Best-Eko sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo swoją działalność rozpoczęło w 1995 roku w Żorach. Obecnie firma pełni usługi w większości w zakresie oczyszczania ścieków, usług handlowych, unieszkodliwiania i odzysku odpadów. W 2001 roku całość usług związanych z przesyłem i dystrybucją energii przejęła firma ESV S.A. 

Główna siedziba firmy znajduje się w Rybniku na ul. Rycerskiej 101. Best-Eko posiada swoją oczyszczalnię, która w 2005 roku została zmodernizowana, stając się tym samym jednym z najnowocześniejszych obiektów w regionie.

Dystrybucja energii elektrycznej 

Dostawa energii elektrycznej w wykonaniu firmy Best-Eko uległa zmianie. Usługi przesyłu i dystrybucji energii 01.07.2021 roku przejęła firma ESV S.A. Jej siedziba znajduje się w Siechnicach. 

Akcje spółki Best-Eko

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 450 000 zł

Podstawowe informacje o Best-Eko sp. z o.o.

Pełna nazwa firmy:  Best-Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NR KRS: 0000121322

NR NIP: 6511402033

NR REGON: 273171164

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy: 450 tys. zł 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:   9 lipca 2002 r.

Organ reprezentacyjny: ZARZĄD

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej