Dalkia Polska Energia S.A. 

Dalkia to spółka, która działa w zakresie usług energetycznych. Przedsiębiorstwo powstało w 1998 roku i posiada prawie 90 lat doświadczenia w branży. Pierwsze informacje na temat firmy pojawiają się w 1937 roku. 

Jest to data podpisania przez firmę pierwszej umowy. Początkowo przedsiębiorstwo pełniąc działalność we Francji nosiła nazwę Chauffage Service. W 2014 działalność Dalkii we Francji przejął EDF, a działalność zagraniczną Veolia.

Obecnie dwoma głównymi dziedzinami, którymi zajmuje się Dalkia Polska, jest generowanie oszczędności energii poprzez wprowadzanie efektywnych rozwiązań, a także wykorzystywanie alternatywnych energii odnawialnych takich jak biomasa, geotermia, biogaz oraz energia pochodząca z odzysku. Dalkia Polska Energia zatrudnia ok. 370 pracowników. Sprzedawca energii ma oferty na prąd dla firm, ale też dla klientów indywidualnych. 

Dalkia Polska – energia elektryczna 

Przedsiębiorstwo pełni różnorodne usługi energetyczne, o czym świadczą następujące certyfikaty:

  • koncesja na wytwarzanie ciepła, podpisana dn. 1 października 1998 r.,
  • koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła, podpisana dn. 6 października 1998 r.,
  • koncesja na obrót ciepłem, podpisana dn. 27 października 2021 r.,
  • koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej, podpisana dn. 28 marca 2001 r,
  • koncesja energię elektryczną i jej obrót, podpisana dn. 20 listopada 2019 r. 

Dalkia pełni usługi w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła.

Firma ceni sobie wartości, czego dowodem są rozwiązania, które podejmuje. Jednym z takich rozwiązań jest organizacja programu „Strażnicy energii”. 

Wydarzenie ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy na temat oszczędności energii. Kolejnym przykładem jest organizacja konkursu “Women’s Energy in Transition – Polish Edition”, dzięki któremu kobiety studiujące kierunki związane z energetyką, mają wsparcie oraz szansę działania.   

Grupa Dalkia w Polsce składa się z następujących spółek:

  • Dalkia Polska Sp. Z O.O.
  • Dalkia Polska Solutions Sp. Z O.O.
  • Dalkia Polska Energia S.A.

Akcje firmy Dalkia 

Kapitał zakładowy Dalkia Polska sp. z o.o spółki wynosi: 103 700 000 PLN.

Kapitał zakładowy spółki Dalkia Polska Energia S.A. wynosi: 202 265 035,70 PLN.

Kapitał zakładowy spółki Dalkia Polska Solutions sp. zo.o. wynosi 103 200 PLN.

Podstawowe informacje o Dalkia Polska Energia S.A. 

Pełna nazwa firmy: Dalkia Polska Energia Spółka Akcyjna

NR KRS: 0000166177

NR NIP: 9541863415

NR REGON: 273247884

Forma prawna:  Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy:  202,3 mln zł 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:   3 lipca 2003 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej