MW mocy elektrycznej. Produkty, jakie przedsiębiorstwo ma w swojej ofercie, to:

  • ciepło sieciowe (produkcja ciepła),
  • energia elektryczna,
  • dystrybucja energii elektrycznej – działalność OSD,
  • usługi energetyczne. 

Elektrownia Wrocław

Elektrociepłownia znajduje się we Wrocławiu na osiedlu Nadodrze. Powstała pod koniec XIX w. jako elektrownia. Obecnie elektrociepłownia dysponuje 263 MW mocy elektrycznej i 812 MWt mocy cieplnej.

Elektrownia Czechnica

Jest to elektrociepłownia o mocy osiągalnej elektrycznej 110 MW i cieplnej 294 MW, położona w miejscowości Siechnice, zasilająca w energię cieplną Wrocław.

Elektrociepłownia Zawidawie 

Jednostka wytwarza 3 MW mocy elektrycznej oraz 21,15 MW mocy cieplnej.

Dostawy energii i ciepła wytwarzanych z wrocławskiej elektrociepłowni

Kogeneracja koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej dostała 12 listopada 1998 roku. Obowiązuje ona na obszarze miasta Wrocławia.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. – akcje

Przedsiębiorstwo jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapitał zakładowy firmy wynosi: 74 500 000 zł.

Spółka liczy 5 głównych akcjonariuszy, są to: 

  • PGE Energia Ciepła S.A. (58,07%)
  • Aviva OFE Aviva Santander (9,99%)
  • OFE PZU „Złota Jesień” (8,02%)
  • Aegon OFE (5,78%)
  • Nationale-Nederlanden OFE (5,01%).

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej